Oulun Ruskon biokaasulaitos

Yhteystiedot

Ruskonniityntie 10
90620 Oulu

Laitospäällikkö
Olli Peräaho
p. 040 185 8104
olli.peraaho@gasum.com

Päivystysnumero 
p. 040 125 3946

Laitoksen jätteenkäsittelykoodi R3.3

Turvallisuusperehdytykset

Oulun biokaasulaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja. Laitoksen hygienisoitu käsittelyjäännös käytetään maataloudessa lannoitevalmisteena, kuten myös lingoilta saatava kiinteä jäännös.

Biokaasulaitos laitoksessa käsitellään 60 000 tn/a biohajoavia jätteitä ja lietteitä. Gasum suunnittelee laitoksen laajentamista. Laitos tuottaa nykyisin noin 35 GWh:ta biokaasua.

Oulun biokaasulaitos on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevat standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille.

Käyttöönottovuosi: 
2015

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
60 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
35 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Biokaasulaitoksen turvallisuusperehdytykset

Urakoitsija, huomioithan, että laitoksella vierailtaessa sekä vierailija- että urakoitsijaperehdytys tulee olla suoritettuna. Urakoitsijaperehdytys kattaa kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitokset.​​