100 laivasta laivaan -bunkrausta Coraliuksella – LNG:n kysyntä kasvussa

Gasumin bunkrausalus Coralius suoritti sadannen nesteyteyn maakaasun (LNG) laivasta laivaan bunkrauksensa 21. helmikuuta. Gasumin (aiemmin Skangas) nimissä operoivan aluksen päätoiminta-alueita ovat Pohjanmeri, Itämeri ja Skagerrakin alue.

LNG-bunkrausalus Coralius saavutti tärkeän virstanpylvään helmikuun lopussa, kun se suoritti sadannen bunkrauksensa 18 kuukauden aikana. Coralius toimittaa nesteytettyä maakaasua laivasta laivaan ‑bunkrauksena sekä merellä että satamissa. Se on parantanut huomattavasti Gasumin kykyä palvella nesteytettyä maakaasua käyttäviä aluksia, jotka eivät voi käydä satamassa tai terminaalissa bunkraamassa. Joustava bunkraus-toimitus laivasta laivaan kohentaa toiminnan tehokkuutta parantamalla LNG:n saatavuutta aluksille.

”Sata laivasta laivaan ‑bunkrausta on merkittävä virstanpylväs niin Gasumille kuin asiakkaillemmekin. Coraliuksen avulla olemme voineet bunkrata erityyppisiä aluksia, mikä ei ole alalla tavallista. Bunkraukset tapahtuvat nopeasti ja turvallisesti, ja asiakkailta saamamme palaute on ollut erinomaista. Coralius on todellakin parantanut Gasumin joustavuutta LNG-toimittajana”, sanoo Gasumin maakaasu- ja LNG-liiketoiminnasta vastaava johtaja Kimmo Rahkamo.

Vuonna 2019 Coralius tulee suorittamaan enemmän bunkrauksia kuin vuonna 2018. Gasum odottaa toimitettujen kaasulastien keskikoon suurenevan, kun se alkaa bunkrata öljy- ja kaasukentillä toimivia erikoissäiliöaluksia ja muita suurempia aluksia. Coralius on parantanut yhtiön tehokkuutta nopeuttamalla nesteytetyn maakaasun bunkrauksia – ne tapahtuvat nykyään lähes yhtä nopeasti kuin perinteiset öljyn bunkraukset – mikä on omalta osaltaan parantanut asiakastyytyväisyyttä.

Merenkulun LNG-polttoaine täyttää kaikki nykyiset rikin oksideja (SOx) ja suunnitellut typen oksideja (NOx) koskevat vaatimukset. Se ei tuota lainkaan hiukkaspäästöjä ja voi vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. LNG sopii kaikentyyppisiin aluksiin, ja se on merkittävä tekijä merenkulun ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Hollantilaisen Royal Bodewes ‑telakan rakentama Coralius on ensimmäinen Euroopassa rakennettu LNG:n bunkraus- ja jakelualus. Sen on varustettu uusimmalla nesteytetyn maakaasun siirtotekniikalla bunkrausta varten. Aluksen lastitilavuus on 5 800 m3.

Lisätietoja:

Trude Ravndal, Marketing Communication Manager, Gasum
P: +47 913 01 013, trude.ravndal@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.