Markkinakatsaukset – tarkkoja energiamarkkina-analyyseja ja ennusteita

Energiamarkkina-analyytikkomme laativat kattavia ja ajankohtaisia energiamarkkina-analyysejä, jotta asiakkaamme pystyvät tekemään epävakailla markkinoilla tietoon perustuvia päätöksiä. Meiltä saatte niin päiväkohtaiset katsaukset ja spot-hintaennusteet kuin viikoittaiset energiamarkkina- ja päästökauppakatsauksetkin, joiden avulla pidämme teidät energiamarkkinoiden etulinjassa.

Päiväkohtaiset katsaukset antavat arvokasta tietoa osake- ja rahoitusmarkkinoista, pohjoismaisista sää- ja hydrobalanssiennusteista, polttoainemarkkinoista, tuulivoiman tuotantoennusteista sekä spot-hinnoista. Päivittäiset spot-ennusteemme kattavat vuorokausimarkkinahinnat kymmeneksi vuorokaudeksi eteenpäin. Kunkin viikon alussa laadittava viikoittainen markkinakatsauksemme sisältää pohjoismaista sähkömarkkinaa koskevan ennusteen tuleville päiville sekä kommentit edellisviikon tapahtumista. 

Päästökaupan viikkokatsauksemme puolestaan tarkastelee EUA-kaupankäynnin volyymejä ja hintoja. Se luo myös katsauksen päästökauppamarkkinoita koskeviin uutisiin ja ajankohtaisiin tapahtumiin Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

Gasum Portfolio Portfolio Management Services Oy:n markkinakatsaukset

Aamukatsaus

Arvokasta energia- ja rahoitusmarkkinatietoa joka arkiaamu klo 8.30 suomeksi ja ruotsiksi. Mukana myös englanninkielinen liite.  

 • Katsaus pohjoismaisiin sää- ja hydrobalanssiennusteisiin 
 • Katsaus osake- ja rahoitusmarkkinoihin 
 • Katsaus polttoaineiden hintakehitykseen 
 • Katsaus Suomen (FI) ja Keski-Ruotsin (SE3) sähköntuotanto- ja -siirtokapasiteettiin
 • Katsaus tuulivoiman tuotantoennusteeseen ja spot-hintaan 
 • Tekninen analyysi koskien pohjoismaisen sähkön lähimmän kvartaalituotteen ja vuosituotteen kehitystä sekä indeksikehitystä koskevia odotuksia 
 • Sähkö- ja polttoainemarkkinoiden tuotteiden hintakehitystä kuvaavat graafit

 

Spot-hintaennuste

Spot-hintaennuste lähipäiville, mukaan lukien kyseisen päivän toteutunut hinta. Toimitetaan joka arkiaamu klo 9:15 (CET) suomeksi ja englanniksi.  

 • Systeemihinnan (SYS) sekä Suomen (FI) ja Keski-Ruotsin (SE3) hinta-alueiden vuorokausihintaennuste seuraaville 10 vuorokaudelle 
 • Katsaus Suomen (FI) ja Keski-Ruotsin (SE3) sähköntuotanto- ja -siirtokapasiteettiin  
 • Katsaus tuulivoiman tuotantoennusteeseen ja spot-hintaan 
 • Kyseisen päivän spot-hinnat sekä SYS-, FI- ja SE3-hintaennusteet Excel-liitteenä 
Viikkokatsaus

Viikoittain suomeksi toimitettava syvällinen katsaus pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Tiivistelmä saatavissa myös ruotsiksi(*) ja englanniksi(*).  

 • Pohjoismainen sähkömarkkinaennuste tulevalle viikolle ja kommentit edellisviikon tapahtumista, mukaan lukien*: 
  • Sähköjohdannaiset 
  • Spot-markkina 
  • Päästöoikeus 
 • Markkinakehitykseen vaikuttavat taustatekijät*: 
  • Tuotanto- ja siirtoyhteysrajoitukset 
  • Spot-keskiarvot ja aluehintaerot 
 • Energiamarkkinoita koskeva yleiskatsaus ja graafit: 
  • Pidemmän aikavälin sähkömarkkinan kehitys 
  • Öljy-, kaasu- ja hiilimarkkinat 
  • Päästöoikeus 
  • Hydrobalanssi 
 • Polttoaine- ja rahoitusmarkkinoita koskeva katsaus ja graafit  
 • Spot-hintoja ja fyysistä markkinaa koskeva katsaus ja graafit 
 • Tekninen analyysi, kommentit ja graafit koskien lähintä kvartaalia ja lähintä vuosituotetta (MACD, RSI) 
Päästökaupan viikkokatsaus

Katsaus päästöoikeuden hintaan ja volyymeihin EUA-kaupankäynnissä sekä tuoreimmat uutiset ja ajankohtaiset markkinatapahtumat Suomesta, Euroopasta ja muualta maailmasta. Toimitetaan viikoittain suomeksi ja englanniksi.  

 • Markkina-analyysi ja markkinanäkymät koskien EU:n päästökauppajärjestelmässä (EU ETS) hiilidioksidipäästöoikeuksilla (EUA) käytävää kauppaa. 
 • Graafit koskien EUA-tuotteiden hintoja, tulevia huutokauppavolyymejä, päivittäistä EUA-kaupankäyntiä ICE-pörssissä ja energiahyödykkeiden hintoja 
 • Päästökaupan ajankohtaiset tapahtumat Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Sari Korteniemi, Gasum

Sari Korteniemi

myyntipäällikkö energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. 045 205 5662

sari.korteniemi@gasum.com

Laura Sohlman

myyntipäällikkö, energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. +358 40 355 4450

laura.sohlman@gasum.com

Dan Strengell

myyntipäällikkö LNG, LBG, energiamarkkinapalvelut ja sähkö

p. 050 352 9901

dan.strengell@gasum.com