Gasum-konsernin osavuosikatsaus Q1 2018: Tulos parani kaikissa liiketoiminnoissa

Keskeistä tarkastelujaksolla 1.1.–31.3.2018

• Liikevaihto 390,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna 23,4 % (2017: 316,4 milj. euroa)

• Maakaasuliiketoiminnan myynti 322,4 miljoonaa euroa (2017: 249,5 milj. euroa)

• LNG-liiketoiminnan myynti 55,5 miljoonaa euroa (2017: 54,9 milj. euroa)

• Biokaasuliiketoiminnan myynti 12,3 miljoonaa euroa (12,0 milj. euroa)

• Liikevoitto 72,8 miljoonaa euroa (2017: 55,8 milj. euroa)

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2018 ensimmäistä neljännestä: 

"Konsernimme taloudellinen tulos parani ensimmäisellä neljänneksellä odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 23,4 prosenttia, jonka mahdollisti kasvu joka liiketoimintaalueellamme maakaasussa, LNG:ssä ja biokaasussa. Edistimme puhtaampaa liikennettä strategiamme mukaisesti maalla ja merellä.

Maakaasun kulutus kasvoi kuitenkin 13 prosenttia pääasiassa helmikuun kylmän jakson johdosta. Maakaasu on logistisesti joustava energiamuoto, jonka käyttöä on helppoa ja nopeaa säädellä. Maakaasu mahdollistaa merkittävät päästövähennykset kivihiileen ja öljyyn verrattuna sekä toimii siltana vähähiiliseen tulevaisuuteen vaihtoehtoisten energiamarkkinoiden vasta kehittyessä täyteen mittaansa. Tästä on hyvä jatkaa valmistautumista kaasumarkkinoiden avautumiseen Suomessa vuoden 2020 alusta.

Kaasukäyttöinen liikenne jatkoi kasvuaan erityisesti maa- ja meriliikenteessä. Nesteytetyn maakaasun kysyntä on kasvanut Pohjoismaiden merenkulussa. LNG-liiketoiminnassa toteutimme bunkrausoperaatioita kiihtyvällä vauhdilla. Nesteytetty maakaasu on puhtain saatavilla oleva polttoaine merenkulun tarpeisiin. Siitä on nopeasti tulossa yhä yleisemmin käytetty kustannustehokas  vaihtoehto, joka sopii kaiken tyyppisiin aluksiin. Siirtyminen nesteytetyn maakaasun käyttöön poistaa täysin rikki- ja hiukkaspäästöt sekä vähentää typpioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla. Lisäksi se vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla. Nesteytetyn maakaasun käyttö laivojen polttoaineena tekee niistä tulevien IMO- ja EU-päästömääräysten mukaisia. Pohjoisen yhteishankkeen MangaLNG-terminaalin valmistuminen alkaa jo häämöttää ja valmistaudumme terminaalin kaupallisen käytön aloitukseen.

Vahvistimme myös kaasutankkausasemaverkostoamme kaasuautoilijoille avaamalla Espoon IKEA-tavaratalon läheisyyteen kaasutankkausaseman. Uusi tankkausasema oli tärkeä avaus ja osa Gasumin ja IKEA Suomen kiertotalousyhteistyötä, jossa Suomen IKEA-ravintoloiden ruokahävikistä tuotetaan biokaasua. Samalla IKEA-tavaratalojen yhteyteen rakennetaan kaasutankkausasemia, mikä mahdollistaa biokaasun hyödyntämisen polttoaineena IKEA Suomen oman toimintaan, kuljetuskumppaneille sekä kuluttajille. Käynnistimme myös raskaan liikenteen tankkausasemaverkoston laajentamisen Pohjoismaihin Ruotsiin ja Norjaan."

Gasum-konsernin osavuosikatsaus Q1 2018 (pdf)

 

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.