Wind turbines in forest during sunset mist

Riskienhallinta epävakailla energiamarkkinoilla

Globaalia energiaympäristöä myllertävät parhaillaan perinpohjaisesti vihreä siirtymä ja energiakriisi. Tästä aiheutuu monenlaisia riskejä ja epävarmuuksia. Gasum tarjoaa näiden riskien hallintaan laajan kattauksen palveluja, esimerkiksi sähkömarkkinoiden salkunhallintapalveluja, PPA-sähkönostosopimuksia, energiamarkkinoiden 24/7-valvomopalveluja sekä kaasumarkkinoiden salkunhallintapalveluja.

Pohjoismaisella energiayhtiö Gasumilla on vankka kokemus asiakkaiden avustamisesta yhä mutkikkaammilla ja epävakaammilla eurooppalaisilla energiamarkkinoilla. Riskejä liittyy nykyisin niin maakaasun, öljyn ja sähkön kaltaisten energiahyödykkeiden hintaan, saatavuuteen ja alkuperään kuin poliittisiin tekijöihinkin.

Hintariskiä aiheutuu tarjontashokeista, kysynnän vaihteluista ja sääntelyn muutoksista. Saatavuusriski liittyy toimitusvarmuuteen ja energianlähteitä koskeviin valintoihin. Alkuperäriski koskee energiantuottajien luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Poliittisia riskejä syntyy energiapolitiikan ennakoimattomuudesta ja vaikutuksista. Kaikki tämä vaatii tehokasta hallintaa ja varautumista.

”Energiamarkkinat olivat aiemmin pääsääntöisesti vakaat, ja riskienhallintapalvelujen kysyntä oli melko vähäistä. Tässä on kuitenkin tapahtunut muutos. Hintaheilahtelut ovat nykyisin suuria ja hintojen ennustettavuus on todella heikkoa. Varautumisesta on huomattavaa hyötyä energiamarkkinatoiminnan optimoinnissa, varsinkin kun alan integraatio etenee”, sanoo Gasumin teollisuuden ratkaisuista vastaava Atte Pekkala.

Gasumin palvelut perustuvat asiakkaiden liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen

Gasumin palvelut pohjaavat asiakkaiden liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen. Salkunhallintapalvelut auttavat asiakkaita, jotka tuskailevat liiketoimintaennusteiden kanssa, joilla ei ole mahdollisuutta pitkäaikaisiin sitoumuksiin tai jotka tarvitsevat toimintansa mukauttamista markkinatilanteeseen. Sähkönostosopimukset (PPA) takaavat asiakkaille kiinteän hinnan ja pitkäaikaiset uusiutuvan sähkön toimitukset sekä vähentävät hintaheilahteluja ja edistävät vastuullisuutta. Kaasumarkkinoiden salkunhallintapalvelujen merkitys kasvaa, kun kaasun hinnat heilahtelevat energiakriisin myötä.

Gasum tukee riskienhallintapalvelujaan energiamarkkinoiden 24/7-valvomopalveluilla, jotka reagoivat reaaliaikaisesti markkinadynamiikkaan. Niiden ansiosta asiakkaat pystyvät toimimaan tehokkaasti, tarttumaan tilaisuuksiin, torjumaan uhkia ja optimoimaan energiankulutuksensa.

”Gasumin riskienhallintapalvelut perustuvat syvälliseen ymmärrykseen asiakkaiden liiketoiminnasta ja alttiudesta energiamarkkinoiden riskeille. Teemme aina tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja laadimme sen pohjalta asiakkaiden tarpeita ja tavoitteita vastaavan riskienhallintapolitiikan ja toimintamallit”, sanoo Atte Pekkala.

Gasumin 24/7-energiavalvomo Jyväskylässä.

Kuva: Gasumin valvomo tarkkailee energiamarkkinoita ympäri vuorokauden.

Gasumin riskienhallintapalvelut tukeutuvat kokonaisvaltaisiin energiamarkkina-analyyseihin

Gasumin riskienhallintapalvelut ovat tehneet asiakkaille mahdolliseksi menestyä mutkikkailla ja epävakailla energiamarkkinoilla, kehittää liiketoimintaansa ja edistyä vastuullisuustavoitteissaan.

Palvelut pohjautuvat kokonaisvaltaisiin energiamarkkina-analyyseihin, markkinatuntemukseen sekä eri tietolähteisiin ja analyyseihin pohjaaviin ennusteisiin. Gasum tarjoaa ennusteita, joiden tarkastelujaksot voivat olla pituudeltaan vuosia tai päiviä ja jotka voidaan laatia erikseen tai jotka ovat vakiomuotoisia markkinakatsauksia. Gasum tarjoaa myös yksittäisiä konsultointeja asiakkaille, jotka kaipaavat erityisneuvontaa koskien markkinoiden vaikutuksia toimintaansa.

”Energianhintaennusteita käyttävät yritysten lisäksi myös tavalliset ihmiset. Kaikki kuitenkin tiedostavat, etteivät ennusteet aina osu oikeaan. Keskeinen kysymys on, kannattaako toimia suoraan ennusteiden pohjalta vai hyödyntää niitä riskienhallintaan sisältyvissä suojaustoimissa. Päätökset tulisi tehdä riskienhallinnan eikä pelkästään ennusteiden ohjaamana, koska suojaa antavat nimenomaan riskien hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet eikä pelkkä ennusteisiin tukeutuminen”, Atte Pekkala muistuttaa.