Gasumille investointitukea tankkausasemaverkoston laajentamiseksi Ruotsissa

Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumille noin 9,3 miljoonan euron (92,6 miljoonan kruunun) investointituen tankkausasemaverkoston laajentamiseksi ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan, jolla tuetaan paikallisia ilmastoon ja ympäristöön liittyviä hankkeita. Tuki on merkittävä askel Gasumin rakentaessa pohjoismaista kaasuekosysteemiä mm. laajentamalla nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöä raskaassa liikenteessä. Investointituki mahdollistaa jopa 16 uuden kaasutankkausaseman rakentamisen Ruotsiin. 

Raskaan ajoneuvokaluston siirtyminen nesteytettyyn biokaasuun (LBG) tai maakaasuun (LNG) vähentää merkittävästi hiilidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja melupäästöjä. Kaasulla on tulevaisuudessa tärkeä rooli siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja tulevien vuosien aikana Gasum aikoo laajentaa nesteytetyn kaasun tankkausasemaverkostoaan sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa. Uudet asemat tullaan sijoittamaan kuljetusliikenteen virtojen kannalta keskeisiin paikkoihin, mikä samalla mahdollistaa LNG-käyttöisten ajoneuvojen toiminta-alueen laajentumisen Pohjoismaissa entisestään.

Nyt myönnetyn investointituen myötä Gasum ottaa tärkeän askeleen kohti uusien tankkausasemahankkeiden toteutumista ja pohjoismaisen asemaverkoston laajentumista. Investointitukipäätös koskettaa yhteensä 16 tankkausaseman rakentamista 13 paikkakunnalle: Västerbottenin, Norrbottenin, Värmlandin, Västernorrlandin, Gävleborgin, Örebron, Västmanlandin, Uppsalan, Länsi- ja Itä-Götanmaan, Jönköpingin, Kronobergin ja Skånen lääniin. 

”Myönteinen investointitukipäätös luo meille entistä paremmat edellytykset laajentaa asemaverkostoamme ja kehittää pohjoismaista kaasu- ja liikennemarkkinaa. Samalla etenemme tavoitteessamme vähentää merkittävästi maantieliikenteen päästöjä ja ottaa jälleen uusia askelia kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa”, toteaa Gasumin biokaasu-liiketoimintayksikön johtaja Jukka Metsälä.

Viimeiset vuodet Gasum on rakentanut pohjoismaista kaasumarkkinaa selkein toimenpitein. Suomeen on rakennettu kaksi LNG-tuontiterminaalia ja samalla yhtiö on vahvistanut merkittävästi LNG-toimitusketjuaan Pohjoismaissa. Gasumin ensimmäiset LNG-tankkausasemat sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla, Turussa sekä Jyväskylässä. Kysyntä puhtaamman liikenteen ratkaisulle lisääntyy kovaa vauhtia. Uudet kaasuautomallit eri ajoneuvoluokissa sekä laajentuva kaasutankkausasemaverkosto luovat hyvät edellytykset liikennekaasumarkkinan kasvulle. Viime vuonna Suomeen rekisteröityjen kaasuautojen määrä oli jo noin kolme kertaa edellisvuotta suurempi.

Lisätietoja:

Jukka Metsälä, johtaja, biokaasu, Gasum Oy, puh. 040 5633 756, etunimi.sukunimi(a)gasum.com
Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy, puh. 050 469 0114, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Tytäryhtiö Skangas on nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.