Företagsansvar

Trygghet och säkerhet i centrum för Gasums verksamhet och strategi

Trygghet och säkerhet

Säkerhet och välbefinnande på jobbet är en integrerad del av den dagliga verksamheten på Gasum.

Läs mer
Small plants

Företagsansvar och hållbar utveckling

För oss innebär vårt företagsansvar att vi lever som vi lär. Gasum erbjuder energilösningar med gas för industrin, för el- och värmeproduktion samt för land- och sjötrafik.

Läs mer