Raskas liikenne puhdistuu vähitellen – nesteytetty maakaasu tärkeä etappi Postille

Posti on ottanut käyttöön kaksi nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevaa täysperävaunuyhdistelmää. LNG-yhdistelmäajoneuvot tulevat Postille vaativaan kuljetusliikenne käyttöön. Postin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % suhteessa liikevaihtoon vuoteen 2020 mennessä.

LNG-yhdistelmäajoneuvot tulevat Postille vaativaan kuljetusliikenne käyttöön, esim. Vantaa–Oulu, Vantaa–Lappeenranta ja Vantaa–Turku -väleille. Vuorokaudessa ajoneuvoille kertyy noin 900 ajokilometriä, joka on riittävän pitkä mittaamaan polttoaineen kulutusta ja säästöjä dieseliin verrattuna. LNG on dieseliä edullisempaa ja pienentää polttoainekustannuksia. Postin käytössä on erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä raskaan liikenteen ajoneuvoja.

Tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistelyllä, korkealla täyttö- ja käyttöasteella sekä ekologisella ajotavalla parannetaan kuljetusten ympäristötehokkuutta. Raskaan kaluston vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten nesteytetty maakaasu ja etanolidiesel, nähdään Postissa yhtenä mahdollisuutena hillitä ilmaston lämpenemistä.

”Tavoitteenamme on vähentää päästöjä 30 % suhteessa liikevaihtoon vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitsemme useita eri keinoja ja vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten LNG, ovat yksi keino. Haluamme omalta osaltamme hillitä ilmaston lämpenemistä ja samalla toimia vastuullisena esimerkkinä. Kymmenessä vuodessa olemme vähentäneet absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä yli 34 000 tonnia,” sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

”Olemme tehneet Postin kanssa pitkään yhteistyötä. Postilla on 40 biokaasukäyttöistä jakeluautoa liikenteessä. LNG on yksi keino hillitä ilmaston lämpenemistä erityisesti raskaassa liikenteessä. LNG-käyttöisissä ajoneuvoissa voidaan jatkossa käyttää ilman erityisinvestointeja kotimaista ja uusiutuvaa LBG:tä eli nesteytettyä biokaasua,” kertoo myyntipäällikkö, Juha-Matti Koskinen Gasumilta.

LNG (Liquefied Natural Gas) on nesteytettyä maakaasua, joka on jäähdytetty -162 asteeseen. Käyttökohteissa LNG höyrystetään kaasuksi. LNG-tankkausasemat ovat Vantaalla, Helsingissä, Jyväskylässä ja Turussa. LNG kuorma-autot toimivat nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla. LNG kuorma-autot ovat suorituskyvyltään, ajettavuudeltaan ja polttoaineen kulutukseltaan dieselkäyttöisten mallien veroisia.

 

Lisätietoja:
Juha-Matti Koskinen, myyntipäällikkö, Gasum
p. 040 768 7188, juha-matti.koskinen@gasum.com