Gasum saa Ruotsin Klimatklivet-ohjelmasta investointitukea biokaasulaitoksen ja neljän tankkausaseman rakentamiseen

Ruotsin ympäristöviranomainen on myöntänyt energiayhtiö Gasumille Klimatklivet-ilmastoinvestointiohjelmastaan tukea uudelle biokaasulaitokselle sekä neljälle uudelle raskaan liikenteen kaasutankkausasemalle. Gasum pyrkii vähentämään tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä nesteytetyn biokaasun (LBG) ja nesteytetyn maakaasun (LNG) käytöllä. Yhtiön uudet hankkeet tukevat pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittämistä.

Ruotsin ympäristöviranomainen on myöntänyt Gasumille 15 miljoonan euron (158 miljoonan Ruotsin kruunun) investointuen Ruotsin Göteneen rakennettavalle uudelle biokaasun tuotantolaitokselle. Pääraaka-aineenaan lantaa käyttävän biokaasulaitoksen tuottama biokaasu käytetään nesteytetyn biokaasun eli LBG:n tuotantoon. Lisäksi laitoksessa tuotetaan kierrätyslannoitteita, jotka ovat suurimmaksi osaksi luomusertifioituja. 

”Aloite biokaasulaitokseen tuli paikallisten viljelijöiden Götene Biogas Ekonomisk Förening ‑yhdistykseltä. Meille Gasumilla on tärkeää laajentaa läsnäoloamme maataloussektorilla. Odotamme innolla yhteistyötä paikallisen viljelijäyhdistyksen kanssa. Götenen biokaasulaitoshanke vahvistaa tuotantokapasiteettiamme, luo paikallisia työpaikkoja ja edesauttaa huomattavasti Gasumin työtä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ruotsin ympäristöviranomaisen investointituella oli asiassa suuri merkitys ja haluammekin kiittää sitä kaukonäköisyydestä ja asiantuntevasta otteesta”, sanoo Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sweden.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun toimittaja. Yhtiöllä on Ruotsissa ja Suomessa yhteensä 13 biokaasulaitosta ja yhtiön tavoitteena on vahvistaa merkittävästi biokaasun saatavuutta uusien tuotanto- ja hankintamahdollisuuksien avulla. Kaikki biokaasulaitokset toimivat kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Neljä uutta raskaan liikenteen kaasutankkausasemaa vahvistamaan pohjoismaista kaasutankkausasemaverkostoa

Ruotsin ympäristöviranomaisen investointituella rakennetaan myös neljä uutta kaasutankkausasemaa Malmöhön, Halmstadiin sekä Itä- ja Länsi-Göteborgiin. Asemien arvioidaan aloittavan toimintansa vuonna 2020. Hankkeiden 3 miljoonan euron (32 miljoonan kruunun) investointituki myönnettiin Klimatklivet-ohjelmasta, jolla tuetaan ilmastoinvestointeja, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä Ruotsissa. Investointitukea saavat kaasutankkausasemat sijoitetaan vilkkaasti liikennöidyille paikoille. Uudet asemat ovat osa kaasutankkausasemaverkostoa, joka tarjoaa nesteytettyä biokaasua ja maakaasua raskaille ajoneuvoille.

”Klimatlivet-ohjelmasta saamamme tuki on ensiarvoisen tärkeä tekijä pyrkiessämme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ilman sitä emme pystyisi rakentamaan Ruotsiin näitä uusia asemia. Ruotsalaiset ovat entistä tietoisempia kaasun tarjoamista eduista, ja nyt on aika investoida puhtaan energian ratkaisuihin”, kertoo Mikael Antonsson, Director, Traffic, Gasum Sweden.  

Maantieliikenne on avainasemassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sekä EU:n että Ruotsin kansallisten päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuljetusalalta pikaisia muutoksia. Ruotsin kansallisena tavoitteena on vähentää maantiekuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Gasumin pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkoston kehittäminen tuo ympäristöä säästävät vaihtoehdot entistä paremmin tarjolle ja tukee siirtymistä kohti puhtaampia maantiekuljetuksia. Nesteytetyn biokaasun (LBG) käytöllä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 85 prosentilla dieseliin verrattuna, ja nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käytöllä voidaan päästä 20 prosentin päästövähenemään.


Lisätietoja:
Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
p. +46 72 454 33 82, mikael.antonsson@gasum.com

Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sweden
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi