Effektiva leveranser av flytande gas och bunkring med våra fartyg

Idag använder nästan 600 fartyg LNG som sin primära bränslekälla och det finns cirka 400 LNG-fartyg i drift. Denna siffra förväntas stiga betydligt, eftersom LNG erkänns av sjöfartsindustrin som det mest hållbara alternativa bränslet för att minska utsläppen.

Våra kunder inom sjöfarten kan effektivt få gas genom bunkring från fartyg till fartyg från våra bunkerfartyg Coralius och Kairos. Lösningen ligger i flexibel, effektiv och säker bunkring av stora volymer från fartyg till fartyg (ship-to-ship, STS). Bunkring från fartyg till fartyg är mycket flexibelt när det gäller plats, oavsett om det är i hamn eller till havs. 

Med våra fartyg kan vi också transportera LNG direkt till våra industrikunder i hela Norden och vi bistår våra lokala terminaler för lagring av LNG före vidare landtransport med lastbilar eller i form av naturgas i lokala rörledningsnät. Fartygen Coral Energy och Coral EnergICE är främst inriktade på att transportera LNG till Gasums terminaler. 

Bekanta dig med våra fartyg nedan eller kontakta våra säljare inom sjöfart eller vår kundtjänst för bunkring. 

Lär känna våra fartyg

Coralius LNG bunkering vessel

Coralius - LNG-bunkringsfartyg

Coralius är det första toppmoderna bunkrings- och matarfartyget för LNG som byggts i Europa. Fartyget på 5 800 m3 har en tvåbränslemotor och många andra tekniska lösningar för att säkerställa hög miljöprestanda. 

Läs mer

Konstruktionen har optimerats för säker och tillförlitlig bunkring. Fartyget är en viktig del av etableringen av infrastruktur för flytande naturgas (LNG) i Europa.

Utvecklingen av detta fartyg är en del av ett gemensamt industriprojekt som drivs genom den unika samarbetsplattformen Zero Vision Tool, där sjöfartsindustrin arbetar tillsammans för att möta framtida miljöutmaningar.

Främsta funktioner:

Typ: LNG-matare och LNG-tankfartyg Leverans: juni 2017
Storlek: 5 800/m3

Coral Energy - LNG-fartyg

LNG-fartyget Coral Energy är världens första direktdrivna fartyg för flytande naturgas av isklass 1A med tvåbränslemotorsystem.

Läs mer

En av de innovationer som tillämpas på fartyget är den direktdrivna tvåbränslemotorn.

Den unika motorn innebär att  drivsystemet är extremt effektivt och med LNG som marint bränsle ger framdrivningen en miljövänlig fartygsdrift.
Tack vare sin storlek och sitt egenutvecklade innovativa kompatibilitetspaket kan fartyget lasta LNG vid storskaliga terminaler.

Främsta funktioner:

Typ: LNG-fartyg
Byggt: 2012
Storlek: 15 600/m3

Coral EnergICE – LNG-tankfartyg

Coral EnergICE är det första LNG-fartyget med isklass 1A Super. Fartyget är specialdesignat och konstruerat för att användas i Östersjön för att transportera flytande naturgas (LNG) till Gasums terminal i Björneborg och Manga LNG-terminalen i Tornio, Finland. Namngivningen för Coral EnergICE hölls 2018 i Åbo, Finland. 

Läs mer

Fartygets skrov är förstärkt för att bryta igenom en meter tjock is, och motorerna och generatorerna är utformade för att ge fartyget extra kraft när det körs genom tjock is och i svåra vinterförhållanden.

Dessutom är detta toppmoderna fartyg utrustat med en tvåbränslemotor. Det använder LNG-avkokningsgas som bränsle för sina huvud- och extramotorer, vilket gör fartyget helt kompatibelt med framtida utsläppsbestämmelser.

Främsta funktioner:

Typ: LNG-fartyg
Leverans: januari 2018
Storlek: 18 000/m3

Kairos - LNG-bunkringsfartyg

Kairos är ett av de större LNG-bunkringsfartygen i världen. Fartyget på 7 500 m³ är utrustat med en tvåbränslemotor som använder LNG som huvudbränsle och har en rad tekniska funktioner för att kunna betjäna ett brett spektrum av sjöfartskunder och lagringsterminaler. 

Läs mer

Fartyget har konstruerats för att leverera LNG till fartyg av olika typer och storlekar vid alla möjliga bunkringsplatser i nordvästra Europa, inklusive hamnar och förankringsområden vid Nordsjön och Östersjön.

Som en del av detta system kan fartyget leverera LNG med en överföringshastighet från 60 m³/timme upp till 1 250 m³/timme.

Fartygets kranar har en räckvidd på upp till 30 meter, vilket gör det möjligt för fartyget att bistå även de största kunderna på marknaden. Kairos kan användas under svåra väderförhållanden och på öppet hav, tack vare att fartyget är DP2-certifierat och byggt med isklass 1A. Ånga som tas emot från kunder kan lagras i en separat CNG-tank ombord. 

Främsta funktioner:

Typ: Bunkrings- och matarfartyget för LNG Leverans: oktober 2018
Storlek: 7 500 m³

Seagas - LNG-bunkringsfartyg

Seagas byggdes om från bilfärja till LNG-tankfartyg 2012 på varvet Fiskerstrand verft i Norge. Hon var specialbyggd för tankning från fartyg till fartyg. Fartyget kan förse LNG-drivna fartyg med upp till 160 m3 LNG på cirka 45 minuter. 

Läs mer

Seagas var den första i sitt slag i världen och är klassificerad enligt samma regelverk som gäller för havsgående LNG-tankfartyg. 

Seagas levererar dagligen mellan 60-70 ton LNG till Viking Lines kryssningsfartyg M/S Viking Grace och M/S Viking Glory. Bunkringen sker när fartygen ligger förtöjda vid Stadsgården i centrala Stockholm. Samtidigt lastas och lossas passagerare och gods. 

Med Seagas säkra LNG-bunkerlösning uppfyller vi Viking Lines behov av effektiv bunkring och högsta säkerhetsstandard, eftersom båda aspekterna är viktiga i det här sammanhanget. 

Främsta funktioner: 

Typ: LNG-matarfartyg 
Leverans: 1974 
Ombyggd: 2012 (LNG-fartyg) 
Storlek: 160/m3