Electric power transmission in the field in the winter against the blue sky

Demand response - Flexibilitet i efterfrågan för att sänka kostnader och förbättra total effektivitet

På den volatila energimarknaden är flexibilitet i efterfrågan avgörande. Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder att förutse och optimera energibehovet, så att de kan få ut mesta möjliga av prissvängningar och driftseffektivitet.

Demand response innebär att el används med hjälp av prisrespons. Genom att styra elförbrukningen till perioder med låglast kan våra kunder dra nytta av lägre priser och förbruka mer el under dessa perioder. Under höglast är elkostnader också dyrare och därför kan en övergång till alternativa bränslekällor genomföras. Demand response, som är en del av optimeringen, bidrar till den övergripande effektiviteten. 

Fördelarna med Demand response är bland annat betydande kostnadsbesparingar genom justeringar av förbrukning vid höglastperioder, intäkter på reservmarknader och förbättrad riskhantering. Samtidigt skapar det möjligheter för en övergång till ett koldioxidfritt energisystem genom att tillhandahålla välbehövlig flexibilitet på marknaderna för att möjliggöra byggandet av mer kapacitet inom förnybar produktion. 

Våra tjänster för Demand response

  • Strategisk Demand-side management: Vi hjälper till att schemalägga elförbrukningen under låglastperioder och optimerar kundernas strategi för energiförbrukning. 
  • Övergång till alternativa bränslen: I en tid med höga elkostnader hjälper vi till med en optimal övergång till alternativa bränslekällor, vilket säkerställer kostnadseffektivitet utan att äventyra driften. 
  • Kontrollrumstjänster dygnet runt: Vårt kontrollrum är i drift dygnet runt och tillhandahåller riskhantering och optimerar elanvändningen baserat på marknadsdynamiken. 

Hur kan vi bäst stödja ert arbete?
Kontakta oss så berättar vi mer om vilka lösningar och potentiella förbättringar som finns för att optimera er verksamhet på energimarknaden. 

Tommy Sundin

Sales Manager

tel. +46 73 530 4639

tommy.sundin@gasum.com