Gasums ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgrupp

Mika Wiljanen

CEO

Vocational Qualification in Business and Administration
f. 1965

Arbetar på Gasum sedan 1.3.2022

 • Styrelsedamot i Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (SUK) sedan 2020
 • Styrelsedamot i Vierumäen Infra Oy sedan 2020
 • Styrelsedamot i Vierumäki Sports Oy sedan 2020
 • Styrelsedamot i Vierumäen Kumina Oy sedan 2020
Jacob Granqvist, VP Maritime, Gasum

Jacob Granqvist

Vice President, Maritime

M.Sc (Econ.), Sjökapten
f. 1978

Arbetar på Gasum sedan 2019

Tor Husebø

Vice President, Projects and Biogas Production

Business School of Norway (BI)
f. 1960

Arbetar på Gasum sedan 2020

Styrelseordförande i Energigas Norge

Kai Laitinen

CFO

M.Sc (Econ.)
f. 1970

Arbetar på Gasum sedan 2019

Styrelseledamot i Euroclear Finland Oy och styrelseordförande för risk kommittén

Anders Malm

Senior Vice President, Supply and Trading

DIHM Diploma in Business Management & Finance
f. 1972

Arbetar på Gasum sedan 2020

Tommy Mattila

Vice President, Industry and Traffic

M.Sc (Econ.)
f. 1970

Arbetar på Gasum sedan 2007

Terhi Nyyssönen

Vice President, IT and Legal

LVM
f. 1977

Arbetar på Gasum sedan 2021

Ville Pesonen

Vice President, Commercial Product Management

M.Sc (Energy Econ.)
f. 1976

Arbetar på Gasum sedan 2016

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability

M.Sc (Econ.)
f. 1977

Arbetar på Gasum sedan 2011

Styrelse

Gasums styrelse ska bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter.  Styrelseledamöterna väljs för ett år i taget på årsstämman för en period på ett år i taget, som löper fram till slutet av nästa årsstämma.  Årsstämman beslutar om antalet ledamöter i styrelsen.  Årsstämman beslutade den 22:e April 2022 att antalet styrelseledamöter för nuvarande period är sju.

Årsstämman väljer ledamöter bland aktieägarnas representanter och bland utomstående oberoende experter som har erfarenhet av näringslivet och branschen. Styrelsens sammansättning ska stödja genomförandet av bolagets strategi och man strävar efter en mångsidig sammansättning med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Årsstämman väljer en ordförande och vid behov en vice ordförande. 

Styrelseordförande är Elina Engman. Vice ordförande är Stein Dale. Styrelsens sekreterare är Maaret Stepanoff, Legal Counsel, Gasum. 

Styrelsens uppgifter:

 • Stärka Gasums strategi och följa upp den och se till att den genomförs.

 • Se till att bolagets styrning och verksamhet sker enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

 • Utse Gasums verkställande direktör och besluta om villkoren för tjänsteförhållandet.

 • Besluta om grunderna för koncernens ersättningssystem.

 • Se till att övervakningen av bolagets bokföring och kapitalförvaltning sker på ett ändamålsenligt sätt.

 • Godkänna boksluten.

 • Besluta om betydande lån, bolagsaffärer och investeringar samt godkänna budgetar och riskhanteringsprinciper.

 • Stärka målen i koncernens personalplan och kontrollera att de uppnås.

Egenutvärdering

Styrelsen har fastställt den skriftliga arbetsordning i vilken styrelsens uppgifter och verksamhetsprinciper anges. Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina arbetssätt genom intern egenutvärdering.

Kommittéer

Styrelsen har bildat två kommittéer för att förbättra effektiviteten för styrelsens arbete: Gransknings och risk kommittén och HR-kommittén. Styrelsen utser medlemmar och ordförande för kommittéerna från sina medlemmar och bekräftar kommittéernas stadgar. Kommittéerna får endast utöva självständigt beslutsfattande i frågor som har godkänts separat av styrelsen och ska i andra frågor fungerar som förberedande organ och deras lösningsförslag ska läggas fram separat för styrelsen för beslutsfattande.

Elina Engman

styrelseordförande

M.Sc (Eng.)
f. 1970

Gasum Oy:s styrelseordförande sedan 5 mars 2020
Styrelseledamot sedan 23.3.2017
Ordförande för HR-kommittén

Executive Vice President, Caverion sedan 2020

Styrelseledamot, Versowood

Styrelseordförande, Aurora Infrastructure Oy

Stein Dale

Vice ordförande

M.Sc (Business), Executive Education, IMD och Harvard Business School
f. 1962

Styrelseledamot sedan 23.3.2017
Medlem av HR-kommittén

Styrelseordförande i Oslofjord Varme AS styrelseledamot

Styrelseledamot i Nettpartner AS and General Oceans AS

Jari-Pekka Punkari

styrelseledamot

M.Sc (Econ.)
f. 1965

Styrelseledamot sedan 31.3.2023
Medlem av HR-kommittén

Ministerrådgivare, finansfrågor, ägarstyrningsavdelningen, premiärministerns kansli

Erkka Repo

styrelseledamot

M.Sc (Econ.)
f. 1970

Styrelseledamot sedan 22.4.2022
Ordförande för Gransknings och risk kommittén​

CFO, VR Group sedan 2021

Sirpa-Helena Sormunen

styrelseledamot

Master of Laws, Trained on the bench
f. 1959

Styrelseledamot sedan 31.3.2023
Medlem av Gransknings och risk kommittén

Vice ordförande i styrelsen för Enersense Oyj

Styrelseledamot i Nammo AS

Ari Vanhanen

styrelseledamot

M.Sc (Eng.)
f. 1961

Styrelseledamot sedan 5.3.2020
Medlem av Gransknings och risk kommittén

Verkställande Direktör, Colliers International Finland sedan 2019

Styrelseledamot, Aii Corporation Ltd.

Styrelseledamot, Colliers International Finland Oy