Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q2 2019 – Kaasuinfrastruktuuri laajeni

Kaasuinfrastruktuuri laajeni – Kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistyminen edistää merkittäviä päästövähenemiä liikenteessä


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.6.2019

•  Konsernin liikevaihto kasvoi 6 %, ollen 632,5 miljoonaa euroa (1–6/2018: 597,5 milj. euroa)
•  Liikevoitto oli 76,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (76,3 milj. euroa)
•  Taseen loppusumma kasvoi uuden IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä 1 574,4 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa)
•  Konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana, omavaraisuusasteen ollessa 43,9 % (31.12.2018: 43,7 %).


Tunnusluvut

1 000 € 1–6/2019 1–6/2018 Muutos 2018
 Liikevaihto 632,5 597,5 5,9 % 1 177,4
 Liikevoitto 76,3 76,3 0,0 % 124,2
 Liikevoitto-% 12,1 % 12,8 %   10,5 %
 Omavaraisuusaste-% 43,9 % 44,0 %   43,7 %
 Oman pääoman tuotto-%* 12,0 % 13,3 %   13,3 %
 Sijoitetun pääoman tuotto-%* 8,6 % 9,3 %   9,2 %
 Taseen loppusumma 1 574,4 1 465,9 7,4 % 1 526,6
 Korolliset nettovelat 573,9 558,9 2,7 % 562,7
 Nettovelkaantumisaste-% 83,3 % 86,7 %   84,7 %
 Nettovelat/käyttökate* ** 2,8 2,9   2,9
 Henkilöstön määrä kauden lopussa 364 432 -15,7 % 434

  * Annualisoitu
  ** Kuluvan kauden luku muutettu vertailukelpoiskei ilman IFRS 16 standardin vaikutusta. 
  Vertailutiedot eivät sisällä IFRS 16 standardin vaikutuksia.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2019 ensimmäistä vuosipuoliskoa:

”Taloudellinen tuloksemme toteutui ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennusteidemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ollen 632,5 miljoonaa euroa (597,5 milj. euroa) ja tarkastelujaksolla liikevoittomme oli 76,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kanssa (76,3 milj. euroa).

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana veimme strategiaamme määrätietoisesti eteenpäin ja päivitimme yhdessä henkilöstön kanssa strategisia tavoitteitamme tuleville vuosille.Kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille on vahvassa kasvussa teollisuudessa ja kaasun kokonaismyyntivolyymien ennustetaan edelleen kasvavan. Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa niin merenkulussa kuin raskaassa liikenteessä, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.

Gasumin osakkuusyhtiö Manga LNG Oy:n Tornion LNG-terminaali avattiin kesäkuun alussa. Uusi terminaali vastaa vähäpäästöisen LNG:n kasvavaan kysyntään ja vahvistaa LNG-toimitusvarmuutta Pohjoismaiden pohjoisosissa. Terminaali tukee merkittävästi alueen kilpailukykyä varmistamalla edullisen ja vähäpäästöisen energian saatavuuden paikallisen teollisuuden sekä meri- ja raskaan liikenteen tarpeisiin.

Solmimme tarkastelujaksolla merkittäviä kumppanuuksia eri liiketoiminnoissa, joista merkittävimmät ovat kaksi nesteytetyn maakaasun toimitussopimusta teollisuudelle, Forchem Oy ja Eastman Chemical Company. Kaasu on teollisuudelle hyvä vaihtoehto päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikennekaasumarkkinan kasvattaminen ja biokaasutuotannon lisääminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa. Ostimme Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:ltä. Kauppa antaa meille mahdollisuuden investoida biokaasulaitoksen laajentamiseen ja tavoitteenamme on moninkertaistaa laitoksen biokaasun tuotanto sekä päivittää nykyisen laitoksen toiminnat tämän päivän vaatimusten mukaisiksi. Tarkastelujaksolla teimme myös investointipäätöksen Lohjan jätekeskuksen yhteyteen Munkkaalle rakennettavasta biokaasulaitoksesta. Laitoksen odotetaan tuottavan valmistuessaan vuodessa yli 40 GWh biokaasua ja 50 000 tonnia luomulannoitteita.

Tarkastelujaksolla avasimme kolme asemaa raskaan liikenteen tarpeisiin ja kolme asemaa henkilöajoneuvoliikenteelle. Lisäksi myös muiden toimijoiden toimesta rakentuu uusia kaasutankkausasemia, mikä täydentää asemaverkostoa entisestään. Kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen edistää kiertotaloutta ja tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihion."

Linkki Gasum-konsernin taloudelliseen katsaukseen Q2 2019 >


Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.