Stora Enson ja Gasumin kiertotalousyhteistyössä Nymöllan tehtaan jätevesistä tuotetaan biokaasua

Energiayhtiö Gasum ja Stora Enso ovat allekirjoittaneet sopimuksen biokaasulaitoksen rakentamisesta Stora Enson Nymöllan paperitehtaalle Ruotsiin. Laitos, jonka rakentamisesta ja käyttämisestä Gasum vastaa, muuttaa tehtaan jätevedet uusiutuvaksi energiaksi.

Gasum tuottaa nesteytettyä biokaasua (LBG) ja myy sitä autojen, linja- ja kuorma-autojen sekä lauttojen polttoaineeksi. Nymöllan biokaasulaitosprojekti kattaa biokaasun tuotannon, jalostuksen ja nesteytyksen. Laitoksen odotetaan tuottavan 220 MWh nesteytettyä biokaasua päivässä. Laitoksen käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuoden 2020 aikana.

”Olemme iloisia voidessamme ottaa osaa hankkeeseen, jossa jätteestä tehdään arvokasta uusiutuvaa energiaa", sanoo Michael Lindemann, Nymöllan tehtaan johtaja. "Stora Ensolle fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla vaihtoehdoilla on merkittävä keino torjua ilmaston lämpenemistä. Yhteistyö Gasumin kanssa on hyvä esimerkki yhteisistä hankkeista, joihin Stora Enso on ryhtynyt asian edistämiseksi".

"Olemme tyytyväisiä kiertotalousyhteistyöstä Stora Enson Nymöllan sellu- ja paperitehtaalla. Biokaasulaitos on kestävä vaihtoehto jätevesien käsittelyyn. Gasum on aktiivisesti rakentamassa pohjoismaista kaasuekosysteemiä teollisuuden, merenkulun ja tieliikenteen käyttöön. Vähäpäästöisten liikenneratkaisujen kysynnän kasvaessa aiomme rakentaa huomattavan määrän raskaan liikenteen kaasutankkausasemia Ruotsiin", sanoo Johanna Lamminen, Gasumin toimitusjohtaja.

Investoinnin kokonaiskustannukset ovat Gasumille noin 27 miljoonaa euroa ja Stora Ensolle noin 5 miljoonaa euroa. Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto on myöntänyt Gasumille 121,5 miljoonan kruunun (12,7 miljoonan euron) investointituen 'Klimatklivet'-ohjelmastaan.

Etelä-Ruotsissa sijaitseva Stora Enson Nymöllan tehdas tuottaa vuosittain 340 000 tonnia sellua ja 485 000 tonnia puuvapaata päällystämätöntä (WFU) paperia toimisto- ja postituskäyttöön. Stora Enson tunnetut Multicopy-toimistopaperituotteet valmistetaan Nymöllassa.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja

Nesteytetty biokaasu (LBG) vastaa ominaisuuksiltaan nesteytettyä maakaasua (LNG). LBG on uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine. LBG:tä käyttävien raskaiden ajoneuvojen päästöt voivat olla jopa 85 % pienemmät kuin fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen päästöt. Perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna LNG ja LBG tarjoavat raskaalle liikenteelle käytännöllisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon.

Lisätietoja:

Markus Olsson, Commercial Director, Gasum AB
Puhelin: +46 76 146 98 79, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.