Jätevesilietteiden käyttö biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa tutkitusti turvallista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoimassa tutkimuksessa selvitettiin jätevesilietefosforin pitkäkestoista lannoitusvaikutusta ohraan ja raiheinään sekä haitta-aineiden kulkeutumista kasveihin. Tutkimuksen mukaan jätevesilietteiden sisältämät haitta-aineet eivät siirtyneet maanpäällisiin kasvinosiin. Gasum käyttää jätevedenpuhdistamoiden lietettä noin 200 000 tonnia vuodessa biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa. Yhtiö käsittelee koko Suomen yhdyskuntien puhdistamolietteistä tällä hetkellä noin neljänneksen.

Gasum käsittelee koko Suomen yhdyskuntien jätevesipuhdistamolietteistä tällä hetkellä merkittävän osan, arviolta noin neljänneksen. Puhdistamolietteet ovat merkittävä biokaasun ja kierrätysravinteiden raaka-aine. Luonnonvarakeskus Luken koordinoima tutkimus vahvistaa yhtiön näkemystä, että jätevesilietteitä on turvallista käyttää biokaasun ja lannoitteiden tuotannossa.

”Luonnonvarakeskuksen tuore tutkimus osoittaa puhdistamolietteellä lannoitetun viljan olevan haitta-aine vapaata. Haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet viljaan. Tutkimustulokset vahvistavat näkemystämme ja tukevat Eviran hyväksyntää mädätysjäännöksen lannoitekäytölle. Puhdistamolietepohjaisen mädätysjäännöksen lannoitekäyttö ei ole kiellettyä. Ne ovat aina tarkkaan hygienisoitu, jolloin niissä mahdolliset taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Kierrätyslannoitteiden laadun varmistamiseksi esimerkiksi Ruotsissa on Revaq -sertifiointijärjestelmä puhdistamolietteille, jonka myötä niistä tuotettujen ravinteiden lannoitekäytön laatu on parantunut. Haemme koko ajan uusia mädätysjäännöksen käsittelyratkaisuja ja käyttömahdollisuuksia”, sanoo Gasumin biokaasun tuotantojohtaja Ari Suomilammi.

Gasumin usean laitoksen verkosto mahdollistaa erityyppisten biomassajakeiden käsittelyn keskittämisen tietyille biokaasulaitoksille. Yhtiö laajentaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mädätysjäännöksen käyttömahdollisuuksia tuotantoverkostossaan. Gasum tuottaa jätevesilietteistä biokaasua erityisesti liikenteen käyttöön. Biojätteissä ja puhdistamolietteissä olevan energian arvo maksimoituu biokaasun liikennekäytössä, mutta sitä voidaan myös käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Lannoitevalmisteita syntyy biokaasun sivutuotteena valtakunnallisesti seitsemässä teollisen kokoluokan biokaasulaitoksessa Suomessa yhteensä noin 500 000 tn/vuodessa ja Ruotsissa viidessä biokaasulaitoksessa reilut 400 000 tn/vuodessa.

Yhtiö käyttää jatkossakin yhdyskuntienpuhdistamolietteitä biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa. EU:n kiertotaloustavoitteet ohjaavat yhä enenevässä määrin lietteitä ja biojätteitä käsittelymuotoihin, jossa sivuvirroista saadaan suurin hyöty irti. Näiden tavoitteiden mukaan yhdyskuntien jätteistä 65 % tulee kierrättää vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin vastaava taso on Suomessa keskimäärin 30–35 %.

Faktalaatikko:

  • Gasum edistää kiertotaloutta ja on Pohjoismaiden johtava biohajoavien jätteiden käsittelijä ja biokaasun tarjoaja. Yhtiö käsittelee kahdessatoista biokaasulaitoksessaan biomassoja noin 800 000 t/vuosi ja tuottaa biokaasua noin 650 GWh/vuosi.
  • Gasum tuottaa lannoitevalmisteita valtakunnallisesti seitsemässä teollisen kokoluokan biokaasulaitoksessa Suomessa yhteensä noin 500 000 tn/vuodessa ja Ruotsissa viidessä biokaasulaitoksessa reilut 400 000 tn/vuodessa.
  • Biokaasun tuotannossa syntyy lannoitevalmisteita maatalouteen ja mullantuotantoon sekä ravinnekonsentraatteja (esim. orgaanista hiiltä sisältävät typpi-fosfori -konsentraatteja), joita käytetään maataloudessa ja teollisuudessa.
  • Muita orgaanisia ravinnetuotteita, kuten ammoniumtyppeä ja vettä sisältävää typpiravinnetta sekä ammoniumsulfaattia käytetään teollisuuden eri kohteissa kuten esim. voimalaitoksissa savukaasujen puhdistuksessa. Kysyntä orgaanisille ravinteille on kehittymässä vauhdilla eri teollisuuden aloilla.
  • Gasumin biokaasulaitokset Suomessa sijaitsevat Huittisissa, Honkajoella, Kuopiossa, Oulussa, Riihimäellä, Turussa ja Vehmaalla. Lisäksi Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Ruotsissa Gasumilla on biokaasulaitokset Jordbergassa, Katrineholmissa, Lidköpingissä, Örebrossa sekä yhtiöllä on enemmistöosuus Västeråsissa sijaitsevasta tuotantolaitoksesta. Lisäksi Gasumilla on 50 prosentin omistusosuus Vadsbo Biogasissa.
  • Lue lisää tutkimuksesta Luken sivuilta:
    https://www.luke.fi/uutiset/jatevesilietteiden-kaytto-lannoitteena-ei-ole-uhka-ruokaturvalle/
  • Lue lisää orgaanisista lannoitevalmisteista, https://www.gasum.com/Yrityksille/muut-palvelumme/lannoitteet/

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, tuotanto ja hankinta, biokaasu, Gasum
puh. 0400 653 351
etunimi.sukunimi(a)gasum.com
www.gasum.fi