Skangas toimittaa LNG:tä Porin Prosessivoimalle Kaanaan teollisuuspuiston energiantuotantoon

Gasumin tytäryhtiö LNG-yhtiö Skangas ja energiayhtiö Porin Prosessivoima Oy ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta höyryn ja lämmöntuotannossa Porin Kaanaan teollisuusalueella LNG toimitetaan kaasumaisena energiayhtiölle Skangasin yhdysputkella Porin LNG-terminaalista.

”Porin Prosessivoima Oy on vastuullinen energiantuottaja. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon vaikutukset ympäröivään luontoon ja kehitämme toimenpiteitä jatkuvan parantamisen periaatteella. Porin Prosessivoima Oy on sitoutunut oman toimintansa jatkuvaan parantamiseen energiatehokkuusasioissa. Nesteytetty maakaasu on luotettava ja ympäristön kannalta puhdas polttoaine. Kaasun käyttö on helppoa verrattuna muihin polttoaineisiin ja säästämme operatiivisissa kustannuksissa”, sanoo Porin Prosessivoima Oy:n toimitusjohtaja Timo Mäki.

”On hienoa kehittää yhteistyötä Porin Prosessivoima Oy:n kanssa. Tarjoamme ympäristöystävällistä LNG:tä helposti Porin LNG-terminaalista suoraan yhdysputkella energiayhtiön tarpeisiin. Nesteytetty maakaasu on erittäin vähäpäästöinen ja joustava polttoaine energiantuotannossa. Se on erinomainen vaihtoehto energiantuotantoon, teollisuuden tarpeisiin, mutta myös meriliikenteen ja raskaan liikenteen polttoaineeksi,” sanoo Skangas Oy:n myyntipäällikkö Jouni Bedda.

LNG on ympäristöystävällinen polttoaine joka ei sisällä rikkiä. LNG:n avulla voidaan korvata esimerkiksi kivihiiltä ja öljypohjaisia polttoaineita teollisuudessa, energiantuotannossa sekä meri- ja maatieliikenteessä.  LNG on helppo ja joustava tapa vähentää merkittävästi energiantuotannosta aiheutuvia pienhiukkas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä.

 

Lisätietoja:

Timo Mäki, toimitusjohtaja, Porin Prosessivoima Oy
p. 044 701 2170, etunimi.sukunimi(a)porienergia.fi

Jouni Bedda, myyntipäällikkö, Skangas
p. 040 744 2870, etunimi.sukunimi(a)skangas.com

 

Porin Prosessivoima Oy toimii Kaanaan teollisuusalueella. Voimalaitos käyttää polttoaineinaan puuta, turvetta, hiiltä, kierrätyspolttoainetta (REF), kaasua ja öljyä. Laitoksen sähköteho on 65 megawattia. Se tuottaa energiaa alueen teollisuudelle ja Porin kaupungille. Porin prosessivoima Oy on Pohjolan Voiman (100 %) tytäryhtiö. www.pohjolanvoima.fi

LNG-yhtiö Skangas on johtava toimija Pohjoismaiden LNG-markkinoilla. Yhtiö toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan maaliikenteen tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme vastaamaan ympäristöön liittyviin ja operatiivisiin tavoitteisiin tarjoamalla tehokkaita ja vakaita LNG-toimituksia. Skangas on energiayhtiö Gasum Oy:n tytäryhtiö, jonka osakkaina ovat Gasum Oy 70 % ja norjalainen Lyse Energi AS 30 %. www.skangas.com