Yhteystiedot

Kaatopaikantie 316
71520 Kaislastenlahti

Laitospäällikkö
Santeri Pietilä
p. 040 160 5803
santeri.pietila@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 146 3461

Laitoksen jätteenkäsittelykoodi R3.3

Turvallisuusperehdytykset

Kuopion biokaasulaitos käsittelee alueen jätevedenpuhdistamoiden lietteitä, erilliskerättyä sekä pakkauksellista biojätettä ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Yhtenä laitoksen ominaissyötteenä on suuri määrä meijeriteollisuuden sivuvirtaa. Myös tällä laitoksella on oma erillinen esikäsittelylinjasto erilliskerätylle sekä pakkaukselliselle biojätteelle.

Laitokselta saatava kaasu johdetaan paikallisella kaasuputkella muutaman kilometrin päähän sijaitsevan energiayhtiön CHP-moottorille, jossa kaasusta tehdään sähköä ja lämpöä. Laitoksen hygienisoitu käsittelyjäännös käytetään lannoitevalmisteena maataloudessa samoin kuin lingoilta saatava kiinteä käsittelyjäännös. Lingoilta saatavaa rejektivettä käytetään osittain laimenteena laitoksen vastaanotossa, mutta tätä hyödynnetään myös selluteollisuuteen jätevedenpuhdistamon ravinteena.

Kuopion biokaasulaitos on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevat standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille.

Käyttöönottovuosi: 
2014

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
35 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Biokaasulaitoksen turvallisuusperehdytykset

Urakoitsija, huomioithan, että laitoksella vierailtaessa sekä vierailija- että urakoitsijaperehdytys tulee olla suoritettuna. Urakoitsijaperehdytys kattaa kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitokset.‚Äč