Gasum monipuolistaa palveluita ostamalla Enegian energiamarkkinapalvelut

Pohjoismaiden johtava kaasualan toimija Gasum ostaa suomalaisen energia-alan asiantuntijayrityksen Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnan. Yrityskauppa vahvistaa Gasumin Pohjoismaista strategiaa mahdollistamalla palveluiden laajentamisen energian tukkumarkkinoilla ja luomalla alustan tuotetarjoaman laajentamiseksi asiakkailleen.

Gasum on allekirjoittanut kauppasopimuksen Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnasta. Kauppa sisältää Enegia Consulting Oy:n, Enegia Portfolio Services Oy:n ja intStream Oy:n osakekannat. Kaupan odotetaan toteutuvan elokuun 2018 aikana.

Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnan asiakkaina ovat energiayhtiöt, teollisuus ja julkinen sektori. Energiamarkkinapalveluissa työskentelee noin 35 ammattilaista energian hankinnassa ja myynnissä sekä päästökaupassa ja vihreissä sertifikaateissa. Enegian energiamarkkinapalveluiden henkilöstö siirtyy yrityskaupan toteutuessa Gasumin palvelukseen. Energiamarkkinapalvelut jatkaa liiketoimintaansa ja palveluidensa tarjoamista nykyisille asiakkailleen. Yrityskaupan myötä Gasumin tavoitteena on laajentaa palvelutarjontaa maakaasumarkkinoille sekä yhtiön koko toiminta-alueella Pohjoismaissa.

”Energia-ala ja kaasumarkkinat muuttuvat vauhdilla. Enegian asiantuntijoiden osaaminen monipuolistaa ja vahvistaa Gasumin palvelukokonaisuutta. Yrityskauppa mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemmat palvelut nykyisille asiakkaillemme ja voimme toimia energia-alan suunnannäyttäjänä. Kauppa tarjoaa meille myös hyvän alustan kehittää tuotevalikoimaamme jatkossa laajentamalla palvelut niin maantieteellisesti kuin tuomalla uusia palveluita myös kaasumarkkinoille”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen

”Kaupan myötä Enegiasta tulee EnerKey vetoinen energiajohtamisen asiantuntijatalo. Olemme tyytyväisiä siitä, että Gasum uutena energiamarkkinapalveluiden omistajana vahvistaa myös tämän liiketoiminnan kehittämisen ja laajentamisen edelleen”, toteaa Enegia Group Oyn toimitusjohtaja Kalle Ahlstedt.


Lisätietoja:

Jouni Haikarainen, johtaja, maakaasu, Gasum Oy
p. 040 709 5690, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Kalle Ahlstedt, toimitusjohtaja, Enegia Group Oy
p. 050 453 3507, etunimi.sukunimi(a)enegia.com

Mikko Askolin, liiketoimintajohtaja, Enegia Group Oy
p. 040 841 9462, etunimi.sukunimi(a)enegia.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. www.gasum.fi

Enegia on yksi pohjoismaiden johtavista, riippumattomista, energia-alan-asiantuntijaorganisaatioista. Yli puolet Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä käyttää Enegian palveluita ja Enegia-konsernin liikevaihto oli noin 119,7 MEUR vuonna 2017. Enegian sähkökaupan volyymi on 15 TWh, joka on noin viidennes Suomen sähkönkäytöstä. Enegian EnerKey-järjestelmä on Pohjoismaiden johtava energiatiedon- ja energiaprosessien hallinnan tietojärjestelmä. Järjestelmää käyttää noin 300 organisaatiota ja sillä hallitaan 75 000 mittapisteen tuottamat kulutustiedot 15 000:ssa kiinteistössä. Enegian enemmistöomistaja on suomalainen pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners Oy. www.enegia.com