Effektiv levering og bunkring av flytende gass, med egne skip

I dag er det nærmere 600 fartøy som bruker LNG som primærdrivstoff, og ca. 400 nye LNG-fartøy er bestilt. Dette antallet forventes å stige betraktelig, ettersom shippingbransjen anser LNG som det mest aktuelle drivstoffalternativet for å redusere utslippene.

Kundene på sjøen kan få effektive leveranser fra skipene våre, Coralius og Kairos. Løsningen ligger i fleksibel, effektiv og sikker skip-til-skip-bunkring (STS-bunkring) av store volum. STS-bunkring er svært fleksibelt med tanke på hvor den foregår; den kan gjennomføres både i havn og ute på sjøen.

Ved hjelp av skipene våre kan vi transportere LNG direkte til industrikundene i hele Norden, og vi bruker lokale LNG-lagringsterminaler, før gassen fraktes videre med lastebiler eller som naturgass via lokale gassnett. Skipene Coral Energy og Coral EnergICE fokuserer hovedsakelig på transport av LNG til Gasums terminaler.

Bli kjent med skipene våre nedenfor, eller ta kontakt med våre selgere for sjøfartssektoren eller vår kundeservice for bunkring.

Bli kjent med fartøyene våre

Coralius, Gasums bunkringsfartøy for flytende naturgass (LNG)

Coralius – LNG-bunkringsfartøy

Coralius er det første toppmoderne bunkrings- og feeder-fartøyet for LNG som er bygget i Europa. Skipet, som har en kapasitet på 5800 kubikkmeter, har en motor med mulighet til to ulike drivstoff, i tillegg til mange andre tekniske, miljøvennlige løsninger.

Les mer

Det er utformet på en måte som gjør det optimalt egnet til trygg og pålitelig bunkring. Det utgjør en viktig del av etableringen av infrastrukturen for flytende naturgass (LNG) i Europa.

Utviklingen av skipet er en del av et samarbeidsprosjekt som kjøres gjennom den unike samarbeidsplattformen Zero Vision Tool, der sjøfarten jobber sammen for å løse fremtidens miljøutfordringer.

Viktige egenskaper

Type: feeder- og tankskip for LNG
Levert: juni 2017
Tankkapasitet: 5800 m3

Coral Energy bunkering vessel at sea

Coral Energy – LNG-tanker

Coral Energy er verdens første LNG-tanker med isklasse 1A, direkte drift og mulighet til to ulike drivstoff.

Les mer

En av innovasjonene på skipet er motoren med direkte drift og mulighet til to ulike drivstoff. Med denne unike motoren er fremdriftssystemet ekstremt effektivt, og med LNG som drivstoff kan skipet operere svært miljøvennlig.

På grunn av størrelsen og Gasums innovative og egenutviklede kompatibilitetspakke kan skipet fylle LNG ved store terminaler.


Viktige egenskaper

Type: LNG-tanker
Bygget: 2012
Tankkapasitet: 15 600 m3

Coral EnergICE – LNG-tanker

Coral EnergICE er den første LNG-tankeren med isklasse 1A Super. Skipet er spesialutviklet og -bygget for å operere i Østersjøen med frakt av flytende naturgass (LNG) til Gasums og Mangas terminaler i henholdsvis Björneborg og Torneå. Coral EnergICE ble døpt i 2018 i den finske byen Åbo.

Les mer

Skroget er forsterket for å kunne bryte metertykk is, og motorene og generatorene er utviklet for å gi skipet ekstra kraft når det seiler gjennom tykk is og i tøffe vinterforhold.

I tillegg er det toppmoderne skipet utstyrt med en motor med mulighet til to ulike drivstoff. Det bruker fordampet LNG som drivstoff til hoved- og hjelpemotorene, noe som betyr at skipet overholder alle fremtidige utslippsforskrifter.

Viktige egenskaper

Type: LNG-tanker
Levert: januar 2018
Tankkapasitet: 18 000 m3

Kairos - LNG-bunkringsfartøy

Kairos er et av de største spesialbygde LNG-bunkringsskipene i verden. Skipet, som har en tankkapasitet på 7500 kubikkmeter, er utstyrt med en motor med mulighet til to ulike drivstoff, med LNG som hoveddrivstoff, og en rekke tekniske funksjoner som setter det i stand til å levere gode tjenester til sjøfartskunder og lagringsteminaler.

Les mer

Skipet er utviklet for å levere LNG til fartøy av ulike typer og størrelser ved alle mulige bunkringssteder i Nordvest-Europa, inkludert havner og ankringsområder i Nordsjøen og Østersjøen.

Det kan levere LNG med en overføringshastighet fra 60 til 1250 m³ i timen.

Skipets kraner har en rekkevidde på opptil 30 meter, noe som betyr at det kan levere til selv de største kundene i markedet. Med DP2-sertifisering og isklasse 1A kan Kairos operere i tøffe værforhold på åpent hav. Returgass fra kundene kan lagres i en separat CNG-tank om bord.

Viktige egenskaper

Type: bunkrings- og feeder-skip for LNG
Levert: oktober 2018
Tankkapasitet: 7500 m³

Seagas – LNG-bunkringsfartøy

Seagas ble bygget om fra bilferge til LNG-bunkringsskip i 2012, ved Fiskerstrand verft i Norge. Skipet er spesialbygget for skip-til-skip-bunkring. Det kan levere opptil 160 m3 LNG på ca. 45 minutter.

Les mer

Seagas var verdens første skip av sitt slag, og det er klassifisert i henhold til de samme forskriftene som havgående LNG-tankere.

Skipet leverer daglig 60–70 tonn LNG til Viking Lines cruiseskip M/S Viking Grace og M/S Viking Glory. Selve bunkringen foregår mens skipene er fortøyd ved Stadsgården i sentrale Stockholm. Passasjerer og gods lastes av og på mens bunkringen foregår.

Gjennom sikker LNG-bunkring med Seagas oppfyller vi Viking Lines behov for effektiv bunkring og de høyeste sikkerhetsstandardene, da begge er viktige hensyn i denne sammenhengen.

Viktige egenskaper

Type: LNG-feeder
Levert: 1974
Ombygd: 2012 (LNG-tanker)
Tankkapasitet: 160 m3