Vaikuta valitsemalla biokaasu

Gasum jakelee biokaasua asiakkailleen olemassa olevan maakaasuputkiverkoston kautta tai erillisten säiliöiden avulla esimerkiksi kaasutankkausasemille, jotka eivät sijaitse putkiverkoston alueella. Koska jalostettu biokaasu ja maakaasu ovat kemialliselta koostumukseltaan samanlaisia, pääasiassa metaania sisältäviä luonnonkaasuja, voidaan niitä sekoittaa keskenään ja varastoida samaan kaasuverkostoon tai säiliöön.

Kun asiakas ostaa biokaasua esimerkiksi tankkausasemalla, hän maksaa kaasusta biokaasun tuottajalle, vaikka kaasuverkostoon säilötystä metaanikaasusta suuri osa on maakaasua. Tämä onnistuu taseperiaatteen avulla vastaavasti kuin sähkömarkkinoilla: Kun asiakas ostaa tuulisähköä, sähköenergia ei välttämättä ole peräisin juuri tuulivoimasta, mutta taseeseen syötetään aina yhtä paljon tuulisähköä kuin sitä kulutetaan. Samoin biokaasutaseeseen syötetään aina sama määrä biokaasua kuin sitä kulutetaan esimerkiksi eri tankkausasemilla ja myyty biokaasu tilitetään aina biokaasun tuottajalle. Gasum on sekä Suomen johtava biokaasun tuottaja että biohajoavien jätejakeiden käsittelijä valtakunnallisen biokaasulaitosverkoston ansiosta.

Gasumin biokaasun ainetasetta hallinnoidaan biokaasusertifikaatti- ja alkuperätakuujärjestelmien avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun biokaasua syötetään kaasuverkostoon tai toimitetaan tankkausasemalle, jokaista megawattituntia kohden luodaan järjestelmään yksi biokaasusertifikaatti tai alkuperätakuu. Kun biokaasua myydään, järjestelmästä mitätöidään vastaava määrä sertifikaatteja tai alkuperätakuita. Näin varmistetaan, että biokaasua myydään enintään tuotettua vastaava määrä, eikä sitä voida myydä useampaan kertaan eri käyttökohteisiin. Jokainen yksittäinen biokaasusertifikaatti ja alkuperätakuu on yksilöllisesti numeroitu, jolloin biokaasun alkuperäinen tuotantopaikka ja -aika sekä sen tuottamiseen käytetyt raaka-aineet ovat jäljitettävissä.

Myös kaasuverkon ulkopuolella sijaitsevat Gasumin kaasutankkausasemat kuuluvat Gasumin ainetaseeseen ja alkuperätakuita mitätöidään myytyä biokaasua vastaava määrä.

Biokaasun erillistä ainetasetta ylläpitämällä mahdollistetaan se, että biokaasua voidaan jaella energia- ja kustannustehokkaasti olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. Vaikka verkostoon syötettäessä biokaasu sekoittuu maakaasun kanssa, ja asiakkaille jaeltu kaasu on käytännössä aineelliselta koostumukseltaan biokaasun ja maakaasun seosta, voidaan ainetaseen ja sertifikaattijärjestelmän avulla kohdentaa verkostoon syötetty biokaasu sen valinneiden asiakkaiden käyttöön.

EU vauhdittaa vähäpäästöisten polttoaineiden yleistymistä

Euroopan unioni vauhdittaa uusiutuvan energian käyttöönottoa jäsenmaissaan Renewable Energy Directiven eli RED II -direktiivin avulla. Direktiivin myötä biokaasulle tulee käyttöön alkuperätakuujärjestelmä eli sertifikaatti, joka varmistaa, että jäteperäisistä raaka-aineista tuotetut biopolttoaineet täyttävät EU:n vastuullisuusvaatimukset. Alkuperätakuu ja Euroopan komission hyväksymä kansainvälinen ISCC-kestävyysjärjestelmä (International Sustainability and Carbon Certification) mahdollistavat biokaasun hankinnan laajenemisen Suomen ulkopuolelle.

Kaasuautoilun suosion kasvaessa investoimme biokaasun tuotantoon sekä varmistamme biokaasun saatavuuden myymällä Gasumin tankkausasemilta kotimaisen biokaasun lisäksi myös eurooppalaista ISCC-kestävyysjärjestelmän mukaisesti tuotettua biokaasua. ISCC-sertifioitu biokaasu on uusiutuvaa energiaa ja vastaa ominaisuuksiltaan kotimaassa tuotettua biokaasua. Jokaisen maahantuodun ISCC-sertifioidun biokaasuerän alkuperä, tuotanto-olosuhteet ja sen tuottamat päästöt ovat jäljitettävissä.

Biokaasun kestävyyskriteereitä seurataan kestävyysjärjestelmällä

Gasumin kaasuverkostoon liitetyt tankkausasemat ja verkostoon syötettävä biokaasu kuuluvat Gasumin kestävyysjärjestelmän piiriin. Kestävyysjärjestelmä on ns. kestävyyslain (Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 393/2013) mukainen menettely, jonka avulla varmistetaan, että kulutukseen luovutetut biopolttoaineet täyttävät laissa asetetut kestävyyskriteerit. Vaatimusten täyttymistä valvoo Suomessa Energiavirasto, jolle toimitetaan vuosittain kestävyyskriteeriselvitys. Selvityksen pohjana olevat kestävyysjärjestelmästä saatavat tiedot sekä järjestelmän vaatimustenmukainen toiminta tarkastetaan vuosittain ulkopuolisen ja riippumattoman todentajan toimesta.

Gasumin kestävyysjärjestelmän tarkastajana toimii DNV GL Business Assurance Finland Oy, joka on Energiaviraston hyväksymä kestävyyslain mukainen todentaja.

Mistä on kyse?

Biokaasusertifikaatti mahdollistaa biokaasun jakelemisen kaasuverkostoon liitetyillä tankkausasemilla.

Alkuperätakuita käytetään kaasuverkoston ulkopuolisilla tankkausasemilla.

Kun biokaasua syötetään kaasuverkostoon tai toimitetaan tankkausasemalle, luodaan jokaista energiayksikköä kohden biokaasusertifikaatti tai alkuperätakuu. Kun biokaasua myydään, järjestelmästä mitätöidään vastaava määrä sertifikaatteja tai alkuperätakuita.

Kaasuverkostoon liitetyt tankkausasemat ja verkostoon syötettävä biokaasu kuuluvat kestävyysjärjestelmän piiriin. Kestävyysjärjestelmää valvoo Suomessa Energiavirasto, jolle toimitetaan biokaasusta vuosittain kestävyyskriteeriselvitys.

ISCC-sertifioitua eurooppalaista biokaasua jaellaan kaasuverkoston alueella sekä kaasuverkoston ulkopuolella olevilla tankkausasemilla.