Gasumin kaasutankkausverkko palvelee pian etelästä pohjoiseen – Oulu saa kaksi uutta tankkausasemaa toukokuussa

Gasum avaa toukokuun loppupuolella kaksi uutta tankkausasemaa Ouluun. Uudet asemat täydentävät olemassa olevaa tankkausasemaverkostoa ja ovat myös Gasumin pohjoisimmat tankkausasemat. Tyrnäväntien asema palvelee kevyttä kalustoa, kuten henkilö- ja jäteautoja, kun taas Terminaalintien kaasutankkausasema tarjoaa raskaille ajoneuvoille nesteytettyä maa- ja biokaasua. Biokaasu toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan, sillä sitä voidaan sekä tuottaa paikallisesta jätteestä että hyödyntää paikallisesti muun muassa polttoaineena tai teollisuuden energianlähteenä.

Gasumin pohjoisin tankkausasema on tähän saakka sijainnut Jyväskylässä. Ouluun toukokuussa avattavat uudet asemat ovat toivottu täydennys Pohjois-Suomen kaasuinfrastruktuuriin. Asemat palvelevat sekä henkilöliikennettä että raskasta liikennettä, ja niiltä voi tankata joko maakaasua tai kotimaista, uusiutuvaa biokaasua. Uusien asemien myötä Gasumin asemaverkosto palvelee etelästä pohjoiseen raskaan kaluston runkoliikennettä.

”Tankkausasemaverkoston täytyy laajentua voimakkaasti, jotta suomalaisesta liikenteestä voidaan rakentaa asteittain puhtaampaa ja hiilineutraalimpaa. Pohjois-Suomeen on jo pitkään odotettu tankkausasemia, ja Oulun kaksi asemaa vastaavat kaasun kasvavaan kysyntään sekä raskaassa että henkilöliikenteessä. Raskas liikenne voi jatkossa tankata nesteytettyä maa- tai biokaasua etelästä pohjoiseen”, kertoo Markus Kaarlela, Gasumin liikenteen liiketoiminnan kehityspäällikkö.

Paikallinen kaasuekosysteemi mahdollistaa polttoaineen ja kierrätysravinteiden tuottamisen oman alueen jätteistä

Biokaasun tuotanto toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Biokaasu on kotimainen, uusiutuva polttoaine, jota valmistetaan biojätteestä, jätevesilietteistä, lannasta ja teollisuuden orgaanisista sivuvirroista. Lisäksi raaka-aineissa olevat ravinteet saadaan hyötykäyttöön kierrätysravinteina ja lannoitteina. Uudet Gasumin tankkausasemat mahdollistavat paikallisen kaasuekosysteemin rakentamisen Ouluun. Biokaasua voidaan käyttää paikallisesti paitsi liikenteen polttoaineena myös teollisuuden ja kotitalouksien energianlähteenä.

Gasumin Oulun biokaasutuotantolaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja. Laitokselta saatava biokaasu myydään nyt osittain alueen jätehuoltoyhtiön paikalliseen kaasuverkkoon ja tankkausasemaan. Tulevaisuudessa valtaosa tuotetusta biokaasusta toimitetaan Gasumin tankkausasemille.

”Oulun uudet tankkausasemat tulevat tarjoamaan Oulun alueen jätteistä paikallisesti tuotettua biokaasua. Gasum rakentaa parhaillaan Oulun biokaasulaitokselle kaasun puhdistus- ja paineistuslaitteistoa, jonka avulla kaikki tuotettu biokaasu voidaan toimittaa alueen liikenteen tarpeisiin. Tämä on erinomainen esimerkki paikallisesta kaasuekosysteemistä, joka noudattaa kiertotalouden periaatteita. Tällaisia paikallisia ekosysteemejä löytyy Oulun lisäksi Lahdesta, Riihimäeltä ja Turusta. Jos koko kaupungin liikenne siirtyisi käyttämään paikallisesti tuotettua biokaasua, sen hiilidioksidipäästöt vähenisivät 80–90 prosenttia eikä lähipäästöjä syntyisi juuri lainkaan. Biokaasu on siis oikea askel kohti hiilineutraaleja kaupunkeja”, kertoo Ari Suomilammi, johtaja, Circular Economy Finland, Gasum.

Oulun uudet tankkausasemat otetaan käyttöön toukokuun loppupuolella osoitteissa Tyrnäväntie 4 ja Terminaalitie 1.

 

Lisätietoja:
Markus Kaarlela, liiketoiminnan kehityspäällikkö, liikenne
puh. +358 400 386 065, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.