RENERE TRANSPORT MED FLYTENDE BIOGASS

Veitransport på biogass reduserer både drivstofforbruket og klimapåvirkningen.

Truck on the road during autumn sunset

Redusere CO2-utslippene i tungtransportsektoren allerede i dag

Biogass har klare fordeler sammenlignet med andre alternative drivstoff for tungtrafikk. Det er mer miljøvennlig og har mindre negativ miljøpåvirkning. Gasum tilbyr både flytende biogass (LBG) og komprimert biogass (CBG).

Les mer

Hvordan fylle flytende gass

Les instruksjonene om å fylle flytende gass.

Instruksjoner i pdf-format:

På norsk

In English

Videoer om hvordan fylle flytende gass:

På norsk

In English

Siste innhold fra veitransport