Kaasulla kulkeva puuauto.

Suomen ensimmäinen biokaasulla kulkeva puuauto on ylittänyt odotukset

Kaasulla toimiva, raakapuun kuljetukseen käytettävä puuauto tuo merkittäviä päästövähennyksiä. Kun kaasutankkausverkosto laajenee pohjoiseen ja autoihin tulee lisää tehoja, kaasukäyttöiset puuautot ovat yhä useampien ulottuvilla.

Kaasulla toimiva puuauto on puunkorjuualalla täysin uutta, ja ensimmäiset kokemukset ovat positiivisia. Jatkossa yhä useampi alan toimija voi kuljettaa puuta biokaasulla, kun kaasutankkausverkosto laajenee pohjoiseen ja autoihin tulee lisää tehoja.

Volvolta tulee myyntiin kesällä entistä tehokkaampia nesteytetyllä biokaasulla kulkevia ajoneuvoja. Rekat ovat odotettuja etenkin Pohjoismaissa, joissa ajetaan raskaammilla kuormilla.

”Uusissa ajoneuvoissa polttoainetehokuutta on parannettu komponenttiuudistuksilla sekä niissä on isompi kaasusäiliö, jolloin myös käyttösäde on pidempi”, kuvailee Volvon tuotepäällikkö Antti Heinonen.

Polttoainetehokkaampi ajoneuvo tarkoittaa myös hyötyä kokonaiskustannuksissa.

”Olemme merkittävän murroksen äärellä ja näemme, että erityisesti nesteytetyllä biokaasulla toimivat ajoneuvot lisääntyvät raskaassa liikenteessä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja uskomme, että kysyntä tulee kasvamaan”, Heinonen lisää.

Hyviä kokemuksia ensimmäisestä biokaasuautosta

Suomen suurimpiin raakapuun kuljettajiin kuuluva, 70 vuotta alalla toiminut Kuljetusliike Eskola Oy lähti rohkeasti mukaan hankkeeseen yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ja hankki kesällä 2022 biokaasulla kulkevan puunkuljetusauton.

”Kuljetamme nykyisin kaikkiaan 1,1 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa. Biokaasulla kulkevalla puuautolla on nyt ajettu noin 120 tuhatta kilometriä ja kaikki on sujunut ilman suurempia ongelmia”, kuvailee Kuljetusliike Eskola Oy:n toimitusjohtaja Pasi Eskola.

Raakapuun kuljettaminen metsästä tehtaalle hoituu suurimmaksi osaksi yhä teitä ja rautateitä pitkin. 85 prosenttia Metsähallituksen ympäristöpäästöistä tulee puun kuljetus- ja korjuutoimista. Metsähallituksella on kovat tavoitteet hillitä ympäristöpäästöjä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Raakapuuta kuljetetaan myös uittamalla tai aluksilla, mutta suurimmaksi osaksi puu kulkee kumipyörien päällä.

Vähäpäästöisyys on kilpailuetu

Kuljetusyrittäjä Pasi Eskolalle ympäristö ja vähäpäästöisemmät kuljetukset ovat tärkeä aihe.

”Ehkä juuri siksi lähdimme innokkaasti mukaan Metsähallituksen tarjouskilpailuun. Maailma muuttuu ja meidän pitää muuttua mukana, jotta pysymme kilpailukykyisenä”, toteaa Eskola.

Volvo-merkkisen kaasulla toimivan puuauton toimintasäde on 600 kilometriä, ja auto liikkuu noin 150 kilometrin säteellä Oulusta. Kuljetusliike Eskola Oy kuljettaa raakapuuta Pohjois-Pohjanmaan, Koillismaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueella.

Gasum rakentaa parhaillaan Keminmaalle uutta kaasutankkausasemaa. Keminmaan asema laajentaa kaasutankkausverkostoa pohjoisen suuntaan ja on valmistuessaan Suomen pohjoisin tankkauspiste.

Tällä hetkellä Suomessa on vajaat 80 paineistettua kaasua jakelevaa tankkausasemaa ja 15 pelkästään raskaan liikenteen käyttämää nesteytettyä kaasua jakelevaa tankkausasemaa. Gasumin ja muiden toimijoiden kaasutankkausverkosto kasvaa jatkuvasti.

Kaasulla kulkeva puuauto

Kuva: Volvo-merkkisen kaasulla toimivan puuauton toimintasäde on 600 kilometriä, ja auto liikkuu noin 150 kilometrin säteellä Oulusta.

Valtiolta tukea hankintaan

Kokemukset kaasukäyttöisestä Volvosta ovat olleet sen verran hyvät, että kuljetusyrittäjä on kiinnostunut lisäämään vähäpäästöistä kalustoa.

”Alalla on kovasti kiinnostusta kaasuautoon ja paljon kollegat kyselevät siitä. Tietysti on myös epäilijöitä. Moni pohtii kaasuauton käyttökustannuksia”, kertoo Eskola.

Kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan saa tukea valtiolta jopa 14 000 euroa. Tuki tasoittaa kaasuauton korkeampaa hankintahintaa dieselautoon nähden. Polttoainekulut ovat kuljetusyrittäjälle yksi suurimmista kulueristä. Biokaasu on dieseliä edullisempaa, siksi kaasukäyttöisen auton kustannukset voivat olla jopa matalammat kuin dieselauton.

Päästövähennykset merkittäviä

Metsähallituksen kehityspäällikkö Jouni Karjalainen seuraa tiiviisti kuljetusalaa päästöjen osalta. Muussa rahtiliikenteessä on jo runsaasti kaasuautoja käytössä. Esimerkiksi meijerit ja maitotilat käyttävät kuljetukseen kaasukäyttöisiä autoja.

”Sieltä tulee vahvaa signaalia, että aikovat hankkia lisää kaasukäyttöisiä autoja”, kertoo Karjalainen.

Puuautopuolella vastaanotto on ollut varauksellinen. Ala on pitkään toiminut samalla tavoin ja uudistus tapahtunee hitaasti.

”Päästövähennykset ovat merkittävät ja se vie hanketta eteenpäin. Kustannustaso on kilpailukykyinen, jos käytetään paikallisesti tuotettua biokaasua. Kokonaiskustannuksista saadaan myöhemmin parempaa tietoa, kun kaikki suunnitellut selvitykset valmistuvat”, kuvailee Jouni Karjalainen.

Biokaasu on täysin uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine. Sen liikennekäytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosenttia perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Gasum tuottaa biokaasua 17 biokaasulaitoksella Suomessa ja Ruotsissa. Raaka-aineina käytetään kaikkea eloperäistä materiaalia, kuten biojätettä, jätevettä, lantaa ja teollisuuden sivutuotteita. Gasum panostaa jatkossakin uusiutuvan biokaasun tuotannon kehittämiseen ja kasvattamiseen.

”Erityisen hyviä uutisia Metsähallituksen puunkuljetusten näkökulmasta ovat jakelun laajentumiset etenkin Pohjois- ja Itä-Suomeen sekä tehokkaampien moottoreiden tulo markkinoille. Ne mahdollistavat kaasuautojen käytön laajentamisen puutavarankuljetuksissa”, tiivistää Karjalainen.

Onko sinunkin yritykselläsi haussa reitti kohti puhtaampaa tulevaisuutta? 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää kaasulogistiikan mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä