Vastuullisuus ja turvallisuus

Vastuullisuus ja turvallisuus ovat keskeisessä osassa yrityksemme strategiassa ja toiminnoissa.

Turvallisuus Gasumin toiminnan ytimessä

Tavoitteemme on, että yhtiön omassa toiminnassa ei aiheudu ympäristölle, henkilöstölle ja omaisuudelle vahinkoja tai työtapaturmia tai kaasuntoimituksissa odottamattomia katkoksia.

Lue lisää
Vihreät kasvit

Vastuullisuusjohtaminen

Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että otamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassamme.

Lue lisää

Vastuullisuuden kohokohdat 2022

17 GWh

tuotettua biokaasua

1,7 TWh

toimitettua biokaasua

444 000

tonnia CO 2e päästövähenemä mahdollistettu

1 000 000

tonnia erilaista jätettä hyödynnetty biokaasun tuotannossa

Lähes 100 %

liikenteen asiakkaistamme valitsi biokaasun

100 %

uusiutuvaa sähköä käytetty toiminnoissamme