Gasum mukana Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen innovaatioleirillä

Gasum oli mukana hallituksen Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen järjestämällä innovaatioleirillä. Leirin tavoitteena oli edistää alueellisia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja ja edistää kiertotalouden mukaista yritystoimintaa. Leirillä ideoitiin ravinteiden kierrätystä edistävä kokeilu. Kiertotalous- ja kierrätysravinteet ovat vahvasti Gasumin tutkimuksen ja tuotekehityksen keskiössä.

Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen järjestämällä innovaatioleirillä tavoitteena oli muun muassa synnyttää ja edistää alueellisia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja, edistää kiertotalouden mukaista yritystoimintaa sekä antaa leiriläisille uusia ideoita toimintansa kehittämiseen. Tilaisuuteen osallistui alan yrityksiä, tutkijoita, viljelijöitä sekä muita ravinnekierrätyksen asiantuntijoita.

Osallistujat ideoivat joukkueissa ravinteiden kierrätystä edistävän kokeilun, joista tuomaristo valitsi voittajaksi kasvihuone- ja biokaasutuotannon symbioosin kuvauksen. Gasumin lisäksi voittajajoukkueessa olivat mukana  Ramboll Finland Oy, Eco WWS Oy, ProAgria, Kymen Vesi Oy, Aurinkotarhat, Hämeen ammattikorkeakoulu, Gascow, Envitecpolis Oy ja Helsingin yliopisto. Voittajajoukkue esitteli konseptin myös energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

”Kokeiluideamme tavoitteena oli löytää lisäarvoa kasvibiomassalle, jotta kasvibiomassaa olisi saataisiin kestävästi myös biokaasun tuotantoon. Yksi keino voisi olla kasveista tuotettava nitraattilannoite, jota tarvitaan erityisesti kasvihuoneviljelyssä. Symbioosiin on kytkettävissä myös kasvinviljely, lannat, sekä biokaasulaitosten jalostetut lannoitetuotteet - esimerkkinä biohiili - jonka tuotantoa parhaillaan pilotoimme. On hienoa, että joukkueessamme on aktiivisia toimijoita, jotka haluavat viedä konseptia käytäntöön. Innovaatioleiriltä sain paljon ideoita omaan työhöni kehittäessäni menetelmiä kiertotalouden ja ravinteiden kierrätykseeen,” kertoo Viljami Kinnunen Gasumin kehitysinsinööri.

Ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi tulevaisuudessa tarvitaan lisää tekijöitä, kumppanuuksia ja kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä. Gasum panostaa kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Tutkimus ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti kestävää kaasuekosysteemiä.

Innovaatioleiri oli osa Ravinteet kiertoon -kärkihanketta, joka on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.
 

 

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. +358 503310308, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.