Wind turbines, blue skies

Vindkraftsavtalet hjälper Outokumpu nå sina klimatmål

Tack vare vindkraftsavtalet mellan Outokumpu och Gasum är det lättare för Outokumpu att uppnå en koldioxidneutral verksamhet. Samarbetet ger resultat när båda parterna engagerar sig långsiktigt.

Inom stålindustrin används redan en del vindkraft, men i samband med gruvdrift har vindkraft hittills spelat en mindre roll. Hos strålindustrijätten Outokumpu känner man dock till att vindkraft också är ett utmärkt alternativ inom gruvdrift.

Ifjol ingick Outokumpu två tio år långa avtal om användning av vindkraft.

– Outokumpu är den största enskilda användaren av elektricitet i Finland. Vi står för cirka fyra procent av hela landets elförbrukning. Därför är det viktigt att elen produceras på ett hållbart sätt och att man använder förnybara energikällor. Elens utsläppskoefficient har en direkt inverkan på våra slutprodukters totala koldioxidavtryck, säger Outokumpus Vice President, Sustainability, Excellence and Reliability Juha Erkkilä.

Enligt avtalen mellan Outokumpu och Gasum går den vindkraft som levereras direkt till driften. I praktiken täcker den vindkraftsenergi avtalet omfattar elförbrukningen för Outokumpus gruva i Kemi och även mer.

– Avtalet är viktigt, eftersom ett sådant långt tidsperspektiv ger oss en stabil grund på lång sikt. Vindkraft är ju också konkurrenskraftig med tanke på priset, men vi valde detta alternativ främst för att användningen av vindkraft inte orsakar utsläpp, säger Erkkilä.

Efter att avtalen har trätt i kraft är det ett viktigt steg mot Outokumpus strikta klimatmål. Det avtal som ingicks ifjol är ett PPA-avtal, som vindkraftsparkerna vanligtvis ingår med sina samarbetsparter på lång sikt.

– Gasums roll i PPA-avtalet är att göra det möjligt att effektivt svara mot elproducentens och elanvändarens behov genom att på ett omfattande sätt erbjuda PPA-avtal till alla slags användare av elektricitet – oberoende av affärsområde, berättar Tommy Mattila, Vice President, Industry på Gasum.

Mot målen i Parisavtalet

De PPA-avtal som Outokumpu har ingått är ett bra exempel på hur det lönar sig att ta till alla metoder för att minska koldioxidavtrycket.

Outokumpu är den enda tillverkaren av rostfritt stål i världen, som har mål enligt Parisavtalet: bolaget har som mål att vara helt koldioxidneutralt fram till år 2050.

– Vi kan inte ensamma nå de tuffa klimatmålen, utan vi behöver starka samarbetspartner, säger Juha Erkkilä.

Målet i Parisavtalet är att begränsa höjningen av jordklotets medeltemperatur till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

– Minskningen av utsläpp måste ske globalt och därför rapporterar vi också om hur våra leveranskedjors utsläpp påverkar vårt koldioxidavtryck, förtydligar Erkkilä.

Samarbete på lång sikt

När målen finns flera årtionden in i framtiden är det naturligt att som samarbetspartner välja en aktör, med vilken man tillsammans kan sikta mot målen med samma värderingar som grund och på lång sikt.

Enligt Erkkilä var Gasum en naturlig samarbetspartner för Outokumpu, eftersom man redan tidigare har samarbetat. Outokumpu och Gasum har haft ett omfattande samarbete via bland annat Manga-terminalen i Torneå, LNG-leveranser och tjänster på energimarknaden.

– I ett sådant här projekt behövs ömsesidigt förtroende. Båda parterna måste ha en stark tro på verksamheten, säger Erkkilä.

Klimatåtgärderna gäller både direkta och indirekta utsläpp samt utsläpp från konsumtionsvaror och råvaror.

– Tillsammans med Gasum kan vi påverka all dessa delområden, fortsätter Erkkilä.

Mot följande delmål

I Outokumpu har man redan riktat blicken mot år 2030, som enligt Erkkilä är bolagets följande delmål på vägen mot de klimatmål som skymtar i framtiden.

– Vårt mål är att minska utsläppen med 42 procent fram till år 2030 jämfört med årets 2016 nivå. I fortsättningen kommer koldioxidavtrycket från den el vi använder att bli ännu mindre än tidigare och de direkta och indirekta utsläpp vi producerar kommer även i övrigt att minska, säger Erkkilä.

Outokumpu har som syfte att minska utsläppen inom alla delområden på sina verksamhetsställen i Europa och USA.

– Även vad gäller dessa åtgärder har elektriciteten och dess ursprung en verkligt stor betydelse, berättar Erkkilä.

Enligt Tommy Mattila från Gasum hjälper Gasum gärna Outokumpu även i framtiden nå sina mål om att bli koldioxidneutralt.

– De PPA-avtal vi nu har ingått är ett sätt att nå målet. Dessutom går vi med Outokumpu igenom också andra alternativ och lösningar för att minska koldioxidavtrycket, både vad gäller produktion och logistik på land och till havs, säger Mattila.

Föregångare inom hållbar utveckling

Outokumpu verkar på den världsomfattande marknaden för rostfritt stål.

Bolagets historia började år 1910 när man gjorde ett rikt kopparfynd i Outokumpu i kommunen Kuusjärvi i östra Finland.

Hållbar utveckling och cirkulär ekonomi utgör kärnan i Outokumpus verksamhet, eftersom rostfritt stål kan återvinnas till hundra procent. Det är ett av väldens mest återvunna material, vars kvalitet bibehålls trots återvinning. Outokumpus koldioxidavtryck är det minsta inom industrin för rostfritt stål, 70 procent mindre än industrins medeltal.


Text: Pi Mäkilä