Kaasu raskaan liikenteen polttoaineena: millaiseen käyttöön sopii LBG, millaiseen CBG – ja mitä ne tarkoittavat?

Paineistettu (CBG) ja nesteytetty (LBG) biokaasu sopivat molemmat raskaan liikenteen käyttövoimaksi. Lue tästä jutusta, kumpi sopii parhaiten yrityksenne kuljetustarpeisiin.

Biokaasun valitseminen kuljetusten käyttövoimaksi on erinomainen tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Mutta millaiseen tarpeeseen sopii nestemäinen ja millaiseen paineistettu kaasu?

Kaasuajoneuvoon investointi sitoo yrityksen tiettyyn kaasutyyppiin, sillä niitä ei voi tankata ristiin: nestemäisellä kaasulla kulkevaan ajoneuvoon ei voi tankata paineistettua kaasua eikä paineistetulla kaasulla kulkevaan ajoneuvoon nestemäistä.

Tässä jutussa kerromme, kuinka nesteytetty ja paineistettu kaasu eroavat toisistaan ja mitä näiden kahden välillä valitessa kannattaa huomioida.

Paineistetun ja nesteytetyn biokaasun erot

Kaasun olomuodon valintaan vaikuttavat muun muassa vuosittaiset ajokilometrit ja se, osuvatko paineistetun ja nesteytetyn biokaasun tankkausasemat yrityksen jakelureiteille. Tutustu kaasutankkausasemakarttaamme.

Paineistettu kaasu on yleinen jakeluautoissa

Paineistettu kaasu on tavallinen valinta lähiliikenteen kuljetuksiin. Tätä kaasutyyppiä suositaan muun muassa jakeluautoissa, jätekuljetuksissa ja bussiliikenteessä.

Lähiliikenteen kuljetuksissa paineistettu biokaasu kilpailee usein sähkön kanssa. Paineistetun kaasun etuja sähköön verrattuna ovat ajoneuvon edullisuus, nopea tankkausaika sähköauton lataukseen verrattuna (keskimäärin 15–20 minuuttia) sekä se, että ulkolämpötilan vaihtelut eivät vaikuta kaasukäyttöisen ajoneuvon toimintasäteeseen. Lue paineistetun kaasun tankkausohjeet.

Paineistetun kaasun avainluvut:

  • Optimaalinen ajoneuvoihin, joilla ajetaan alle 100 000 kilometriä vuodessa.
  • Toimintasäde yhdellä tankkauksella on noin 250–700 kilometriä.
  • Ajoneuvon hankintahinta on keskimäärin 20 000 euroa kalliimpi kuin dieselajoneuvon.

Ilmakuva liikenteestä, autoja ja linja-auto ylittämässä siltaa.

Nesteytetty kaasu sopii runkoliikenteeseen

Nesteytettyyn kaasuun on pakattu paljon energiaa tiiviiseen olomuotoon. Kaasu jäähdytetään -163 asteeseen, jolloin se nesteytyy ja tiivistyy 1/600 osaan alkuperäisestä tilavuudestaan. Näin saadaan mahdutettua paljon energiaa pieneen säiliöön.

Siksi nesteytetyllä kaasulla kulkevien ajoneuvojen toimintasäde on varsin pitkä, ja ne sopivatkin runkoliikenteen pitkille reiteille.

Nesteytetty biokaasu sopii myös ajoneuvoihin, joiden kulutus on suurta muusta syystä: esimerkiksi jätepakkausautoihin, maansiirtoautoihin ja nostolava-autoihin, joissa nostolava ottaa voiman moottorista.

Nesteytetyn kaasun etu on, että sen tankkaus hoituu yhtä nopeasti kuin dieselin. Pitkän toimintasäteen ansiosta tankkausväli on myös pitkä. Nesteytetyn kaasun tankkaaminen on helppoa ja turvallista, kun toimii ohjeiden mukaan. 

Nesteytetyn kaasun avainluvut:

  • Optimaalinen ajoneuvoihin, joilla ajetaan yli 100 000 kilometriä vuodessa.
  • Toimintasäde yhdellä tankkauksella on noin 700–1 500 kilometriä.
  • Ajoneuvon hankintahinta on keskimäärin 40 000 euroa kalliimpi kuin dieselajoneuvon.

Ylimitoittaminen ei kannata

Ajoneuvon käyttövoima kannattaa valita käyttötarkoitukseen sopivaksi. Nesteytettyä kaasua käyttävää jakeluautoa ei kannata hankkia, jos ajoneuvolla ajetaan vähän.

Tämä johtuu siitä, että tankissa seisova nesteytetty kaasu höyrystyy hitaasti lämpimissä olosuhteissa. Tällöin ajoneuvo laskee tankin painetta päästämällä höyryä ulos säännöllisin väliajoin. Näin kaasua häviää turhaan, ja lisäksi höyrymuodossa kaasu on haitallista ympäristölle. Tältä vältytään, jos ajoneuvolla ajetaan riittävästi (yli 100 000 kilometriä vuodessa).

Kaasukäyttöinen rekka kaasutankkausasemalla.

LNG ja CNG, LBG ja CBG – mitä lyhenteet tarkoittavat?

Autonvalmistajat puhuvat kaasuajoneuvoista usein lyhentein LNG- ja CNG-ajoneuvo. Lyhenteet tulevat englanninkielisistä sanoista

  • Liquefied natural gas = LNG = nesteytetty maakaasu
  • Compressed natural gas = CNG = paineistettu maakaasu.

Autonvalmistajat käyttävät yleisesti maakaasuun viittaavia lyhenteitä, koska maakaasu on Euroopassa yleisin kaasupolttoaine. Suomessa sen sijaan jaellaan lähes yksinomaan biokaasua. Käytettävyyden kannalta bio- ja maakaasu eivät eroa millään tavalla, eli LNG- ja CNG-autojen käyttövoimaksi sopii yhtä hyvin biokaasu eli

  • Liquefied biogas = LBG = nesteytetty biokaasu
  • Compressed biogas = CBG = paineistettu biokaasu.

Infograafi: nesteytetty kaasu vs. paineistettu kaasu

Asiantuntijat apuna valinnassa

Tarvitsetko apua yrityksen kaasuajoneuvon valintaan? Gasumin kokeneet asiantuntijat auttavat mielellään. Ota yhteyttä!