Bedriftsansvar

I vårt arbeid med bedriftsansvar inkluderer vi seks viktige ansvarsområder som er mennesker, sikkerhet, gasstilgang, sirkulær økonomi, reduksjon av klimapåvirkning og ansvarlig forretningsdrift.

Sikkerhet står sentralt i Gasums strategi

Sikkerhet står sentralt i Gasum-gruppens strategi og virksomhet. Vi har "en sikkerhet først-kultur" og vi arbeider med sikker produksjon, behandling og bruk av gass.

Les mer
Small plants

Gasums bedriftsansvar

I Gasum har vi inkludert bedriftsansvar og bærekraft som en naturlig del av vår strategi. Gasum jobber for en renere morgendag. Vi tilbyr energiløsninger for varme- og strømproduksjon, industri og vei- og sjøtransport i Finland, Norge og Sverige.

Les mer