Gasumin tytäryhtiö Skangas toimitti nesteytettyä biokaasua Nornickel Harjavallalle ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:lle

Gasumin tytäryhtiö Skangas on toimittanut Nornickel Harjavallalle ja Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:lle ensimmäisen erän nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä. Biokaasu on uusiutuva polttoaine, joka pienentää merkittävästi yritysten ympäristöjalanjälkeä.

Nornickel käyttää nesteytettyä biokaasua (LBG) biovedyn ja energian tuotannossa. Skangas on jo ennestään toimittanut Nornickelille nesteytettyä maakaasua (LNG). Nornickel Harjavalta pyrkii jatkuvasti pienentämään tehtaan ympäristövaikutuksia. Yhtiö on sitoutunut vähentämään päästöjä ilmaan ja vesistöihin sekä minimoimaan häiriötilanteet.

“Nesteytetyn biokaasun käyttö on luonnollinen kehitysaskel kohti puhtaampaa toimintaa ja ympäristöä”, sanoo Nornickel Harjavallan EHSQ- ja kehitysjohtaja Marko Mikkola. “Olemme jo aiemmin korvanneet vedyn tuotannossa käytetyt öljypohjaiset tuotteet LNG:llä, ja siten vähentäneet fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme merkittävästi. Nyt uusiutuvan biokaasun saatavuuden kasvaessa pystymme entisestään pienentämään hiilijalanjälkeämme”, Mikkola toteaa.

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:lle Skangas on toimittanut nesteytettyä biokaasua biohöyrylaitoksen käyttöön. Vuosittain noin 220 000 MWh höyryä tuottava laitos käyttää pääpolttoaineenaan puupellettejä ja varapolttoaineena Skangasin toimittamaa nesteytettyä maakaasua. Investoidessaan vuonna 2016 uuteen höyrylaitokseen STEP arvioi vähentävänsä vuosittaisia hiilidioksipäästöjään noin 70 000 tonnilla, koska uusi laitos käyttää polttoaineenaan raskaan polttoöljyn sijaan puupellettejä ja kaasua.

“Olemme todella tyytyväisiä mahdollisuudesta käyttää energiantuotannossamme uusiutuvaa biokaasua”, sanoo STEP Oy:n myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö Antti Kokko. “Tämä on askel oikeaan suuntaan ja otamme mielellämme vastaan lisää biokaasua aina kuin mahdollista”, Kokko toteaa.

“Toimitimme nyt ensimmäistä kertaa nesteytettyä biokaasua Nornickel Harjavallalle ja STEP Oy:lle. Tarjoamme ympäristöystävällistä nesteytettyä biokaasua eri teollisuuden tarpeisiin. LNG:n ja nesteytetyn biokaasun jakelu voidaan hoitaa samalla kalustolla ja nesteytetyn biokaasun käyttöön siirtyminen sujuu ilman lisäinvestointeja,” sanoo Skangasin myyntipäällikkö Jouni Bedda.

Nesteytetty biokaasu (LBG) vastaa ominaisuuksiltaan nesteytettyä maakaasua (LNG). LBG on täysin kotimaisista raaka-aineista tuotettua uusiutuvaa polttoainetta, jonka jakeluun käytetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria. Biokaasu sopii maa- ja meriliikenteen polttoaineeksi sekä teollisuuden käyttöön. Siirtymällä öljypohjaisista tuotteista LNG:hen vähennetään merkittävästi rikkidioksidi- ja hiukkaspäästö ja sekä typenoksidipäästöt vähenevät jopa 85 prosenttia. LNG:n käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosenttia. Biokaasua valmistetaan esimerkiksi teollisuuden ja yritysten biohajoavista sivuvirroista sekä kuluttajien biojätteistä.

Lisätietoja:

Marko Mikkola, EHSQ- ja kehitysjohtaja, Nornickel Harjavalta,
puh. 050 384 3624, marko.mikkola@nornickel.fi

Antti Kokko, myynti- ja liiketoiminnan kehitysyksikön päällikkö, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP 
puh. 044 701 2350, antti.kokko@stepenergy.fi

Jouni Bedda, myyntipäällikkö, Skangas Oy
puh. 040 744 2870, Jouni.Bedda@skangas.com

Nornickel Harjavalta on merkittävä ja monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja. Tehtävämme on yhteiskunnan tarpeen vaatimien perus- ja jalometallien tuottaminen tehokkaasti ja turvallisesti. Laadukkaat ja monipuoliset nikkelituotteet valmistetaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Tuotteemme auttavat tekemään teknologisesta edistyksestä ja kehityksestä totta. Toimintamme kulmakivenä on arvomaailmamme, joka ohjaa liiketoimintaa ja henkilöstön työskentelyä. nornickel.fi

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. Asiakkaiden tarpeet, energiatehokkuus ja räätälöidyt ratkaisut ovat keskeisessä asemassa kaikissa tarjoamissamme energiaratkaisuissa, joissa yhdistyy paikallinen ja kansainvälinen osaamisemme. STEP on Pori Energian (49 %) ja Veolian (51 %) omistama yhteisyritys. www.stepenergy.fi.

Skangas on johtava LNG:n toimittaja pohjoismaisilla markkinoilla. Yhtiö toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan maaliikenteen tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme vastaamaan ympäristöön liittyviin ja operatiivisiin tavoitteisiin tarjoamalla tehokkaita ja vakaita LNG-toimituksia. Skangas on suomalaisen energiayhtiö Gasumin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. skangas.com.