Ledelse og administrasjon

Ledergruppe

Mika Wiljanen

CEO

Vocational Qualification in Business and Administration
født 1965

Ansatt i Gasum siden 2022, Mars 1

 • Styremedlem i Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (SUK) ansatt 2020
 • Styremedlem i Vierumäen Infra Oy ansatt 2020
 • Styremedlem i Vierumäki Sports Oy ansatt 2020
 • Styremedlem i Vierumäen Kumina Oy ansatt 2020
Jacob Granqvist, VP Maritime, Gasum

Jacob Granqvist

Vice President, Maritime

M.Sc (økon.), Master Mariner
født 1978

Ansatt i Gasum siden 2019

Tor Husebø

Vice President, Projects and Biogas Production

Business School of Norway (BI)
født 1960

Ansatt i Gasum siden 2020

Styreleder i Energigas Norge

Kai Laitinen

CFO

M.Sc (økon.)
født 1970

Ansatt i Gasum siden 2019

Styremedlem i Euroclear Finland Oy og styreleder i risikoutvalget siden 2020

Anders Malm

Senior Vice President, Supply and Trading

DIHM Diploma in Business Management & Finance
født 1972

Ansatt i Gasum siden 2020

Tommy Mattila

Vice President, Industry and Traffic

M.Sc (Econ.)
født 1970

Ansatt i Gasum siden 2007 

Terhi Nyyssönen

Vice President, IT and Legal

M.Sc. (Food Economics)
født 1977

Ansatt i Gasum siden 2021

Ville Pesonen

Vice President, Commercial Product Management

M.Sc (Energy Econ.)
født 1976

Ansatt i Gasum siden 2016

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability

M.Sc (økon.)
født 1977

Ansatt i Gasum siden 2011

Styret

Styret i Gasum Oy har minimum tre og maksimum åtte medlemmer. Styremedlemmene velges av aksjonærene under generalforsamlingen, og velges for en periode på ett år som utløper ved slutten av neste generalforsamling. Generalforsamlingen bestemmer hvor mange medlemmer som skal sitte i styret. Generalforsamlingen bestemte 22. april 2022 at antallet styremedlemmer for neste periode skal være sju. 

Styremedlemmene velges av generalforsamlingen blant representanter for aksjonærene og uavhengige eksperter med erfaring fra næringslivet og bransjen. Styresammensetningen må støtte implementeringen av selskapet strategi, og det er et mål at det skal være en jevn kjønnsfordeling i styret. Styreleder og, ved behov, nestleder, velges av generalforsamlingen.  

Styreleder er for øyeblikket Sirpa-Helena Sormunen. Vice styreleder er Erkka Repo. Styrets sekretær er Maaret Stepanoff, Legal Counsel, Gasum. 

Styrets oppgaver: 

 • Styrke Gasums strategi og følge opp implementeringen av denne 

 • Administrere selskapet og ved behov organisere driften i samsvar med aksjeloven og selskapets vedtekter 

 • Velge Gasums administrerende direktør (CEO) og fastsette vilkårene for direktørens kontrakt 

 • Fastsette prinsippene for gruppens lønnssystem 

 • Sikre god organisering av oppfølgingen av selskapets regnskaps- og finansielle anliggender 

 • Godkjenne årsregnskapet 

 • Ta avgjørelser om betydelige lån, investeringer og oppkjøp og salg av selskaper, samt godkjenne budsjetter og risikostyringsprinsipper 

 • Innføre gruppens HR-målsettinger og følge opp implementeringen av disse 

Egenvurdering 

Styret har en skriftlig styreinstruks som fastsetter styrets plikter og arbeidsprinsipper. Styret gjennomfører en årlig, intern egenvurdering av driften og arbeidsmetodene. 

Utvalg 

Styret har utnevnt to utvalg som skal forbedre styrearbeidet: kontroll- og risikoutvalget og HR-utvalget. Styret nominerer medlemmer og ledere av utvalgene blant sine medlemmer og bekrefter utvalgenes instrukser. Utvalgene kan kun ta autonome beslutninger dersom dette er spesifikt godkjent av styret. I andre saker fungerer de som forberedende organer og legger frem forslag som styret tar stilling til. 

Sirpa-Helena Sormunen

Styreleder

Master of Laws, Trained on the bench
født 1959
Styreleder i Gasum siden 21.3.2024
Styremedlem i Gasum siden 31.3.2023
Leder av HR-utvalget

Nestleder i styret i Enersense Oyj
Styremedlem i Nammo AS

Erkka Repo

Vice styreleder

M.Sc (Econ.)
født 1970
Vice styreleder i Gasum siden 21.3.2024
Styremedlem i Gasum siden 22.4.2022
Leder av kontroll- og risikoutvalget

CFO, Aspo Oyj siden 2024

Elina Kivioja

Styremedlem

M.Sc (econ.)
født 1964
Styremedlem i Gasum siden 21.3.2024
Medlem av HR-utvalget

Head Advisor i Thermidas Oy
Styremedlem i Master English Oy

Jukka Pahta

Styremedlem

M.Sc (econ.), MBA
født 1966
Styremedlem i Gasum siden 21.3.2024
Medlem av kontroll- og risikoutvalget

CEO i Koskisen Group
Medlem av representantskapet i Den finske sjøforsvarsstiftelsen

Jari-Pekka Punkari

Styremedlem

M.Sc (Econ.)
født 1965
Styremedlem i Gasum siden 31.3.2023
Medlem av kontroll- og risikoutvalget

Ministerrådgiver, finanssaker, eierskapsstyringsavdelingen, statsministerens kontor

Ari Vanhanen

Styremedlem

M.Sc (Ing.)
født 1961
Styremedlem i Gasum siden 5.3.2020
Medlem av HR-utvalget

Administrerende direktør Colliers International Finland siden 2019
Styremedlem Aii Corporation Ltd.
Styremedlem Colliers International Finland