Honkajoen biokaasulaitos

Honkajoen biokaasulaitos käsittelee elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellista biojätettä.

Yhteystiedot

Lakkikeitaantie 3
38950 Honkajoki

Laitospäällikkö
Esa Eloranta
p. 040 628 8210
esa.eloranta@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 169 2311

Laitoksen jätteenkäsittelykoodi R3.3

Turvallisuusperehdytykset

Laitoksella on oma esikäsittelylinjasto erilliskerätylle sekä pakkauksellisille biojätteille, joka erottelee syötteen pakkausmateriaalit sekä biohajoavan osuuden. Pakkausmateriaalit toimitetaan energiakäyttöön ja itse biojae saadaan prosessiin.

Laitoksen biokaasu myydään lähellä sijaitsevan energiayhtiön kattilalle sekä CHP-koneelle sähkön, lämmön sekä prosessihöyryn tuotantoon. Laitoksella syntyvä hygienisoitu käsittelyjäännös käytetään lannoitevalmisteena maataloudessa, samoin kuin lingoilta syntyvä kiinteä käsittelyjäännös. Lingoilta saatavaa rejektivettä kierrätetään prosessissa laimenteeksi raakaveden käytön vähentämiseksi.

Honkajoen biokaasulaitos on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevat standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille. 

Käyttöönottovuosi: 
2014

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
35 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Biokaasulaitoksen turvallisuusperehdytykset

Vierailija  Kuljettaja  Urakoitsija

Yleinen turvaperehdytys Säkerhetsutbildning för förare

Urakoitsija, huomioithan, että laitoksella vierailtaessa sekä vierailija- että urakoitsijaperehdytys tulee olla suoritettuna. Urakoitsijaperehdytys kattaa kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitokset.