24/7 energy desk specialists and screens

Sähkömarkkinoiden tasehallintapalvelut

Tasehallinta tarkoittaa fyysisillä sähkömarkkinoilla sähkön kysynnän ja tarjonnan ennustamista, suunnittelua ja mukauttamista sähkökaupan kustannusten minimoimiseksi ja tuottojen maksimoimiseksi.

Gasumin 24/7-energiavalvomo tarjoaa fyysisillä sähkömarkkinoilla toimiville osapuolille räätälöityä tasehallintapalveluja. Palveluihin kuuluu kulutus- ja/tai tuotantoennusteiden laatiminen, kaupankäynti vuorokausimarkkinoilla (spot-markkinoilla), katsaukset ja raportointi sekä Gasumin tasevastaavana toimimiseen liittyvät palvelut, kuten avoimet toimitukset, taseselvitykset ja markkinasanomat. Asiantuntijamme auttavat pienentämään häiriötilanteista aiheutuvia riskejä mutta samalla myös tarttumaan markkinoilla tarjolla oleviin tilaisuuksiin.  

Gasumin tasehallintapalvelut

 • Tuotanto- ja kulutusennusteiden hallinta
 • Kaupankäynti vuorokausi- ja päivänsisäisellä markkinalla
 • Tasevastaavan palvelut
 • Sähkökaupan asiakasraportointi ja tietojärjestelmät 

Kaupankäynti vuorokausi- ja päivänsisäisellä markkinalla

Energiamarkkina-asiantuntijamme käyvät tuotanto- ja kulutusennusteiden pohjalta asiakkaidemme puolesta kauppaa Nord Poolin vuorokausimarkkinalla (Elspot). Vuorokausimarkkina on suljettu huutokauppa, jossa asiakkaat v

oivat ostaa tai myydä energiaa seuraavalle 24 tunnille. Spot-hinnat perustuvat kysyntään ja tarjontaan. Nord Poolissa käy kauppaa yli 300 myyjää ja ostajaa 15 eri maassa kaikkiaan 21 tarjousalueella.

Vuorokausimarkkinalla osallistujat jättävät tarjouksia tiettyyn aikarajaan saakka, minkä jälkeen sähköpörssi laskee sähkön hinnan seuraavan vuorokauden kullekin tunnille. Tulosta käytetään seuraavan 24 tunnin ajanjakson sähkönkulutuksen ja -tuotannon suunnittelun pohjana. Nord Poolin päivänsisäinen markkina (Elbas) puolestaan tarjoaa keskeytymättömän kaupankäyntiympäristön, joka mahdollistaa ennusteiden muokkaamisen ja tarjolle tuleviin tilaisuuksiin tarttumisen aina siihen saakka, kun toimitukseen on aikaa yksi tunti. Tämä markkinapaikka on keskeisen tärkeä myös silloin, kun kulutuksessa tai tuotannossa tapahtuu odottamattomia muutoksia. 

Lue lisää Intraday-kaupankäynnistä

Gasum tasevastaavana 

Jokaisen sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen on jatkuvasti huolehdittava sähkötaseestaan. Tämä tarkoittaa sähkön tuotannon, hankinnan, kulutuksen ja myynnin jatkuvaa tasapainottamista. Käytännössä sähkön kuluttajat ja tuottajat käyttävät tämän velvollisuuden hoitamiseen osapuolia, joita kutsutaan tasevastaaviksi.  

Toimimme tasevastaavana Suomen ja Ruotsin sähkömarkkinoilla, ja tärkeänä tehtävänämme on varmistaa, että sähkön tuotanto ja kulutus tasapainotetaan reaaliaikaisesti. Suomen ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Svenska Kraftnät toimivat avoimina toimittajina, jotka tasapainottavat osapuolten sähkötaseen. Jos toteutunut tuotanto tai kulutus poikkeaa suunnitellusta, yli jäävä energia myydään, tai ostetaan lisää energiaa.  

Tasehallintapalvelumme

 • Räätälöidyt tasehallintapalvelut fyysisillä sähkömarkkinoilla kustannusten minimoimiseksi ja tuottojen maksimoimiseksi
 • 24/7-energiavalvomon asiantuntijoiden laatimat kulutus- ja tuotantoennusteet
 • Kaupankäynti asiakkaiden puolesta sekä vuorokausi- että päivänsisäisellä markkinalla
 • Toimiminen tasevastaavana, joka varmistaa sähkön tuotannon ja kulutuksen reaaliaikaisen tasapainottamisen
 • Sähkökaupan asiakaskohtainen raportointi ja tietojärjestelmät
 • Taseselvitysten ja markkinasanomapalvelujen hallinta
 • Asiakkaiden mahdollisuus laatia omia ennusteitaan Gasumin Feria-asiakasportaalissa
 • Sähkötaseen tasapainottamisen hoitaminen, kun toteutunut tuotanto tai kulutus poikkeaa suunnitellusta 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Sari Korteniemi

myyntipäällikkö energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. 045 205 5662

sari.korteniemi@gasum.com

Laura Sohlman

myyntipäällikkö, energiamarkkinapalvelut, alkuperätakuut ja sähkö

p. +358 40 355 4450

laura.sohlman@gasum.com

Dan Strengell

myyntipäällikkö LNG, LBG, energiamarkkinapalvelut ja sähkö

p. 050 352 9901

dan.strengell@gasum.com

Ota yhteyttä

Kiitos yhteydenotostasi.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.