Gasumin kasvustrategia etenee – Yhtiö ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä

Energiayhtiö Gasum ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä. Yrityskauppa on merkittävä edistysaskel pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittymisessä mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja teollisuuden ja maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Samalla kilpailukykyisen maakaasun ja biokaasun saatavuus paranee, käytettävissä oleva LNG-logistiikkakapasiteetti moninkertaistuu ja Gasumin kaasutankkausasemaverkosto laajenee Pohjoismaissa merkittävästi.

Gasum ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä. Liiketoiminnoissa työskentelee yhteensä 35 henkeä ja niiden yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Yrityskaupassa Gasumin omistukseen siirtyy LNG-tuotantolaitos, kaksi LNG-terminaalia, kaksi LNG-bunkrausalusta sekä yhteensä 48 kaasutankkausasemaa Ruotsissa ja Norjassa. Kauppaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 13.11.2019. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana.

Yrityskauppa vie eteenpäin Gasumin strategiaa edistäen pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittymistä ja laajentamalla entisestään energiaratkaisujen tarjontaa sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Lisäksi yrityskauppa vauhdittaa erityisesti Gasumin raskaan liikenteen puhtaampiin kuljetusratkaisuihin keskittyvän kasvustrategian toteuttamista Pohjoismaissa.

”AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoimintojen ostaminen on meille kasvun kannalta merkittävä strateginen askel. Kaupan myötä voimme vastata entistä paremmin kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen energian kasvavaan kysyntään sekä teollisuudessa että maa- ja meriliikenteessä. Tämä on meille yhtiönä ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja tarjotessamme puhtaampia energiaratkaisuja asiakkaidemme kasvavaan kysyntään”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Yrityskauppa on keskeinen osa Gasumin strategian toteuttamista ja vahvistaa yhtiön kykyä tarjota kaasuratkaisuja erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin entistä laajemmalla maantieteellisellä alueella.

 

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
puh. 040 55 40 578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeä ja heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum edistää kiertotaloutta ja on johtava biokaasun toimittaja ja biohajoavan jätteen käsittelijä. Lisäksi olemme nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija.

Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 177 miljoonaa euroa vuonna 2018. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.