Henkilökuntaa toimistolla

Pulssikyselystä on tullut osa Gasumin arkea – Henkilöstökokemuksen kehittäminen on kaikkien yhteinen asia

Henkilöstökokemuksen kehittämiseksi Gasumilla otettiin käyttöön pulssikysely. Ensisijaisesti tiimien omaksi työkaluksi tarkoitettu kysely tarjoaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa tiimien oman toiminnan kehittämiseen.

Henkilöstökokemus on tärkeä osa Gasumin strategiaa, mitä tukemaan yhtiössä otettiin käyttöön pulssikysely. Gasumin HRD-päällikkö Emilia Einiö kertoo, että sen käyttöönoton taustalla oli halu parantaa henkilöstökokemusta Gasumilla sekä kehittää ketterän johtamisen kulttuuria. Tästä syystä pulssikysely on jatkuvasti mukana Gasumin arjessa ja osa tiimien toiminnan kehittämistä. Näin se on myös jatkuva prosessi, joka takaa kaikille mahdollisuuden kehittää Gasumia yhdessä. Se ei vaadi henkilöltä tai esihenkilöltä vuosittaista panostusta, kun yksiköt ja tiimit saavat käyttöönsä täsmällistä ja ajantasaista tietoa henkilöstökokemuksesta. 

Pulssikyselyn vastaukset käsitellään lähtökohtaisesti tiimeissä sisäisesti, mutta niitä voidaan hyödyntää myös koko organisaation toiminnan kehittämisessä.

”Pulssityökalun avulla pääsemme parantamaan työntekijöidemme hyvinvointia sitä mukaa kun kehitettäviä asioita nousee esiin”, Einiö kertoo.

Pulssinomaisesti henkilöstökokemusta mittaavaan kyselyyn sisältyy eri tavalla henkilöstökokemusta kuvaavia kysymyksiä, joiden yhteistulokset ovat näkyvillä koko henkilöstölle. Vastaajien yksityisyyttä suojaa se, ettei vastauksia julkisteta, jos niihin on vastannut alle viisi henkilöä. Läpinäkyvyys ja avoimuus on otettu hyvin huomioon.

Todellinen työ tehdään tiimien sisällä

Einiön mukaan Gasumilla yleisesti arvostetaan työnteon tapoihin liittyvää vapautta sekä työn merkityksellisyyttä. Kehittymiselle puolestaan on varaa palautteen saamisessa sekä siinä, miten henkilöstö kokee pääsevänsä käsiksi työssään tarvitsemaansa tietoon.

”On tärkeää kyetä erottelemaan se, mistä tai keneltä henkilöstö kokee tarvitsevansa enemmän tietoa tai palautetta, joten kysely on vain yksi osa henkilöstökokemuksen kehittämistä. Tiimien sisällä käytävissä keskusteluissa käydään läpi tarkemmin ne seikat, joita tulisi parantaa”, Einiö tarkentaa.

HR:n tehtävänä on tukea ja auttaa tiimejä ja niiden esihenkilöitä keskusteluissa ja toimenpiteiden laatimisessa.

”Pulssikyselyihin ei vastata johtoryhmän tai HR:n takia, vaan kyseessä on kaikkien gasumlaisten yhteinen asia”, Einiö kertoo.

Pulssikyselyä hyödynnetään Gasumilla myös henkilöstölle järjestettävissä koulutuksissa, joiden aiheet on suoraan valittu pulssikyselyn tulosten perusteella. Koulutuksissa käsitellään muun muassa palautteen antamista.

Pulssikysely jatkuvan kehityksen kohteena

Emilia Einiö näkee, että pulssikysely on otettu positiivisesti vastaan.

”Kysymme oikeita asioita ja nämä aiheet ovat sellaisia, mistä pitää ja halutaankin jutella,” Einiö kertoo. Esihenkilöt haluavat tietää henkilöstön tuntemuksista, joten he käyvät jatkuvasti tuloksia läpi ja pyytävät henkilöstöä vastaamaan kysymyksiin. ”Pulssikysely on nivoutunut osaksi Gasumin arkea”, Einiö jatkaa.

Pulssikyselyä pyritään kehittämään jatkuvasti vastaamaan paremmin Gasumin tarpeita. Ensimmäisenä tavoitteena oli saada pulssikysely osaksi arkea ja tekemään vastaaminen mahdollisimman helpoksi. Mahdollisia tulevaisuuden kehityslinjoja on miettiä kysymysten variointia, jolloin trendiviivojen laatiminen vastauksista olisi helpompaa.

”Tällä hetkellä käymme läpi tärkeimpiä kysymyksiä ja sitä, mitkä kysymykset ovat sellaisia, joita olisi järkevä kysyä ainoastaan kvartaaleittain tai vuosittain”, Einiö jatkaa.