Gasumilla on sopimus Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta

Energiayhtiö Gasumilla on sopimus Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta. Palveluhintataso on samalla tasolla kuin se on ollut jo vuosien ajan. Nyt astuvaan sopimukseen on tehty indeksimuutosten suuruiset korotukset.

Salon seudun sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton hinnankorotukset eivät liity Gasumiin, koska yhtiö ei ole erityisesti korvamerkinnyt vastaanottoa Salon seudulle.

”Jos Salossa on kustannustehokkaampi vaihtoehto sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoon olemassa, puolestamme sitä voi käyttää, ja kustannuksia nostava lietteiden kuljettaminen urakoitsijoiden toimesta Turkuun voidaan välttää. Keräämästämme sako- ja umpikaivolietteistä tuotetaan uusiutuvaa biokaasua puhtaamman liikenteen käyttöön ,” kertoo Ari Suomilammi, Circular Economy, johtaja, Suomi, Gasum.

Biokaasun tuotanto on ympäristöystävällisin ja kestävin tapa hyödyntää biohajoavat jätteet ja lietteet. Biohajoavien jätteiden mädätyksessä syntyvällä energialla voi vähentää liikenteen päästöjä ja korvata fossiilisia polttoaineita. Tuotannossa jäljelle jääneet ravinteet Gasum kierrättää kierrätyslannoitteina maanviljelyyn tai jalostaa teollisuudelle ravinnetuotteiksi.

 


Lisätietoja:

Ari Suomilammi, Gasum, kiertotalousjohtaja, biokaasu
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi