Gasums ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgrupp

Mika Wiljanen

CEO

Vocational Qualification in Business and Administration
f. 1965

Arbetar på Gasum sedan 1.3.2022

 • Styrelsedamot i Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (SUK) sedan 2020
 • Styrelsedamot i Vierumäen Infra Oy sedan 2020
 • Styrelsedamot i Vierumäki Sports Oy sedan 2020
 • Styrelsedamot i Vierumäen Kumina Oy sedan 2020
Jacob Granqvist, VP Maritime, Gasum

Jacob Granqvist

Vice President, Maritime

M.Sc (Econ.), Sjökapten
f. 1978

Arbetar på Gasum sedan 2019

Tor Husebø

Vice President, Projects and Biogas Production

Business School of Norway (BI)
f. 1960

Arbetar på Gasum sedan 2020

Styrelseordförande i Energigas Norge

Kai Laitinen

CFO

M.Sc (Econ.)
f. 1970

Arbetar på Gasum sedan 2019

Styrelseledamot i Euroclear Finland Oy och styrelseordförande för risk kommittén

Anders Malm

Senior Vice President, Supply and Trading

DIHM Diploma in Business Management & Finance
f. 1972

Arbetar på Gasum sedan 2020

Tommy Mattila

Vice President, Industry and Traffic

M.Sc (Econ.)
f. 1970

Arbetar på Gasum sedan 2007

Terhi Nyyssönen

Vice President, IT and Legal

LVM
f. 1977

Arbetar på Gasum sedan 2021

Ville Pesonen

Vice President, Commercial Product Management

M.Sc (Energy Econ.)
f. 1976

Arbetar på Gasum sedan 2016

Olga Väisänen

Vice President, Communications and Sustainability

M.Sc (Econ.)
f. 1977

Arbetar på Gasum sedan 2011

Styrelse

Gasums styrelse ska bestå av minst tre och högst åtta styrelseledamöter.  Styrelseledamöterna väljs för ett år i taget på årsstämman för en period på ett år i taget, som löper fram till slutet av nästa årsstämma.  Årsstämman beslutar om antalet ledamöter i styrelsen.  Årsstämman beslutade den 22:e April 2022 att antalet styrelseledamöter för nuvarande period är sju.

Årsstämman väljer ledamöter bland aktieägarnas representanter och bland utomstående oberoende experter som har erfarenhet av näringslivet och branschen. Styrelsens sammansättning ska stödja genomförandet av bolagets strategi och man strävar efter en mångsidig sammansättning med målet att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen. Årsstämman väljer en ordförande och vid behov en vice ordförande. 

Styrelseordförande är Sirpa-Helena Sormunen. Vice ordförande är Erkka Repo. Styrelsens sekreterare är Maaret Stepanoff, Legal Counsel, Gasum. 

Styrelsens uppgifter:

 • Stärka Gasums strategi och följa upp den och se till att den genomförs.

 • Se till att bolagets styrning och verksamhet sker enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

 • Utse Gasums verkställande direktör och besluta om villkoren för tjänsteförhållandet.

 • Besluta om grunderna för koncernens ersättningssystem.

 • Se till att övervakningen av bolagets bokföring och kapitalförvaltning sker på ett ändamålsenligt sätt.

 • Godkänna boksluten.

 • Besluta om betydande lån, bolagsaffärer och investeringar samt godkänna budgetar och riskhanteringsprinciper.

 • Stärka målen i koncernens personalplan och kontrollera att de uppnås.

Egenutvärdering

Styrelsen har fastställt den skriftliga arbetsordning i vilken styrelsens uppgifter och verksamhetsprinciper anges. Styrelsen utvärderar årligen sin verksamhet och sina arbetssätt genom intern egenutvärdering.

Kommittéer

Styrelsen har bildat två kommittéer för att förbättra effektiviteten för styrelsens arbete: Gransknings och risk kommittén och HR-kommittén. Styrelsen utser medlemmar och ordförande för kommittéerna från sina medlemmar och bekräftar kommittéernas stadgar. Kommittéerna får endast utöva självständigt beslutsfattande i frågor som har godkänts separat av styrelsen och ska i andra frågor fungerar som förberedande organ och deras lösningsförslag ska läggas fram separat för styrelsen för beslutsfattande.

Sirpa-Helena Sormunen

styrelseordförande

Master of Laws, Trained on the bench
f. 1959
Styrelseordförande sedan 21.3.2024
Styrelseledamot sedan 31.3.2023
Ordförande för HR-kommittén

Vice ordförande i styrelsen för Enersense Oyj

Styrelseledamot i Nammo AS

Erkka Repo

Vice ordförande

M.Sc (Econ.)
f. 1970
Vice ordförande sedan 21.3.2024
Styrelseledamot sedan 22.4.2022
Ordförande för Gransknings och risk kommittén​

CFO, Aspo Oyj sedan 2024

Elina Kivioja

styrelseledamot

M.Sc (Econ.)
f. 1964
Styrelseledamot sedan 21.3.2024
Medlem av HR-kommittén

Chefsrådgivare, Thermidas Ltd.
Styrelseledamot, Master English Ltd.

Jukka Pahta

styrelseledamot

M.Sc (Econ.), MBA
f. 1966
Styrelseledamot sedan 21.3.2024
Medlem av Gransknings och risk kommittén

Vd, Koskisen Group
Ledamot i förvaltningsrådet, Finska marinstiftelsen

 

Jari-Pekka Punkari

styrelseledamot

M.Sc (Econ.)
f. 1965
Styrelseledamot sedan 31.3.2023
Medlem av Gransknings och risk kommittén

Ministerrådgivare, finansfrågor, ägarstyrningsavdelningen, premiärministerns kansli

Ari Vanhanen

styrelseledamot

M.Sc (Eng.)
f. 1961
Styrelseledamot sedan 5.3.2020
Medlem av HR-kommittén

Verkställande Direktör, Colliers International Finland sedan 2019
Styrelseledamot, Aii Corporation Ltd.
Styrelseledamot, Colliers International Finland Oy