Marknadsrapporter – Insiktsfulla analyser av och prognoser för energimarknaden

Våra energimarknadsanalytiker ger omfattande och aktuella insikter om den volatila energimarknaden, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Genom allt ifrån dagliga rapporter och spotprognoser till energiöversikter varje vecka och uppdateringar om handel med utsläppsrätter håller vi dig i framkant av marknaden.

De dagliga rapporterna ger värdefulla insikter om aktie- och finansmarknaderna, väder- och hydrobalansprognoser i Norden, bränsleutvecklingen, vindkraftsproduktionsprognoser och spotpris. Vår dagliga spotprognos ger dig dagen före-priset för de kommande 10 dagarna. I början av varje vecka erbjuder vår veckorapport en nordisk elmarknadsprognos för de kommande dagarna och en sammanfattning av föregående veckas händelser.

Dessutom går vi i vår veckorapport om utsläppshandeln igenom volymerna och priserna på EUA-utsläppsrätter. Rapporten lyfter också fram de senaste nyheterna och utvecklingen på marknaden för utsläppsrätter i Finland, Europa och globalt.  

Marknadsrapporter från Gasum Portfolio Management Services

Morgonrapport

Värdefulla insikter om energi- och finansmarknaderna tillhandahålls varje vardagsmorgon före kl. 8.30 CET på finska och svenska, med en bilaga på engelska.

 • Kommentar om väder- och hydrobalansprognoser i Norden
 • Kommentar om aktie- och finansmarknaderna
 • Kommentar om bränsleutvecklingen
 • Kommentar om tillgängligheten av FI & SE3:s elproduktions- och överföringskapacitet.
 • Kommentar om prognoserna för vindkraftsproduktionen och spotpriset
 • Kommentar om teknisk analys för främre kvartilen och den årliga produktionen av nordisk el och förväntad prisutveckling på tre nivåer
 • Diagram över relevant produktprisutveckling på el- och bränslemarknaderna
Spotprognos

Prognos av spotpriset för de kommande dagarna med det faktiska priset för den aktuella dagen. Tillhandahålls varje vardagsmorgon senast kl. 9.15 CET på finska och engelska.

 • Prognos för dagen före-pris för de kommande 10 dagarna för prisområdena SYS, FI & SE3
 • Kommentar om tillgängligheten av FI & SE3:s elproduktions- och överföringskapacitet.  
 • Kommentar om prognoserna för vindkraftsproduktionen och spotpriset
 • Excel-bilaga med dagens spotpriser och prognos för SYS, FI, SE3 
Veckorapport

En fördjupad rapport om den aktuella utvecklingen på de nordiska elmarknaderna tillhandahålls varje vecka på finska. En komprimerad version finns även på svenska(*) och engelska(*).  

 

 • Prognos för den nordiska elmarknaden för den kommande veckan och kommentarer från föregående vecka, inklusive*:  
  • Kraftterminer
  • Spotmarknaden
  • Utsläppsrätter
 • Faktorer som påverkar marknaden*:
  • Begränsningar i produktions- och överföringskapacitet
  • Genomsnittligt spotpris och skillnader mellan elprisområden (EPAD)
 • Översikt över energimarknaden med kommentarer och diagram:
  • Långsiktig utveckling på elmarknaden
  • Marknaden för olja, gas och kol
  • Utsläppsrätter
  • Hydrobalans
 • Kommentarer om och diagram över bränsle- och finansmarknaderna
 • Kommentarer om och diagram över spotpriser och fysiska marknader
 • Teknisk analys, kommentarer om och diagram över baskvartal and frontårsprodukt (MACD, RSI) 
Veckorapport om handel med utsläppsrätter

Information om priser och volymer för EUA-utsläppsrätter samt de senaste nyheterna och utvecklingen på marknaden i Finland, Europa och globalt. Tillhandahålls varje vecka på finska och engelska.  

 • Marknadsanalys och marknadssyn på utsläppsrätter (EUA), koldioxidkrediter som används i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS).  
 • Grafer över EUA-priser, kommande auktionsvolymer, dagliga handelsvolymer av EUA-terminer på ICE Futures Europe-börsen, energipriser 
 • Den senaste utvecklingen för utsläppshandeln i Finland, Europa och globalt 

Anders Hultgren

Head of Business, Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com