Gasum aloittaa syvennetyn asiakasyhteistyön Suomen Konserniverokeskuksen kanssa

Gasum aloittaa syvennetyn asiakasyhteistyön Konserniverokeskuksen kanssa, joka tukee yhtiön verostrategiaa ja tahtotilaa olla vastuullinen veronmaksaja.

Syvennetty yhteistyö on OECD:n suosittelema ennakoiva ja avoin toimintamalli suurten veroasiakkaisen veroasioiden hoitamiseksi.

Gasumin verostrategian mukaisesti yhtiön toimintaa johdetaan liiketaloudellisin perustein, ja toiminnan tavoitteena on liiketoiminnan kannattavuus. Yhtiö noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa lainsäädäntöä ja säädöksiä.

”Meille on tärkeää osallistua jatkuvasti verolainsäädännön sekä verotuksen toimintatapojen kehittämiseen ja haluaamme olla mukana kehittämässä oikeudenmukaista, selkeää ja johdonmukaista verojärjestelmää,” kertoo Johanna Lamminen Gasumin toimitusjohtaja.

Syvennetty asiakasyhteistyö verottajan kanssa on OECD:n suosittelema toimintamalli suurten veroasiakkaiden valvontaan, jossa suurille asiakkaille tarjotaan uusia palveluja ja valvontamuotoja. Yhteistyössä osapuolilla on yhteinen intressi hoitaa verotus reaaliaikaisesti ja ajallisesti tehokkaasti, sekä käydä jatkuvaa ja ajantasaista keskustelua verokysymysten ratkaisemiseksi reaaliajassa. Syvennetyssä yhteistyössä on kyse ennakoivasta ja avoimesta toimintamallista, joka perustuu Verohallinnon ja verovelvollisen väliseen luottamukseen ja yhteisymmärrykseen. Gasum aloittaa yhteistyön kevään 2018 aikana.

 

Lisätietoja:

Lasse Aarnio, Chief Financial Officer, Gasum
p. 050 453 6064
Lasse.Aarnio@gasum.com
www.gasum.fi