Yritysyhteistyöllä kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta

Yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa uusien ympäristöystävällisten ja kiertotalouden mukaisten toimintatapojen kehittämisen ja käyttöönoton. HAVI, Remeo ja Gasum muodostavat yhdessä yritysmaailman malliesimerkin kiertotalouden toteutumisesta.

Kiertotaloudella synergiaetuja ja kestävää kehitystä

Nykyajan vastuullisia yrityksiä yhdistävät kestävät arvot. Me Gasumilla haluamme olla rakentamassa kestävämpää ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta sekä mahdollistamassa yritysten välisiä kiertotalousratkaisuja. Yritysyhteistyöllä voidaan saavuttaa tavoitteita, joihin yksittäisillä toimijoilla ei ole mahdollisuutta – paremman tulevaisuuden luominen on aina yhteistyön tulosta.

Teemme yhteistyötä elintarvikelogistiikka-alan palveluita tarjoavan HAVI:n kanssa, joka on virallisesti sitoutunut vähentämään toiminnastaan aiheutuvia päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Suomessa maantieliikenteen päästöistä vajaa 40 prosenttia muodostuu jakelu- ja raskasliikenteestä, jolloin biokaasun liikennekäyttö mahdollistaa näiden päästöjen vähentämisen merkittävästi. Me Gasumilla mahdollistamme kumppanimme HAVI:n kestävien tavoitteiden saavuttamista.

HAVI:lla kestävä kehitys on tärkeä osa yrityksen strategiaa, kertoo Suomen pääjohtaja Miikka Muhonen. HAVI on vaihtanut logistiikkakuljetuksia hoitavat kuorma-autot biokaasulla kulkeviin ajoneuvoihin ja samalla fossiiliset polttoaineet biokaasuun. Näillä toimilla yritys on onnistunut pienentämään hiilidioksidipäästöjään jopa 90 prosenttia.

Muhosen mukaan HAVI:lla on oltu tyytyväisiä biokaasukäyttöisiin kuorma-autoihin – ympäristöystävällisyyden lisäksi kaasukäyttöiset ajoneuvot ovat hiljaisempia kuin perinteiset kuorma-autot. Kaasukuorma-autojen käyttökustannukset ovat pysyneet samoissa mitoissa perinteisiin ajoneuvoihin verrattuna.

Elintarvikelogistiikka-alan palveluita tarjoava HAVI on sitoutunut vähentämään toiminnastaan aiheutuvia päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. HAVI:lla kestävä kehitys on tärkeä osa yrityksen strategiaa, kertoo Suomen pääjohtaja Miikka Muhonen

HAVI:lla jätteen muodostumista vältetään kaikin mahdollisin keinoin, mutta kaikesta jätteestä on mahdotonta päästä eroon. Tässä kohtaa jätehuoltoyhtiö Remeo astuu mukaan kuvioon. Remeon jätehuoltoratkaisujen avulla yritykset voivat lajitella, varastoida ja kierrättää jätteensä tehokkaasti ja turvallisesti. Remeon Saija Jämsän mukaan yritys tukee asiakkaitaan jokapäiväisessä kiireisessä elämässä ja helpottaa jätehuoltoratkaisujen hallintaa. Maailmaa voidaan muuttaa vain konkreettisilla valinnoilla, Jämsä tiivistää. Myös osa Remeon jäteautoista kulkee uusiutuvalla biokaasulla.

HAVI:n, Remeon ja Gasumin yhteistyö on hyvä esimerkki kiertotaloudesta sekä sen tuomista synergiahyödyistä yritysyhteistyössä. Yritysten yhteistyö mahdollistaa sen, että HAVI voi hyödyntää toiminnassaan syntyviä biojätteitä rekkojensa polttoaineena. Käytännössä yhteistyö toimii siten, että Remeo noutaa biojätteet HAVI:n logistiikkakeskuksesta ja kuljettaa ne Gasumin biokaasulaitokselle, jossa jätteestä tuotetaan uusiutuvaa biokaasua, jolla HAVI tankkaa rekkansa.

Tulevaisuudessa HAVI:n, Remeon ja Gasumin yhteistyön kaltaiset ratkaisut tulevat yleistymään ja tuomaan sekä ympäristö- että kustannushyötyjä yrityksille. Energia-alalla potentiaalia tämän kaltaisille malleille on paljon. Suomessa jopa 35-40 % biohajoavasta jätteestä päätyy poltettavan sekajätteen joukkoon, vaikka biojätteen uusiokäytön potentiaali olisi merkittävä.

Yritysmaailma on täynnä pieniä, arkisia valintoja, jotka yhdessä muodostavat merkittäviä tapahtumaketjuja. Sillä, millaisia valintoja teemme yhdessä tänään, on suuri vaikutus tulevaisuudessa.