Content image

Tommy Mattila

johtaja, teollisuus ja liikenne
puh.
+358 40 581 9247

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

"Outokumpu on Suomen suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä. Vastaamme noin neljästä prosentista koko maan sähkön käytöstä. Siksi on tärkeää, että sähkö tuotetaan vastuullisesti ja uusiutuvia energialähteitä käyttäen. Sähkön päästökertoimella on suora vaikutus lopputuotteidemme kokonaishiilijalanjälkeen."


Juha Erkkilä, vastuullisuusjohtaja, Outokumpu

Content image

Miten Gasumin energiamarkkinapalvelut helpottavat sähkönhankintaa?


Oppaastamme saat lisätietoja energiamarkkinoista ja siitä, miten Gasumin asiantuntijat voivat auttaa sähkönhankinnassa. 


Lataa opas

04.04.2022

Tuulivoimasopimukset siivittävät Outokummun kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista

Outokummun ja Gasumin solmimat tuulivoimasopimukset helpottavat Outokummun tietä kohti hiilineutraalia toimintaa. Yhteistyöllä saadaan tuloksia, kun kumpikin osapuoli on mukana pitkällä tähtäimellä.

Tuulivoimaa käytetään jo jonkin verran terästeollisuudessa, mutta kaivosten yhteydessä tuulivoiman käyttö on ollut toistaiseksi pienemmässä roolissa. Terästeollisuusjätti Outokummulla tiedetään kuitenkin, että tuulivoima sopii mainiosti myös kaivostoimintaan.

Outokumpu solmi viime vuonna Gasumin kanssa kaksi kymmenvuotista sopimusta tuulivoiman käytöstä.

– Outokumpu on Suomen suurin yksittäinen sähkönkäyttäjä. Vastaamme noin neljästä prosentista koko maan sähkön käytöstä. Siksi on tärkeää, että sähkö tuotetaan vastuullisesti ja uusiutuvia energialähteitä käyttäen. Sähkön päästökertoimella on suora vaikutus lopputuotteidemme kokonaishiilijalanjälkeen, sanoo Outokummun vastuullisuusjohtaja Juha Erkkilä.

Outokummun ja Gasumin sopimusten mukaan toimitettava tuulivoima päätyy suoraan käyttöön. Käytännössä sopimusten avulla toimitettava tuulivoima kattaa kokonaan Outokummun Kemin kaivoksen sähkönkulutuksen ja sen ylikin.

– Sopimukset ovat merkityksellisiä, sillä tällainen pidempi aikajänne antaa meille selkärankaa pitkällä tähtäimellä. Tuulivoima on toki kilpailukykyinen myös hinnan suhteen, mutta ennen kaikkea päädyimme siihen siksi, ettei tuulivoiman käyttö tuota päästöjä, Erkkilä sanoo.

Astuttuaan voimaan sopimukset ovat yksi tärkeä askel kohti Outokummun tiukkoja ilmastotavoitteita. Viime vuonna solmitut sopimukset ovat PPA-sopimuksia, jollaisia tuulipuistot sopivat yhteistyökumppaniensa kanssa tyypillisesti pitkällä aikajänteellä.

– Gasumin roolina PPA-sopimuksissa on mahdollistaa sähkön tuottajan ja käyttäjän tarpeiden tehokas kohtaaminen tarjoamalla PPA-sopimuksia laajasti kaikenlaisille sähkönkäyttäjille – toimialasta riippumatta, kertoo Gasumin teollisuus ja liikenne liiketoiminta-alueiden johtaja Tommy Mattila.

Kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita

Outokummun solmimat PPA-sopimukset ovat hyvä esimerkki siitä, miten hiilijalanjäljen pienentämiseksi kannattaa ottaa kaikki keinot käyttöön.

Outokumpu on maailman ainoa ruostumattoman teräksen valmistaja, jolla on Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet: yhtiön tavoitteena on toimia täysin hiilineutraalisti vuoteen 2050 mennessä.

– Tiukkoihin ilmastotavoitteisiin pääseminen ei onnistu yksin, vaan tarvitsemme mukaan vahvoja yhteistyökumppaneita, Juha Erkkilä kertoo.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajata maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

– Päästöjen vähentämisen täytyy tapahtua globaalisti, joten raportoimme myös toimitusketjumme päästöt meidän hiilijalanjälkeemme, Erkkilä selventää.

Yhteistyötä pitkällä tähtäimellä

Kun tavoitteet ulottuvat vuosikymmenten päähän, on luonnollista valita yhteistyökumppaniksikin taho, jonka kanssa tavoitteita kohden voidaan kurkottaa yhdessä samoihin arvoihin nojaten, pitkällä tähtäimellä.

Erkkilän mukaan Gasum oli Outokummulle luonteva yhteistyökumppani, sillä yhteistyötä on tehty aiemminkin puolin ja toisin. Outokumpu ja Gasum ovat tehneet laajaa yhteistyötä muun muassa Tornion Manga-terminaalin, LNG-toimitusten sekä energiamarkkinapalveluiden kautta.

– Tällaisessa projektissa tarvitaan molemminpuolista luottamusta. Kummallakin osapuolella täytyy olla vahva usko toimintaan, Erkkilä sanoo.

Ilmastotoimet koskevat sekä suoria että epäsuoria päästöjä ja niin kulutushyödykkeiden kuin raaka-aineidenkin päästöjä.

– Näihin kaikkiin osa-alueisiin pystymme vaikuttamaan yhdessä Gasumin kanssa, Erkkilä jatkaa.

Kohti seuraavaa välietappia

Outokummussa tarkkaillaan jo vuotta 2030, joka on Erkkilän mukaan yhtiön seuraava välietappi kohti tulevaisuudessa häämöttäviä ilmastotavoitteita.

– Meidän tavoitteenamme on pienentää päästöjä 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 tasoon verrattuna. Jatkossa meidän käyttämämme sähkön hiilijalanjälki tulee pienentymään entisestään, ja meidän tuottamamme suorat ja epäsuorat päästöt pienenevät muutenkin, Erkkilä sanoo.

Outokummun tarkoituksena on tehdä päästövähennyksiä kaikissa päästöosa-alueissa eri toimipaikoilla ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa.

– Näissäkin toimenpiteissä sähköllä ja sen alkuperällä on todella suuri merkitys, Erkkilä kertoo.

Gasumin Tommy Mattilan mukaan Gasum auttaa mielellään jatkossakin Outokumpua pääsemään hiilineutraaliustavoitteisiinsa.

– Nyt solmitun kaltaiset PPA-sopimukset ovat yksi keino tässä. Lisäksi tarkastelemme Outokummun kanssa myös muita mahdollisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseen, niin tuotannon kuin maa- ja merilogistiikankin saralla, Mattila sanoo.

Kestävän kehityksen edelläkävijä

Outokumpu toimii maailmanlaajuisilla ruostumattoman teräksen markkinoilla.

Yhtiön historia alkaa vuodesta 1910, kun Itä-Suomesta Kuusjärven kunnassa sijaitsevalta Outokummun kukkulalta löydettiin rikas kupariesiintymä.

Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat Outokummun toiminnan ytimessä, sillä ruostumaton teräs on sataprosenttisesti kierrätettävää. Se on yksi maailman kierrätetyimmistä materiaaleista, jonka laatu säilyy kierrätyksestä huolimatta. Outokummun hiilijalanjälki on ruostumattoman terästeollisuuden alan pienin, ollen 70 prosenttia teollisuuden keskiarvoa pienempi.

Teksti: Pi Mäkilä

4.4.2022

Katso video: Tuulivoimasopimukset siivittävät Outokummun kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista

Tutustu myös näihin
Content image

Gasum auttaa navigoimaan energiastrategioiden viidakossa

Tämänpäiväisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä riskialttiimpaa jättäytyä pelkästään yhden energialähteen varaan. Energialähteiden...

Lue lisää
Content image

Metaania vedystä – Miksi vihreän vedyn metanointi kannattaa

Biokaasun tuotantopotentiaalista on vielä paljon käyttämättä, mutta yhä suurempi potentiaali piilee vihreästä vedystä tuotettavassa uusiutuvassa synteettises...

Lue lisää
Content image

Gasum on sitoutunut minimoimaan toiminnastaan aiheutuvat metaanipäästöt

Gasum hyödyntää laaja-alaisesti uutta teknologiaa metaanipäästöjen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Päästöjen havaitsemista voidaan tehostaa varta vasten...

Lue lisää