Content image

Juha-Matti Koskinen

myyntipäällikkö, raskas liikenne
Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi
p. 040 768 7188
juha-matti.koskinen@gasum.com

Content image

Ville Sipponen

myyntipäällikkö, raskas liikenne
Etelä-Suomi, Länsi-Suomi
p. 0400 818 202
ville.sipponen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Biokaasusta vähemmän päästöjä, enemmän investointeja ja kestävää kasvua

Biokaasu on uusiutuva, vähäpäästöinen polttoaine, joka soveltuu kaikelle raskaalle liikenteelle. Valtion hankintatuen avulla siirtyminen perinteisestä dieselistä kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin muuttuu entistä kannattavammaksi. Yritysten päästövähennystavoitteet edellyttävät toimia myös kuljetusyrityksiltä, minkä myötä kaasukuorma-autoista on kasvanut merkittävä kilpailuvaltti.

Biokaasu tarjoaa kuljetusyrityksille mahdollisuuden merkittäviin päästövähennyksiin, jotka hyödyttävät myös heidän asiakasyrityksiään. Yritysten kunnianhimoiset päästötavoitteet edellyttävät usein myös heidän käyttämiltään kuljetusyrityksiltä siirtymistä vähäpäästöisiin polttoainevaihtoehtoihin. Biokaasukäyttöiset kuorma-autot sopivat kaikenlaisille asiakkaillenne ja ne tarjoavat kuljetusyrityksille selvän kilpailuedun ja kasvun mahdollisuuden.

Biokaasu kuorma-autojen käyttövoimana on kuitenkin vielä monille kuljetusyrityksille jossain määrin tuntematon vaihtoehto. Keräsimme yhteen tärkeimmät kysymykset ja vastaukset biokaasusta ja sen hyödyistä, jotta osaat opastaa asiakkaasi puhtaiden investointien ja kestävän kasvun tielle.

Mitä biokaasu on ja miten se vaikuttaa ympäristöön?

Biokaasu on täysin uusiutuva ja vähäpäästöinen polttoaine. Käytännössä se on muun muassa biohajoavista jätteistä, teollisuuden sivuvirroista ja jätevesilietteestä tuotettua metaania (CH4).

Biokaasun käytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % fossiilisen polttoaineen käyttöön verrattuna. Sen käytössä ei myöskään synny juurikaan lähipäästöjä, kuten pienhiukkasia tai typen oksideja. Biokaasun tuotannolla on myös välillisiä positiivisia vaikutuksia muille sektoreille kuten jätehuollolle, teollisuudelle ja maataloudelle.

Lue lisää biokaasun ilmastovaikutuksista täältä.

Miten biokaasu toimii raskaalle kalustolle ja missä sitä voi tankata?

Raskas kalusto käyttää ajoneuvotyypistä riippuen joko paineistettua (CBG) tai nesteytettyä (LBG) biokaasua. Lähtökohtaisesti paineistettu biokaasu soveltuu paremmin jakeluautoihin, keskiraskaaseen kuljetuskalustoon ja joukkoliikenteen ajoneuvoihin. Nesteytetty kaasu taas sopii paremmin runkoliikenteeseen.

Gasumin raskaalle liikenteelle tarkoitettu tankkausasemaverkosto kattaa ison osan Pohjoismaista ulottuen aina Suomesta Norjaan, ja verkostoa laajennetaan vuosittain. Esimerkiksi tänä kesänä avaamme uuden raskaan liikenteen tankkausaseman Norjan Trondheimiin. Muiden toimijoiden kaasutankkausasemia löytyy kattavasti myös muualta Euroopasta, ja myös niiden määrä kasvaa jatkuvasti.

Katso kaikki Gasumin kaasutankkausasemat täältä.

Miten ja missä biokaasua valmistetaan?

Biokaasua valmistetaan esimerkiksi Gasumin biokaasulaitoksissa kiertotalouden periaatteiden mukaan. Valmistusprosessi kestää noin kolme viikkoa. Siinä otetaan talteen biojätteen mädätyksessä syntyvä energia ja kierrätetään tärkeät ravinteet uusiokäyttöön kierrätyslannoitteiksi tai teollisuuden ravinnetuotteiksi.

Gasum omistaa Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 15 biokaasulaitosta. Niiden ohella Gasum hankkii biokaasua kumppanuuslaitoksiltaan ja sertifioiduilta eurooppalaisilta kumppaneiltaan. Gasumin oma tuotanto ja sitä tukeva biokaasun hankintaverkosto takaavat biokaasun jatkuvan, joustavan saatavuuden.

Mikä on biokaasun hankintatuki?

Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt joulukuusta 2021 tukea kaasukäyttöisen kuorma-auton hankkimiseen. Hankintatukea saa maksimissaan viiden 16-tonnisen tai suuremman kaasukäyttöisen kuorma-auton ostamista tai kolmen vuoden pitkäaikaisvuokrausta varten.

Tukea voi saada paineistettua kaasua käyttävälle ajoneuvoille 5 000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävälle 12 000 euroa. Tukea voi tällä hetkellä hakea vuoden 2022 loppuun asti, ja se on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että yrityksille.

Fakta: Biokaasu – kerro asiakkaallesi ainakin nämä

1) Biokaasu on uusiutuva polttoaine, joka auttaa asiakastasi vähentämään päästöjä ja olemaan vastuullisempi kuljetuskumppani omille asiakkaillensa.

2) Biokaasu on kustannustehokas vaihtoehto uusiutuvalle dieselille eli HVO:lle. Asiakkaasi voi ajaa pelkästään biokaasulla tai tankata halutessaan myös edullisempaa maakaasua.

3) Gasumin tankkausasemaverkosto laajenee kaikissa Pohjoismaissa, ja kaasutankkausasemia löytyy paljon myös muualta Euroopasta.

4) Asiakkaasi saa hyödynnettyä hankintatukea investoinnissaan. Paineistettu kaasua käyttävään kuorma-autoon saa tukea 5000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävään 12 000 euroa.

 

21.6.2021

Gasumin hankintasopimuksen mukaisen maakaasun tulo Venäjältä katkeaa lauantaina 21. toukokuuta kello 07.00.

Lue lisää Sulje