Johtoryhmä ja hallitus

Tutustu Gasumin johtoryhmän ja hallituksen jäseniin.

Johtoryhmä

Mika Wiljanen

toimitusjohtaja

yo-merkonomi
s. 1965

Gasumilla alkaen 1.3.2022.

 • Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (SUK) hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Vierumäen Infra Oy hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Vierumäki Sports Oy hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Vierumäen Kumina Oy hallituksen jäsen vuodesta 2020
Jacob Granqvist, VP Maritime, Gasum

Jacob Granqvist

johtaja, meriliikenne

KTM, merikapteeni
s. 1978

Gasumilla vuodesta 2019

Tor Husebø

johtaja, projektit ja biokaasun tuotanto

Business School of Norway (BI)
s. 1960

Gasumilla vuodesta 2020

Energigas Norge hallituksen puheenjohtaja

Kai Laitinen

talousjohtaja

KTM
s. 1970

Gasumilla vuodesta 2019

Euroclear Finland Oy hallituksen jäsen ja riskikomitean puheenjohtaja vuodesta 2020

Anders Malm

johtaja, Supply & Trading

DIHM Diploma in Business Management & Finance
s. 1972

Gasumilla vuodesta 2020

Tommy Mattila

johtaja, teollisuus ja liikenne

KTM
s. 1970

Gasumilla vuodesta 2007

Terhi Nyyssönen

johtaja, CIO ja lakiasiat

ETM
s. 1977

Gasumilla vuodesta 2021

Ville Pesonen

johtaja, kaupalliset tuotteet ja ratkaisut

DI
s. 1976

Gasumilla vuodesta 2016

Olga Väisänen

johtaja, viestintä ja vastuullisuus

KTM
s. 1977

Gasumilla vuodesta 2011

Hallitus

Gasum Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän. 

Yhtiökokous valitsee jäsenet osakkeenomistajien edustajista ja ulkopuolisista riippumattomista asiantuntijoista, joilla on liike-elämän ja toimialan kokemusta. Hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta, ja se pyritään muodostamaan monimuotoiseksi. Tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen sukupuolijakauma hallituksessa. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtaja on Elina Engman. Hallituksen varapuheenjohtaja on Stein Dale. Hallituksen sihteerinä toimii Gasumin Legal Counsel Maaret Stepanoff

Hallituksen tehtävät:

 • Vahvistaa Gasumin strategiaa ja seurata sen toteuttamista.
 • Huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
 • Valita Gasumin toimitusjohtaja ja päättää hänen palvelusuhteensa ehdoista.
 • Päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista.
 • Varmistaa, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti.
 • Hyväksyä tilinpäätökset.
 • Päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista sekä hyväksyä budjetit sekä riskienhallintaperiaatteet.
 • Vahvistaa konsernin henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja valvoa niiden toteuttamista.

Itsearviointi

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan. 

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä HR-valiokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

Valiokunnat voivat käyttää itsenäistä päätösvaltaa ainoastaan hallituksen erikseen valtuuttamissa asioissa. Muissa asioissa valiokunnat toimivat valmistelevina eliminä, joiden päätösehdotukset tuodaan erikseen hallituksen päätettäviksi.  

Elina Engman

hallituksen puheenjohtaja

diplomi-insinööri
s. 1970 

Hallituksen puheenjohtaja 5.3.2020 lähtien
Hallituksen jäsen 23.3.2017 alkaen
HR-valiokunnan puheenjohtaja

Executive Vice President, Caverion vuodesta 2020

Versowood, hallituksen jäsen

Aurora Infrastructure Oy, hallituksen puheenjohtaja

Stein Dale

hallituksen varapuheenjohtaja

M.Sc (Business), Executive Education, 
IMD ja Harvard Business School
s. 1962

Hallituksen jäsen 23.3.2017 alkaen
HR-valiokunnan jäsen 

Oslofjord Varme AS, hallituksen puheenjohtaja

Nettpartner AS ja General Oceans AS, hallituksen jäsen

Jari-Pekka Punkari

hallituksen jäsen

KTM
s. 1965

Hallituksen jäsen 31.3.2023 alkaen
HR-valiokunnan jäsen

Neuvotteleva virkamies, omistajaohjausosasto, Valtioneuvoston kanslia

Erkka Repo

hallituksen jäsen

KTM
s. 1970

Hallituksen jäsen 22.4.2022 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja

Talousjohtaja, Aspo Oyj vuodesta 2024 lähtien

Sirpa-Helena Sormunen

hallituksen jäsen

OTK, Varatuomari
s. 1959

Hallituksen jäsen 31.3.2023 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Enersense Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja

Nammo AS, hallituksen jäsen

Ari Vanhanen

hallituksen jäsen

diplomi-insinööri
s. 1961

Hallituksen jäsen 5.3.2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Toimitusjohtaja, Colliers International Finland vuodesta 2019

Aii Corporation Ltd, hallituksen jäsen

Colliers International Finland Oy, hallituksen jäsen