Riihimäen biokaasulaitos

Riihimäen biokaasulaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden biohajoavia jätteitä sekä erilliskerättyä ja pakkauksellista biojätettä.

Yhteystiedot

Kuulojantie 1
11120 Riihimäki

Laitospäällikkö
Mika Rontti
p. 040 756 9297
mika.rontti@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 125 7046

Laitoksen jätteenkäsittelykoodi R3.3

Turvallisuusperehdytykset

Ilmoita hajuhavainnosta

Riihimäen laitoksen biokaasu jalostetaan sekä paineistetaan valtakunnalliseen kaasuverkkoon, josta se on jaeltavissa koko verkoston alueelle eri käyttötarkoituksiin. 

Riihimäen biokaasulaitos on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevat standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille.

Käyttöönottovuosi: 
2016 

Jätteenkäsittelykapasiteetti: 
75 000 tn/a

Kaasuntuottokapasiteetti: 
45 GWh/a

Biokaasuprosessi:
mesofiilinen

Biokaasulaitoksen turvallisuusperehdytykset

Urakoitsija, huomioithan, että laitoksella vierailtaessa sekä vierailija- että urakoitsijaperehdytys tulee olla suoritettuna. Urakoitsijaperehdytys kattaa kaikki Gasumin Suomen biokaasulaitokset.