Kuljetusyhtiö Storemen Logisticsin asiakas valitsee kaasun

Ulkopuolisen silmin on vaikea havaita, että Storemen Logistics kuljettaa myös ympäristöystävällisesti kaasulla eikä perinteisesti dieselillä. Kaasu ei haise ja kuljettajan ajokokemus on kuin millä tahansa suuremmalla kuorma-autolla. Päästöjen näkökulmasta ero kuitenkin on merkittävä.

Miten kaasu valikoitui Storemenille polttoaineeksi? Mitä ajatuksia heillä on tuoreesta hankintatukilaista?

Ympäristösyyt innostivat etsimään kuljetukseen vähäpäästöisiä vaihtoehtoja

– Ympäristönäkökulma on ollut meille tärkeä jo pitkään. Yritysten valinnoilla on tärkeä rooli päästöjen vähentämisessä. Samoin asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia ympäristöasioista, Storemenin johtaja Jari Jokinen taustoittaa.

Suomalaisyritysten elintarvike- ja kappaletavarakuljetuksia tekevä Storemen Logistics liikennöi pääasiassa Uudellamaalla. Kalustoa löytyy aina pakettiautoista puoliperävaunuyhdistelmiin. Kaasua polttoaineenaan käyttäviä autoja hyödynnetään lähinnä pääkaupunkiseudun ja lähiympäristöjen kuljetuksiin.

– Olemme aktiivisesti seuranneet, mitä kaasu- ja sähköautomarkkinoilla tapahtuu ja millaisia vaihtoehtoja sieltä löytyy. Olemme halunneet lähestyä asiaa puhtaasti ympäristönäkökulmasta ja olla edelläkävijän roolissa.

Sopivien ajoneuvojen etsintä ei tuottanut vaikeuksia.

– Markkinoilta löytyy tarjontaa hyvin. Olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä Volvon kanssa, joten oli helppoa tilata autot heiltä.

Storemen aikoo investoida uusiin kaasukuorma-autoihin hankintatuen turvin

Tällä hetkellä Storemenin kalustosta löytyy yksi nesteytettyä ja yksi paineistettua kaasua polttoaineena käyttävä ajoneuvo. Storemenillä on oltu molempiin tyytyväisiä. Kaksi uutta ajoneuvoa kulkevat molemmat nesteytetyllä kaasulla.

Kuljettajat ovat olleet autoihin tyytyväisiä. Ajettavuus on sama kuin normaalilla autolla ja välillä on helppo unohtaa, onko alla kaasu- vai dieselkäyttöinen kulkupeli. Nesteytetyn kaasun tankkaamiseen on saatu perehdyttävä koulutus.

Joulukuun 2020 alussa tuli voimaan 5 000–12 000 euron hankintatuki vähintään 16-tonnisille kaasukuorma-autoille. Yritys voi saada tuen korkeintaan viiden ajoneuvon hankintaan. Hankintatukilaki vauhdittaa myös Storemenin päätöstä hankkia lisää kaasukäyttöisiä ajoneuvoja.

– Hankintatukilaki on erittäin tervetullut uudistus. Hankintatuen ansiosta voimme nyt tilata kaksi uutta kaasukäyttöistä autoa. Tähän asti suurimpana hidasteena kaasulla kulkeviin kuorma-autoihin siirtymisessä on ollut ajoneuvojen korkeampi hankintahinta, sekä tietyissä osissa Suomea tankkausasemien melko vähäinen määrä. Toisaalta polttoainekulut ovat kaasulla edullisemmat. Se tasoittaa autojen lopullisia kustannuksia.

Laske, kuinka paljon säästäisitte polttoainekustannuksissa ajamalla kaasulla

– Toivoisin, että valtio tukisi pitkäjänteisesti kaasuautoihin siirtymistä. Tässä on aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia kuorma-autoja Suomen teillä ajelee ja miten paljon päästöjä ne tuottavat, Jokinen toteaa.

Hankintatuki pienentää tuntuvasti dieselkäyttöisen ja kaasuajoneuvon välistä hintaeroa.

– Se auttaa varmasti hankinnoissa varsinkin suurempia toimijoita, joilla on useampi auto ja käyttöikä lyhyempi runsaan ajon takia. Kaluston voi näin saada päivitettyä melko nopeastikin vähäpäästöisempään kaasuun.

Jokisen toive päättäjille on, että hankintatukea jatkettaisiin koko 2020-luvun ajan ja siihen varataan riittävä summa, jotta yritykset ehtivät hyödyntää tukea ja liikenteen päästövähennystavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Asiakkaat ovat innokkaita valitsemaan kaasua käyttävän kuljetuksen

Valtion lisäksi asiakkaat vaativat kuljetusliikkeiltä yhä suurempaa vastuuta ympäristöstä ja etsivät vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja.

– Kun asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta ottaa kuljetus kaasulla kulkevalla autolla, siihen on tartuttu aina epäröimättä.

Jokinen näkee täysin mahdollisena, että he Storemenilla nykyisen kaluston tullessa käyttöikänsä päähän korvaisivat ne ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla. Todennäköisyys kasvaa, mikäli kaasukäyttöisten ja tavanomaisten raskaan liikenteen autojen hintaero supistuu tai niiden hankintaa tuetaan tulevaisuudessakin.

Voi siis olla, että tulevaisuudessa jokainen tiellä ohiajava Storemenin auto kulkeekin kaasulla tai sähköllä.

Katso logistiikan asiantuntijoiden keskustelu hankintatuesta

Biokaasu uusiutuvana polttoaineena on merkittävä ilmastoteko ja vastuullisen toimijan valtti. Kaasulogistiikan määrä Suomessa on kasvanut hankintatuen avulla. Katso webinaaritallenne missä DACHSER Finlandin toimitusjohtaja Tuomas Leimio sekä Gasumin Senior Sales Manager Markku Suopanki keskustelevat kaasuun siirtymisestä ja hankintatuen uudistuksista vuodelle 2022. 

Onko sinunkin yritykselläsi haussa reitti kohti puhtaampaa tulevaisuutta? 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää kaasulogistiikan mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä