Gasum avaa uuden kaasutankkausaseman Ruotsin Kristianstadiin – tarjolla pian paikallisesti tuotettua uusiutuvaa polttoainetta

Gasum avaa Ruotsissa 13.12.2019 kaasutankkausaseman Skånen lääniin. Kristianstadissa sijaitseva asema palvelee raskasta liikennettä tarjoamalla vähäpäästöistä nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä sekä nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä. Gasum parantaa määrätietoisesti vähäpäästöisten polttoainevaihtoehtojen pohjoismaista saatavuutta yhä useampien logistiikkayhtiöiden toiminta-alueilla. Kaasutankkausasemaverkoston laajentamisen lisäksi Gasum panostaa myös biokaasutarjonnan lisäämiseen. Yhtiö rakentaa parhaillaan Ruotsissa biokaasulaitosta Stora Enson Nymöllan paperitehtaalle. Laitos on hyvä esimerkki paikallisen raaka-aineen hyödyntämisestä uusiutuvan polttoaineen tuotannossa.

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum avaa uuden kaasutankkausaseman Ruotsin Kristianstadiin. Uusi asema on osa Gasumin kunnianhimoista suunnitelmaa rakentaa Pohjoismaihin 2020-luvun alkuun mennessä raskasta liikennettä palveleva kaasutankkausasemaverkosto, joka koostuu kaikkiaan 50 uudesta asemasta. Kristianstadin tankkausasema on Gasumin kahdeksas asema Ruotsissa.

“Kristianstadin tankkausaseman käyttöönotto vahvistaa eteläisen Ruotsin kaasutankkausasemainfratsuktuuria. Ruotsin pääteiden tuntumassa sijaitsevien kaasutankkausasemien verkoston laajeneminen tuo ruotsalaisille logistiikkayhtiölle mahdollisuuden vähentää päästöjään siirtymällä käyttämään nesteytettyä maakaasua ja biokaasua”, toteaa Gasumin Director Traffic Sweden Mikael Antonsson.

“On myös hienoa nähdä, kuinka tietoisuus vähäpäästöisistä polttoainevaihtoehdoista kasvaa ja kuinka tämä lisää kaasupolttoaineen suosiota logistiikkayhtiöiden keskuudessa", lisää Antonsson.

Uutinen Kristianstadin kaasutankkausaseman avaamisesta on lisännyt kiinnostusta kaasua kohtaan Skånen alueella. Esimerkiksi kristianstadilainen kuljetusyhtiö Green L Equipment AB aikoo hankkia ensimmäisen kaasukäyttöisen kuorma-autonsa mahdollisimman pian.

“Olen seurannut kaasukäyttöisen kaluston kehitystä noin vuoden verran. Kun kuulin alueelle tulevasta uudesta biokaasulaitoksesta ja tankkausasemasta, oli selvää, että meillekin hankitaan kaasukäyttöinen kuorma-auto. Olemme hakeneet investointitukea Ruotsin ympäristöviranomaisen ‘Klimatklivet’-ilmastoinvestointiohjelmasta ja odotamme parhaillaan tietoa siitä, kuinka paljon meille myönnetään avustusta kaasukäyttöisen ajoneuvon hankintaan. Kaasupolttoaineen ympäristöystävällisyys on Green L Equipmentille tärkeää, koska pyrimme tulevaisuudessa hiilineutraaliuteen. Tämä tukee myös asiakkaittemme päästövähennystoimia. Asiakkaistamme esimerkiksi HKScanin tavoitteena on 100-prosenttisesti fossiilittomat kuljetukset vuoteen 2025 mennessä”, kertoo Green L Equipment AB:n toimitusjohtaja Mårten Andersson.

Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käytöllä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 20 prosentilla perinteisiin polttoaineisiin verrattuna,  ja nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä käyttämällä voidaan päästä jopa 85 prosentin päästövähenemään.

Uusiutuvaa energiaa Stora Enson paperitehtaan jätevesistä vuonna 2020

Gasum julkisti vuonna 2018 suunnitelmansa rakentaa biokaasulaitos Stora Enson Nymöllan paperitehtaalle Ruotsiin. Laitos, jonka käytöstä Gasum vastaa, muuttaa tehtaan jätevedet uusiutuvaksi nesteytetyksi biokaasuksi eli LBG:ksi.

Tämä parantaa tehtaan resurssitehokkuutta ja pienentää samalla sen ilmastojalanjälkeä. Laitoksen tuottama biokaasu soveltuu tie- ja meriliikenteen sekä teollisuuden käyttöön. Biokaasulaitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2020 toisella puoliskolla, ja paperitehtaan jätevesistä tuotettua nesteytettyä biokaasua tulee tarjolle myös Kristianstadin tankkausasemalle.

“Kiertotalousyhteistyö Stora Enson Nymöllan sellu- ja paperitehtaan kanssa on hieno hanke ja osoittaa, kuinka paikallisia sivuvirtoja voidaan hyödyntää tehokkaasti uusiutuvan polttoaineen teollisen tason tuotannossa. Lisäksi tämä kasvattaa Ruotsin biokaasun tuotantokapasiteettia”, toteaa Gasumin Industry & Public Transport -liiketoiminnan kehittämispäällikkö Erik Woode.

 

Lisätietoja:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Erik Woode, Business development manager Industry & Public transport, Gasum
Tel. +46 72 064 74 76, Erik.woode@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen.