Content image

Juha-Matti Koskinen

myyntipäällikkö, raskas liikenne
Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi
p. 040 768 7188
juha-matti.koskinen@gasum.com

Content image

Ville Sipponen

myyntipäällikkö, raskas liikenne
Etelä-Suomi, Länsi-Suomi
p. 0400 818 202
ville.sipponen@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Tutkimus: Kaasukäyttöiset ajoneuvot kiinnostavat kuljetusyrityksiä – paljon myyntipotentiaalia

Kaasun tunnettuus raskaan liikenteen polttoaineena on kasvanut viime vuosina. Asia selviää Gasumin ja ValueClinicin yhdessä toteuttamasta tutkimuksesta kuljetusyritysten päätöksentekijöille. Positiiviset tulokset osoittavat sekä merkittävää myyntipotentiaalia tuleville raskaan kaluston ajoneuvokaupoille että onnistumisia Gasumin ja ajoneuvovalmistajien jo tehdyssä työssä kaasun tunnettuuden kasvattamiseksi.

Kaasun tunnettuus ja kiinnostus kaasua kohtaan ovat kasvaneet merkittävästi kuljetusyritysten päätöksentekijöiden mielissä. Positiivinen kehitys paljastuu Gasumin ja ValueClinicin tammikuussa 2020 toteuttamasta kyselytutkimuksesta, johon osallistui 152 kuljetusyritysten päätöksentekijää. Vastaavanlainen tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2019.

Tutkimustulokset osoittavat, että ajoneuvovalmistajat ovat yhdessä Gasumin kanssa tehneen erinomaista työtä kaasun tunnettuuden kasvattamisessa raskaan liikenteen polttoainevaihtoehtona. Jopa 31 prosenttia vastaajista kertoo tuntevansa maakaasun ja biokaasun hyvin. Vuoden 2019 tuloksiin verrattuna kaasun tuntevien osuus on kasvanut jopa puolella.

Suunta on oikea ja hyvin tehdyllä työllä on konkreettisia tuloksia. Positiivinen myyntikehitys on havaittavissa niin rekisteröityjen kaasuajoneuvojen kasvavissa määrissä, kaasuautojen myynneissä kuin Gasumin tankkausasemilla. Pelkkä tunnettuuden kasvu ei kuitenkaan yksinään selitä positiivista myyntikehitystä, vaan sen takana on asiakkaiden aito kiinnostus kaasua kohtaan.

Vähäpäästöisyys painaa vaakakupissa yhä enemmän

Kuljetusyrityksistä jopa 73 prosenttia kertoo kiinnittävänsä huomiota ympäristöasioihin. Logistiikka-alalla liikennepolttoaineen vaikutus liiketoiminnan ympäristöystävällisyydelle on suuri, joten vähäpäästöiset polttoaineet ovat merkittävässä roolissa ympäristötavoitteiden toteuttamisessa. Asiakkaan auttaminen heidän ympäristötavoitteiden saavuttamisessa tuo mahdollisuuden keskustella kaasukäyttöisen kaluston testaamisesta tai siihen kokonaan siirtymisestä.

Jopa 59 prosenttia vastaajista ilmaisi olevansa kiinnostunut maa- tai biokaasusta ympäristöystävällisenä vaihtoehtona perinteisille liikennepolttoaineille. Erityisen kiinnostuneita kaasusta olivat suuret toimijat, joiden kuljetuskaluston koko on yli 15 ajoneuvoa. Konkreettisista myyntipotentiaalia kuorma-autokaupoille siis löytyy ja asiakkaat ovat kiinnostuneita kokeilemaan perinteisten dieselajoneuvojen sijasta muita, ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Kasvava kiinnostus antaakin hienon tilaisuuden tehdä myyntiä!

Hankintatuesta vipuvartta kaluston uusimiseen

Liikenne- ja viestintäministeriön hankintatuen myötä yhä useampi on kiinnostunut vaihtamaan kaasukäyttöiseen kalustoon. Tutkimuksen mukaan 62 prosenttia vastaajista tietää, että kaasukuorma-autoille on saatavissa hankintatukea ja 61 prosenttia kertoo hankintatuen kasvattavan heidän kiinnostustansa kaasukuorma-autoihin.

Tietoisuus hankintatuesta ei ole kuitenkaan saavuttanut kaikkia kuljetusyritysten päätöksentekijöitä. Suurien toimijoiden, joiden kalustoon kuuluu yli 15 ajoneuvoa, päätöksentekijöistä huimat 84 prosenttia ovat tietoisia hankintatuesta, mutta pienien ja keskisuurten toimijoiden kohdalla tietoisuus tuesta on pienempää. Keskisuurien toimijoiden kohdalla tuesta tietää kiitettävät 76 prosenttia, pienempien toimijoiden kohdalla määrä on alle puolet päätöksentekijöistä, 44 prosenttia.

Hankintatuen tietoisuuden kasvattamisessa on vielä tehtävää, sillä tuen tarkoitus on hyödyttää myös suurikokoisten toimijoiden lisäksi pienempiä toimijoita. Pienille toimijoille uudet hankinnat ja investoinnit voivat olla suuria päätöksiä, joten tietoisuus hankintatuesta voi toimia merkittävänä työntävänä voimana kohti päätöstä uudistaa kalustoa vähäpäästöisemmäksi.

Oletko muistanut kertoa hankintatuesta omille asiakkaillesi? Nyt sille on otollinen aika. Tutkimuksemme mukaan kaasu kiinnostaa, ja myyntimahdollisuudet ovat merkittäviä meille kaikille. Yhdessä voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa ja tarjoamaan omille asiakkaillensa puhtaampia logistiikkapalveluita.

12.4.2021