Content image

Juha-Matti Koskinen

myyntipäällikkö
p. 040 768 7188
juha-matti.koskinen@gasum.com

Kuljeta puhtaasti LNG:llä

Jaa:

EU:n päästötavoitteet edellyttävät merkittävää vähennystä kasvihuonepäästöihin, mikä asettaa yrityksille tarpeen vähentää kuljetuslogistiikasta aiheutuvia päästöjä. Nesteytettyä maakaasua (LNG) ja nesteytettyä biokaasua (LBG) on ensimmäistä kertaa saatavilla Suomessa raskaan kaluston ajoneuvoille.

Suomen ensimmäiset LNG-tankkausasemat sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa, Vantaan Tuupakassa, Turussa sekä Jyväskylässä. EU on tukenut raskaan liikenteen tankkausverkoston rakentamista. Gasum on sitoutunut panostamaan vähäpäästöisen liikennekaasumarkkinan kehittämiseen lisäämällä LNG:n tarjontaa keskeisillä kysyntäalueilla Suomessa.

LNG-tankkausasemaverkosto laajenee Ruotsiin ja Norjaan

Gasum laajentaa vuoden 2018 aikana LNG-tankkausasemaverkostoaan Ruotsiin ja Norjaan. Tankkausasemat tullaan sijoittamaan raskaan liikenteen liikennevirtojen kannalta keskeisiin paikkoihin, ja samalla LNG-käyttöisten ajoneuvojen toiminta-alue laajentuu entisestään Pohjoismaissa. LNG-tankkausasemaverkosto kasvaa nopeasti myös ympäri Eurooppaa, mikä edistää markkinoiden ja infrastruktuurin kehittymistä.

Miksi LNG ja LBG?

LNG on puhdas polttoaine, josta ei käytännössä synny pienhiukkaspäästöjä ja myös muut polttoaineen päästöt ovat vähäiset. Polttoaineiden elinkaarianalyysin mukaan LNG:n käyttö vähentää kasvihuonepäästöjä jopa -15% verrattuna fossiiliseen dieseliin. LNG-käyttöiset ajoneuvot tuottavat myös vähemmän melusaastetta, ja ajoneuvojen melutaso on merkittävästi matalampi kuin muilla polttoaineilla kulkevilla. Yhdellä tankkauksella LNG-käyttöinen ajoneuvo kulkee jopa 1 500 kilometriä.

LNG-käyttöisissä ajoneuvoissa voidaan jatkossa käyttää ilman erityisinvestointeja kotimaista ja uusiutuvaa LBG:tä eli nesteytettyä biokaasua. Nesteytetyn biokaasun kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 85% pienemmät kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla.

LNG:ssä on käytössä vakaa hinnoittelumalli. Sen avulla voidaan saada noin 25% vuotuiset polttoainesäästöt verrattuna esimerkiksi fossiiliseen dieseliin.

LNG-käyttöiset raskaan kaluston ajoneuvot

LNG-käyttöisiä raskaan kaluston ajoneuvoja on saatavilla Suomessa Ivecon, Volvon ja Scanian mallistoissa. CNG-käyttöisiä kuorma-autoja on edellä mainittujen lisäksi myös saatavilla Mercedes-Benzillä.

Kiinnostuitko LNG:stä?

Meillä Gasumilla on mahdollista toteuttaa kilpailukykyisiä hinnoittelumalleja polttoaineratkaisuista. Ota yhteyttä niin keskustellaan yrityksellesi sopivimmasta kokonaisuudesta.
”Haluamme toimia suunnannäyttäjänä kuljetusalalla ja ottaa  käyttöön uutta ympäristöystävällisempää kalustoa. LNG on luonteva jatkumo pyrkimyksillemme kohti vihreämpiä kuljetuksia. Uskon vahvasti, että LNG-autojen määrä Speedillä kasvaa tulevaisuudessa.”

Tuomo Vallas, Speed Group Oy:n toimitusjohtaja

Polttoainevalinnalla on väliä - Miksi valitsisit LNG:n?