Gasumille uusi asiakas nesteytetyn maakaasun toimituksille Mangan LNG-terminaalista Torniosta

Gasum toimittaa nesteytettyä maakaasua (LNG) Eastman Chemical Companyn Oulun tuotantolaitokselle vuoden 2020 toiselta puoliskolta alkaen. Eastmanin päätös siirtyä käyttämään nesteytettyä maakaasua on osoitus yhtiön sitoutumisesta päästöjen vähentämiseen. LNG toimitetaan Torniossa sijaitsevasta Mangan LNG-terminaalista, joka parantaa merkittävästi LNG:n saatavuutta Pohjois- Suomessa ja -Ruotsissa merenkulun, tieliikenteen ja teollisuuden yrityksille.

LNG toimitetaan Gasumin LNG-välivarastosäiliöstä Mangan LNG-terminaalista Torniosta. Terminaali on Pohjoismaiden suurin LNG-terminaali, ja sen avulla on mahdollista toimittaa LNG:tä suoraan loppuasiakkaille. LNG toimitetaan Eastmanille säiliöautoilla. Nämä toimitukset ovat osoitus LNG:n käyttömahdollisuuksista Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa toimiville merenkulkualan, tieliikenteen ja teollisuuden yrityksille.

 ”Otamme parhaillaan Oulun tuotantolaitoksellamme käyttöön ympäristöä säästäviä tekniikoita siirtymällä LNG:n käyttöön. Eastmanin yhteistyö Gasumin kanssa on ollut hyvin merkittävässä roolissa pyrkiessämme pienentämään ympäristöjalanjälkeämme”, kertoo Eastmanin johtaja Sabine Ketsman.

”Jotta voimme täyttää EU:n asettamat kunnianhimoiset päästötavoitteet, meidän on tehtävä ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että Eastmanin kaltaiset yhtiöt valitsevat LNG:n teollisten prosessiensa raaka-aineeksi, ja olemme innoissamme tämän yhteistyön alkamisesta”, kertoo Gasumin maakaasu- ja LNG-liiketoiminnasta vastaava johtaja Kimmo Rahkamo.

Yritysten on täytettävä kansalliset ja kansainväliset päästötavoitevaatimukset, joten tarve löytää uusia vähäpäästöisiä polttoaine- ja energiamuotoja lisääntyy nopeasti. Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet saavuttaakseen yhä useampi yritys on vaihtamassa perinteisistä fossiilisista polttoaineista LNG:n kaltaisiin vähäpäästöisiin polttoaineisiin.

Raskaan polttoöljyn kaltaisiin perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna LNG:n käyttö parantaa paikallista ilmanlaatua, sillä se ei aiheuta lainkaan rikki-, hiukkas- ja typpioksidipäästöjä.  Tulevaisuudessa LNG-infrastruktuuria voi käyttää myös nesteytetyn biokaasun (LBG) jakeluun. LBG on täysin uusiutuva energianlähde, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla perinteisiin polttoaineisiin verrattuna.

 

Lisätietoja:
Kimmo Rahkamo, johtaja, maakaasu- ja LNG-liiketoiminta, Gasum Oy
puh. +358 40 749 3069, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.