Gasumin tytäryhtiö Skangas ja Gothia Tanker Alliance sopimukseen nesteytetyn maakaasun toimittamisesta polttoaineeksi uusille tankkereille

Gasumin tytäryhtiö Skangas solmi sopimuksen Gothia Tanker Alliancen kanssa nesteytetyn maakaasun (LNG, liquefied natural gas) toimittamisesta polttoaineeksi uusille tankkereille. Uusi sopimus kattaa nykyiset sekä uudet LNG-käyttöiset alukset.

Sopimus koskee ruotsalaisia varustamoja: Furetank Rederi AB, Erik Thun AB ja Rederi AB Älvtank. Varustamot ovat investoineet yhteensä kuuteen uuteen nesteytetyllä maakaasulla kulkevaan alukseen. Uusia aluksia sekä vanhaa Fure West -alusta operoi Gothia Tanker Alliance.

Ruotsissa merenkulkualan laivanomistajien yhdistys Svensk Sjöfart pyrkii aktiivisesti vähentämään merenkulun aiheuttamia ympäristöhaittoja. Tavoitteena on nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

”Nesteytetyllä maakaasulla kulkeviin aluksiin investointi on osa työtämme tavoitteen saavuttamiseksi. Uusissa aluksissa painopisteenä ovat energiatehokkuus ja innovaatiot. Valitessamme käyttöömme puhtaampaa polttoainetta, hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet merkittävästi ja ei pidä unohtaa myöskään pienempiä hiukkaspäästöjä ja typen oksidien vähentymistä,” kertoo varustamo Furetankin toimitusjohtaja Lars Höglund.

Polttoainetta maalta tai mereltä

Skangas toimittaa nesteytettyä maakaasua kaikkialla Pohjoismaissa. Yhtiön kuljetuskalustossa on perävaunullisia rekkoja ja bunkrausalus Coralius. Laivasta laivaan -bunkraukseen suunniteltu Coralius voi täyttää laivan polttoainesäiliöt vaikkapa ankkurissa Ruotsissa Göteborgin edustalla, kansainvälisillä merialueilla Tanskan edustalla tai Norjassa satamissa.

”Skangas on erittäin tyytyväinen sopimukseen Furetankin ja Gothia Tanker Alliancen kanssa. Olemme luotettava LNG:n toimittaja ja toimitamme polttoainetta nyt myös uusiin aluksiin, mikä kertoo toimintamme varmuudesta. Jatkamme investointeja ja kehitystyötä. Tulemme jatkossakin vastaamaan laivanomistajien vaatimuksiin ja odotuksiin”, kertoo Skangasin myynti- ja markkinointijohtaja Tommy Mattila.

Nesteytetty maakaasu (LNG) on puhtain merenkulun polttoaine, soveltuu kaikille alustyypeille, mm. lautoille, matkustaja-aluksille, säiliöaluksille, irtolastialuksille, huoltoaluksille ja konttialuksille. LNG tarjoaa useita etuja päästöjen vähentämiseen niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Siirtyminen öljypohjaisista tuotteista LNG:hen vähennetään merkittävästi rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä sekä typenoksidipäästöt vähenevät jopa 85 prosenttia. LNG:n käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosenttia. Nesteytetyn maakaasun käyttö merenkulun polttoaineena varmistaa vaatimustenmukaisuuden nykyisten ja tulevien IMO:n ja EU:n säädösten kanssa. 

 

Lisätietoa:

Lars Höglund, toimitusjohtaja, Furetank
P. +46 705 74 96 41, lars.hoglund@furetank.se

Tommy Mattila, myynti- ja markkinointijohtaja, Skangas
Puh. +358 40 581 9247, tommy.mattila@skangas.com

Gotthia Tanker Alliance on yksi Euroopan johtavista rannikkoalusten verkostoista. Yhdeksän yhteistyöyritystämme tarjoavat asiakkaillemme kattavan palveluverkoston. Gothia Tanker Alliance pystyy tarjoamaan merkittävästi suurempaa kapasiteettia ja entistä suurempia aluksia. Tavoitteemme on olla tunnustettu alan johtaja ja asiakkaidemme ykkösvalinta. Pääsemme tavoitteeseen tarjoamalla turvallisia ja kestäviä kuljetuksia sekä luotettavaa ja sujuvaa palvelua. Pystymme tarjoamaan sopivan kokoisen aluksen oikeassa paikassa haluttuun aikaan. Laivastossamme on 15 alusta, joiden kantavuus on 5 000–10 000 dwt ja 24 alusta, joiden kantavuus on 10 000–40 000 dwt. Lisäksi kasvatamme tulevaisuudessa laivastoamme neljällä uudella 5 000–10 000 dwt:n aluksella ja kahdeksalla 10 000–40 000 dwt:n aluksella. www.gothiatankers.com