Gasumin raskaan liikenteen kaasutankkausasemille investointitukea Ruotsin ympäristöviranomaisen ‘Klimatklivet’-ohjelmasta

Pohjoismaiden maakaasu- ja biokaasuinfrastruktuuri ja -markkinat ovat merkittävässä roolissa, kun luodaan kestävän kehityksen mukaista energiaekosysteemiä. Ruotsin ympäristöviranomainen Naturvårdsverket on myöntänyt Gasumin raskaan liikenteen kaasutankkausasemille investointitukea ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan, jolla tuetaan paikallisia ilmastoinvestointeja. Investointituella rakennetaan kahdeksan tankkausasemaa Tukholman, Borlängen, Östersundin, Kalmarin ja Kungsbackan alueille. Gasum investoi noin 50 raskaan liikenteen kaasutankkausaseman rakentamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 2020-luvun alkuun mennessä.

Ruotsin ympäristöviranomainen on jo aiemmin tänä vuonna myöntänyt ‘Klimatklivet’-ohjelmastaan Gasum AB:lle investointitukea 16 kaasutankkausasemalle Ruotsissa. Tukea myönnettiin tällöin Gasumin Västerbottenin, Norrbottenin, Värmlannin, Västernorrlannin, Gävleborgin, Örebron, Västmanlannin, Uppsalan, Länsi-Götanmaan, Itä-Götanmaan, Jönköpingin, Kronobergin and Skånen lääneihin avattaville asemille. Uudet asemat nousevat strategisesti keskeisille paikoille ja laajentavat LNG-käyttöisen kaluston pohjoismaista toimintasädettä entisestäänkin.

“Ruotsin ympäristöviranomainen on jälleen kerran ilmaissut ‘Klimatklivet’-ohjelmansa kautta luottamuksensa toimintaamme myöntäessään meille investointitukea kahdeksan uuden LNG-aseman rakentamiselle. Tämä osoittaa, että olemme oikealla tiellä”, Gasum AB:n toimitusjohtaja Markus Olsson toteaa. On suuri edistysaskel saada aikaan infrastruktuuri, joka mahdollistaa Pohjoismaiden kehityksen kohti puhtaampaa liikennettä. Puhtaampien liikenneratkaisujen kysyntä kasvaa kovaa vauhtia, ja kysyntä on suurta myös kustannustehokkaille ratkaisuille ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Uudet asemat parantavat kaasupolttoaineen saatavuutta entisestäänkin.

“Gasumilla on viisi biokaasun tuotantolaitosta Ruotsissa ja seitsemän Suomessa. Nesteytetyn biokaasun kysyntä raskaan kaluston polttoaineena on kasvussa, joten meidän on lisättävä tuotantoa merkittävästi ja parannettava biokaasun saatavuutta”, Olsson jatkaa. “Laajennamme tulevaisuudessa myös tarjontaa teollisuuskäyttöön.”

Nesteytetyn biokaasun eli LBG:n käytöllä jopa 85 prosentin päästövähennykset

Raskaan kaluston siirtyminen käyttämään nesteytettyä biokaasua (LBG:tä) ja nesteytettyä maakaasua (LNG:tä) mahdollistaa merkittävät hiilidioksidi- (CO2), typenoksidi- (NOx), hiukkas- ja melupäästövähennykset. LBG:n käyttö voi vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna. Strategisesti keskeisillä paikoilla sijaitsevien tankkausasemien verkosto luo yhdessä uusien kaasukäyttöisten kuorma-automallien kanssa hyvät edellytykset kestävää kehitystä edistävälle ja kustannustehokkaalle liikenteelle.

 

Lisätietoja:

Markus Olsson, toimitusjohtaja, Gasum AB
puh. +46 76 146 98 79, markus.olsson@gasum.com