Sharareh Edström: Autan asiakkaita vähentämään omaa hiilijalanjälkeään

"Gasumin tarkoitus puhtaamman energian saavuttamiseksi ja strategia kehittää vähäpäästöistä liikennettä ovat linjassa oman henkilökohtaisen tehtäväni kanssa: hiilidioksidipäästöjen vähentäminen liikennealalla", sanoo Sharareh Edström, Gasumin liikenneyksikön vetäjä Ruotsissa.

Edström sanoo olevansa ylpeä Gasumin rakentamasta pohjasta ja innostunut jatkamaan työtä: auttaa asiakkaita vähentämään omaa hiilijalanjälkeään ja saavuttamaan Ruotsin kunnianhimoisen tavoitteen tulla ensimmäiseksi fossiilivapaaksi kansaksi.

Nopeasti kasvanut kysyntä vähäpäästöiselle maantiekuljetukselle: Aloitin Gasumilla kesäkuussa 2021 suurella innolla. Logistiikan tilaajien ja kuljetusyritysten arki sekä tarjouskilpailut olivat tulleet minulle tutuksi sillä olin työskennellyt autoalalla 13 vuotta niin myynnissä, liiketoiminnan kehityksessä kuin toimitusjohtajan tehtävissä tukku- ja vähittäiskaupassa. Minua motivoi nähdä, kuinka nopeasti kysyntä vähäpäästöisille ratkaisuille on kasvanut kaikkien kuljetusalan sidosryhmien keskuudessa. Gasum on tehnyt hienoa työtä ymmärtääkseen asiakaskysynnän ja ryhtynyt nopeasti vastaamaan asiakastarpeisiin sekä tehnyt siten kuljetusyrityksille helpommaksi lisätä kannattavuuttaan ja vähentää ympäristövaikutuksiaan.

Kun on kyse kestävyydestä, uskon, että teot puhuvat enemmän kuin sanat. Pariisin sopimus vuonna 2015 oli monille tarvittava ajuri. Minulle se antoi mahdollisuuden tutkia uusia tulonlähteitä kestävyys lähtökohtana ja johti minut tutkimaan erilaisia ratkaisuja puhtaamman tulevaisuuden saavuttamiseksi käytännössä. Näin ymmärsin kiireellisen tarpeen toteuttaa kiertotaloutta jokaisessa arvoketjun osassa ja erityisesti biokaasun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset hyödyt. Voitte kuvitella, kuinka ylpeä olen edustaessani Gasumia, yritystä, jolla on jo monia omia biokaasuntuotantolaitoksia Pohjoismaissa ja joka pyrkii tuomaan markkinoille 7 TWh uusiutuvaa kaasua vuoteen 2027 mennessä.

Yhdessä kumppaneiden ja selkeiden yhteistyömallien kanssa: Uskon vahvasti, että kumppanuus on nopein tapa vaihtaa suuntaa kohti vähäpäästöisyyttä ja myös tapa, jolla lähestyn ongelmia - tuomalla yhteen oikeat ihmiset, oikeat ideat ja löytämällä ratkaisut, jotka ovat hyödyllisiä kaikille osapuolille sekä varmistaen, että asiat tapahtuvat suunnitellusti. Kaasu on ratkaisu, joka on jo saatavilla Pohjoismaissa. Tietoisuus tästä on kuitenkin vielä rajallista. On selvää, että eri osapuolia tarvitaan kaasun kasvun kiihdyttämiseksi maantiekuljetuksissa. Tehtäväni Gasumilla on luoda tarvittava rakenne sekä kehittää yhteistyömalleja liiketoimintamme onnistuneen skaalauksen varmistamiseksi ja Gasumin tavoitteen toteuttamiseksi: puhtaampaa energiaa asiakkaillemme.

Elämme suurten innovaatioiden aikaa, jossa kehitetään uusia teknologioita. Nousevat teknologiat, kuten sähkö ja vety, kulkevat samat kehitysaskeleet kuin kaasu aikoinaan. Tärkeintä on aktiivisesti kehittää näitä ratkaisuja ja rakentaa luottamusta puhtaampiin ratkaisuihin käyttäjien ja ostajien keskuudessa. Kaasu on jo saatavilla oleva, ympäristöystävällinen ratkaisu ja ratkaiseva askel kohti fossiilivapaata tulevaisuutta. On tärkeää toimia tänään käytettävissä olevilla teknologioilla liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Meidän on muistettava, että tulevaisuudessa liikenne on monimuotoista ja kaasu polttoaineena on aina merkityksellinen ja kannattava ratkaisu kuljetusyrityksille.

Tehtävä: Liikenneyksikön vetäjä, Ruotsi

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, erikoistunut organisaation kehittämiseen ja kansainvälistymiseen